IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 30162
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 73 : 2005
Data d´edició: 2007
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 188 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Gea, Flora et Fauna

Aportació a coneixement florístic del Moianès (Catalunya central)
Mercadé López, Arnau
Matèries:   Plantes vasculars - Catalunya
Corologia - Països Catalans
Fitogeografia - Moià (Bages) - Taxonomia
Biogeografia - Moià (Bages)
Mots clau: plantes vasculars, flora, corologia, valoració fitogeogràfica, interès biogeogràfic.
Keywords: Vascular plants, Flora, Chorology, Phytogeographical assessment, Biogeographical interest
Palabras clave: plantas vasculares, flora, corología, valoración fitogeográfica, interés biogeográfico.

P. 5-19
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae, a la muntanya d'Aiats (Collsacabra)
Nuet i Badia, Josep ; Morell i Fina, Àngels
Matèries:   Flora - Collsacabra
Associacions vegetals - Collsacabra
Mots clau: fageda, flora, vegetació, fitosociologia, corologia, Fagion sylvaticae, Scilla liliohyacinthus, Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae.
Keywords: beech forest, flora, vegetation, phytosociology, chorology, Fagion sylvaticae, Scilla lilio-hyacinthus, Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae.
Palabras clave: hayedo, flora, vegetación, fitosociología, corología, Fagion sylvaticae, Scilla lilio-hyacinthus, Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae.

P. 21-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El catàleg florístic dels Països Catalans. Addicions i modificacions introduïdes en la tercera edició de la Flora manual dels Països Catalans
Vigo i Bonada, Josep ; Masalles i Saumell, Ramon Maria ; Ninot i Sugrañes, Josep M.
Matèries:   Flora vascular - Península Ibèrica - Classificació
Flora vascular - Països Catalans
Mots clau: flora vascular, taxonomia, península Ibèrica, illes Balears.
Keywords: flora, higher plants, taxonomy, Iberian Peninsula, Balearic Islands.
Palabras clave: flora vascular, taxonomía, Península Ibérica, islas Baleares.

P. 35-43
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dues noves espècies del gènere Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera: Anobiidae: Mesocoelopodinae), amb clau específica i distribució geogràfica
Viñolas, Amador ; Masó, Glòria
Matèries:   Coleòpters - Uganda - Distribució geogràfica
Mots clau: Coleoptera, Anobiidae, Mesocoelopodinae, Rhamna, yelamosi n. sp., vivesi n. sp., Uganda, clau específica, distribució geogràfica.
Keywords: Coleoptera, Anobiidae, Mesocoelopodinae, Rhamna, yelamosi sp. n., vivesi sp. n., Uganda, specific key, geographical distribution.
Palabras clave: Coleoptera, Anobiidae, Mesocoelopodinae, vivesi n. sp., Uganda, clave específica, distribución geográfica.

P. 45-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Are Callirhytid erythrostoma (Dettmer, 1933) and C. erythrosoma (Dettmer, 1933) synonyms of Callirhytis erythrocephala (Giraud, 1859) or different species? (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)
Pujade i Villar, Juli ; Barbotin, François ; Folliot, Roger ; Melika, George
Matèries:   Cinípids (Himenòpters) - Classificació
Mots clau: Cynipidae, Callirhytis, C. erythrocephala, C. erythrosoma, C. hartigi, cicle biològic, taxonomia.
Keywords: Cynipidae, Callirhytis, C. erythrocephala, C. erythrosoma, C. hartigi, biological cycle, taxonomy.
Palabras clave: Cynipidae, Callirhytis, C. erythrocephala, C. erythrosoma, C. hartigi, ciclo biológico, taxonomía.

P. 61-70
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Una primera aproximació a la riquesa específica dels odonats al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Lockwood, Michael Thomas
Matèries:   Espais naturals protegits - Catalunya
Libèl·lules - Garrotxa
Mots clau: Odonata, libèl·lules, riquesa específica, la Garrotxa, hàbitats, gestió espais protegits.
Keywords: Odonata, dragonflies, damselflies, species-richness, La Garrotxa, habitats, management of protected areas.
Palabras clave: Odonata, libélulas, riqueza específica, La Garrotxa, hábitats, gestión espacios protegidos.

P. 71-83
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes breus (flora)
Matèries:   Flora - Cerdanya
Flora - Catalunya

P. 85-123
Citació bibliogràfica Text completText complet


Sistemes i processos

Interrupció del creixement en la hibernació del gripau corredor (Epidelea calamita) en zones semiàrides
Sanuy i Castells, Delfí ; Oromí, Neus ; Blanco, Ricard ; Sinsch, Ulrich
Matèries:   Epidelea Calamita (Gripaus)
Fenologia
Regions àrides
Mots clau: esqueletocronologia, zones semiàrides, Epidelea calamita.
Keywords: skeletochronology, semi-arid areas, Epidelea calamita.
Palabras clave: esqueletocronología, zonas semiáridas, Epidelea calamita.

P. 131-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les papallones com a bioindicadores dels hàbitats a Catalunya: l'exemple dels prats de dall i le pastures del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Stefanescu, Constantí ; Filella Cubells, Iolanda ; Peñuelas i Reixach, Josep
Matèries:   Papallones - Catalunya
Indicadors biològics - Catalunya
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Mots clau: closes, interès per a la conservació, ropalòcers, Plebejus argus, bioindicadors, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Catalunya.
Keywords: hay meadows, conservation value, butterflies, Plebejus argus, bioindicators, Aiguamolls de l’Empordà Natural Park, Catalunya, Mediterranean region.
Palabras clave: prados de siega, interés para la conservación, ropalóceros, Plebejus argus,

P. 139-162
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Regiment de la cosa natural

Consideracions sobre la protecció de la diversitat vegetal als espais naturals protegits de Catalunya: el cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG)
Salvat Saladrigas, Andreu
Matèries:   Espais naturals protegits - Catalunya
Flora - Protecció - Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Mots clau: estratègia de flora, flora amenaçada, gestió de la vegetació, àrees protegides, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Keywords: Flora Strategy, threatened flora, vegetation management, protected areas, Natural Park of the Volcanic Area of the Garrotxa.
Palabras clave: estrategia de flora, flora amenazada, gestión de la vegetación, espacios protegidos, Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

P. 163-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària