IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 65724
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaEnllaç: ISSUU
Volum: 89 : El temporal Glòria vist per la Geografia
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 258 p. : il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Articles


El temporal Glòria a Catalunya en perspectiva històrica. Característiques i impactes dels episodis d'inundació hivernal a la costa mediterrània peninsular (anys 1035-2020)
Barriendos i Vallvé, Mariano ; Barriendos Gil, Josep
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Inundacions - Catalunya - Història - 1035-2020
Mots clau: Catalunya, Climatologia històrica, fonts documentals, inundacions històriques, rius mediterranis.
Keywords: Catalonia, Documentary sources, Historical climatology, Historical Floods, Mediterranean rivers.
Palabras clave: Cataluña, Climatología histórica, fuentes documentales, inundaciones históricas, ríos mediterráneos.

P. 13-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Causes meteorològiques i contextualització climàtica de la precipitació del temporal Glòria
López-Bustins, Joan-Albert ; Martín Vide, Javier
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Precipitacions (Meteorologia) - Catalunya
Catalunya - Clima
Mots clau: Catalunya, llevantada, precipitació torrencial, situació sinòptica, temporal Glòria.
Keywords: Catalonia, Levant storm, Storm Gloria, synoptic situation, torrential precipitation.
Palabras clave: temporal Gloria, Catalunya, precipitación torrencial, situación sinóptica, temporal de levante.

P. 39-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Processos hidrològics i geomorfològics als rius: context i exemples per a interpretar la seva reposta a episodis d'alta magnitud com el Glòria
Batalla i Villanueva, Ramon J. ; Vericat, Damià ; Farguell, Joaquim ; Úbeda, Xavier ; Garcia, Celso
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Rius - Catalunya
Hidrologia
Mots clau: magnitud i freqüència, canvis en la cobertura del sòl, metamorfosi fluvial, hidrogrames de crescuda, ajustos morfosedimentaris.
Keywords: magnitude and frequency, changes in soil cover, fluvial metamorphosis, flood hydrographs, morpho-sedimentary adjustments.
Palabras clave: magnitud y frecuencia, cambios en la cubierta del suelo, metamorfosis fluvial, hidrogramas de crecida, ajustes morfo-sedimentarios.

P. 55-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Efectes del temporal Glòria sobre el litoral
Pintó, Josep ; Garcia Lozano, Carla ; Sardà, Rafael ; Roig Munar, Francesc Xavier ; Martí Llambrich, Carolina
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Litoral - Catalunya
Mots clau: costa, platges, dunes, costa catalana, temporal Glòria.
Keywords: coast, beaches, dunes, Catalan coast, storm Gloria.
Palabras clave: costa, playas, dunas, costa catalana, temporal Gloria.

P. 89-109
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Anàlisi dels impactes i de la gestió del temporal Glòria a la conca del riu Ter
Ribas i Palom, Anna
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Ter (Catalunya : Curs d'aigua)
Mots clau: temporal Glòria, conca del Ter, impactes de les inundacions, gestió del risc, adaptació.
Keywords: storm Gloria, basin Ter, flood impacts, risk management, adaptation.
Palabras clave: temporal Gloria, cuenca del Ter, impactos de las inundaciones, gestión del riesgo, adaptación.

P. 111-135
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La tempesta Glòria i els seus efectes a la conca de la Tordera: entre la contingència i la necessitat de plantejar accions estructurals
Pavón Gamero, David ; Panareda Clopés, Josep M.
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Sòl, Ús del - Tordera (Conca hidrogràfica)
Mots clau: tempesta Glòria, riu Tordera, danys, gestió, mesures estructurals.
Keywords: storm Gloria, Tordera river, damage, management, structural measures.
Palabras clave: tormenta Gloria, río Tordera, daños, gestión, medidas estructurales.

P. 137-162
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els efectes del temporal Glòria: una mostra de la necessitat d'actuació urgent al delta de l'Ebre
Blay i Boque, Jordi ; Àvila, Aitor
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Parc natural del Delta de l'Ebre
Mots clau: temporal Glòria, regressió litoral, canvi climàtic, delta de l’Ebre.
Keywords: Gloria Storm, coastal regression, climatic change, Ebro delta.
Palabras clave: temporal Gloria, regresión litoral, cambio climático, delta del Ebro.

P. 163-189
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El temporal Glòria: consideracions sobre la seva afecció a la Costa Central Catalana
Santasusagna Riu, Albert ; Tort i Donada, Joan
Matèries:   Temporal Glòria, 2020
Litoral - Catalunya
Mots clau: temporal Glòria, Costa Central Catalana, municipis litorals, gestió pública, percepció social del risc.
Keywords: Gloria Storm, Catalan Central Coast, coastal municipalities, public management, social perception of risk.
Palabras clave: temporal Gloria, Costa Central Catalana, municipios litorales, gestión pública, percepción social del riesgo.

P. 191-220
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els riscos ambientals i la urbanització del litoral català. L'experiència dels Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner
Nel·lo i Colom, Oriol
Matèries:   Urbanització - Litoral - Catalunya
Mots clau: urbanització, riscos, litoral, urbanisme.
Keywords: Urbanization, Risk, Costal Areas, Urban Planning.
Palabras clave: urbanización, riesgos, litoral, urbanismo.

P. 221-246
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet


[Altres]

Informació per als autors i autores

P. 253-258
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària