IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 63922
Revista catalana de dret privatVolum: 20 : 2019
Data d´edició: 2019
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 213 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

La extinción de las pretensiones y de las acciones correspondientes al incumplimiento de las obligaciones contractuales en el contrato de compraventa
Espiau i Espiau, Santiago
Matèries:   Compravenda - Catalunya
Mots clau: contracte de compravenda, pretensió, poder de configuració jurídica, remeis, prescripció, caducitat.
Keywords: purchase agreement, claims, power of legal settings, remedies, prescription, expiration.
Palabras clave: contrato de compraventa, pretensión, poder de configuración jurídica, remedios, prescripción, caducidad.

P. 11-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ús de l'habitatge per raó de la guarda dels fills menors i la introducció d'un tercer: revisió de la regulació catalana a propòsit de la sentència del Tribunal Suprem 641/2018, de 20 de novembre de 2018
Rubio Gimeno, Gemma
Matèries:   Habitatge - Dret i legislació - Catalunya
Guarda i custòdia - Catalunya
Mots clau: atribució de l’ús de l’habitatge, compensació econòmica, guarda dels fills, convivència marital amb un tercer, enriquiment injustificat, modificació de mesures.
Keywords: award of the use of the family dwelling, economic compensation, children custody, marital cohabitation with a third party, unjustified enrichment, modification of measures.
Palabras clave: atribución del uso de la vivienda, compensación económica, custodia de los hijos, convivencia marital con un tercero, enriquecimiento injustificado, modificación de medidas.

P. 37-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Asociación a compras y mejoras
Izquierdo Grau, Guillem
Matèries:   Béns comuns - Catalunya
Participació en els guanys
Mots clau: associació a compres i millores, règim de participació en els guanys, règims econòmics matrimonials catalans.
Keywords: Catalan matrimonial property regime, participation property regime, matrimonial property regimes.
Palabras clave: asociación a compras y mejoras, régimen de participación en las ganancias, regímenes económicos matrimoniales catalanes.

P. 75-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nova realitat jurídica, solucions antigues. Iniciatives i realitats a Suècia
Elvira Benito, David
Matèries:   Cadena de blocs (Bases de dades)
Registre de la propietat - Dret i legislació - Catalunya
Intel·ligència artificial - Aspectes legals
Bitcoin
Mots clau: blockchain, Registre de la Propietat, intel·ligència artificial, robots, responsabilitat civil dels robots, cotxes autònoms, personalitat jurídica dels robots, personalitat fiscal dels robots, moneda virtual, e-krona, emissió de moneda virtual pels bancs centrals.
Keywords: blockchain, Land Register, artificial intelligence, robots, robots liability, driverless cars, legal personhood of autonomous robots, tax personhood of robots, digital money, e-krona, issue of digital money by central Banks.
Palabras clave: blockchain, Registro de la Propiedad, inteligencia artificial, robots, responsabilidad civil de los robots, coches autónomos, personalidad jurídica de los robots, personalidad fiscal de los robots, moneda digital, e-krona, emisión de moneda digital por bancos centrales.

P. 101-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències

P. 131-142
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recull de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Castells i Marquès, Marina
Matèries:   Sentències
Tribunal de Justícia de la Unió Europea

P. 143-148
Citació bibliogràfica Text completText complet

La divisió dels béns comuns materialment indivisibles. Comentari de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 84/2016, de 3 de novembre de 2016
Bosch Capdevila, Esteve
Matèries:   Béns comuns - Catalunya
Catalunya. Tribunal Superior de Justícia

P. 149-163
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vacunas, defectos y relación de causalidad. Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-621/15, de 21 de junio de 2017
Navarro-Michel, Mónica
Matèries:   Vacunes
Tribunal de Justícia de la Unió Europea

P. 165-184
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

La Jornada "Connexions entre els drets de família i de successions a Catalunya. Reflexions i propostes per a una societat globalitzada", celebrada a Barcelona el 15 de març de 2019
Peruga Pérez, Enrique
Matèries:   Dret de família - Catalunya
Herències i successions - Catalunya

P. 187-199
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornada sobre Blockchain i registre de la propietat, celebrada a Barcelona el 28 de febrer de 2019
Salajan, Alisa
Matèries:   Cadena de blocs (Bases de dades)
Registre de la propietat - Dret i legislació - Catalunya

P. 200-202
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Immaculada Barral Viñals (ed.), La resolución de conflictos con consumidores: de la mediación a las ODR, Madrid, Editorial Reus, 2018, 347 p.
Álvarez Moreno, M. Teresa
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Ressenyes de llibres

P. 205-211
Citació bibliogràfica Text completText complet

[Altres]

Normes de presentació d'originals per a l'edició

P. 212-213
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària