IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 29984
Revista catalana de pedagogiaVolum: 5 (2006)
Data d´edició: 2007
ISSN (format paper): 1695-5641
ISSN (format digital): 2013-9594
Descripció física: 436 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Les sensibilitats estètiques en l'experiència pedagògica


Els Espais i els temps en l'educació estètica
Collelldemont Pujadas, Eulàlia
Matèries:   Estètica
Antropologia educativa
Mots clau: educació estètica, antropologia pedagògica, percepció sensorial de l’espai i del temps i representació de l’espai i del temps.
Keywords: aesthetic education, pedagogical anthropology, sensorial perceptions of space and time and representation of space and time.

P. 15-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Baixos obstinats en la pràctica musical a l'escola : una proposta metodològica
Solé i Salas, Lluís
Matèries:   Música - Ensenyament
Mots clau: educació musical, pràctica instrumental, baix obstinat, aprenentatge per acció i aprenentatge a través de l’experiència.
Keywords: musical education, instrumental practice, basso ostinato, learning by action and learning by experience.

P. 33-49
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Infància i educació literària : a propòsit de Hans Christian Andersen
Bernal i Creus, M. Carme
Matèries:   Literatura - Ensenyament
Contes infantils
Andersen, Hans Christian
Personalitat - Desenvolupament
Mots clau: imaginació, educació literària, contes clàssics, representació mental, literatura i creixement, univers narratiu i de ficció, valor de les paraules, formació de la personalitat.
Keywords: imagination, literary education, classic stories, mental representation, literature and growth, narrative and fiction universe, value of words, personality formation.

P. 51-61
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Transgressió en la representació plàstica: una mirada estàtica a l'estètica : una revisió a la didàctica de l'educació visual i plàstica
Burset Burillo, Sílvia
Matèries:   Educació visual
Expressió plàstica
Estètica
Mots clau: estètica, educació visual i plàstica, cultura, sensibilitat, model, procés.
Keywords: aesthetics, visual and plastic education, culture, sensitivity, model, process.

P. 63-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Retrobant el sentit humà del paisatge natural
Casas Casals, Lluís
Matèries:   Paisatge - Filosofia
Estètica
Mots clau: educació estètica, percepció de l’espai, paisatge, Romanticisme.
Keywords: aesthetic education, perception of space, landscape, Romanticism.

P. 77-98
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

De qui és la ciutat? Investigar i conèixer a través de l'entorn : iniciació al coneixement i comprensió dels elements configuradors del paisatge urbà
Calvo Ortega, Francesc
Matèries:   Geografia - Ensenyament
Paisatge urbà
Mots clau: geografia, didàctica, paisatge urbà, observació.
Keywords: geography, didactics, cityscape, observation.

P. 99-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Construcció narrativa de la identitat en l'adolescència
Serra i Jubany, Àngel
Matèries:   Identitat (Psicologia)
Adolescents - Psicologia
Adolescents - Diaris
Mots clau: identitat, narrativa, diari íntim.
Keywords: identity, narrative, intimate diary.

P. 113-130
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Presència de l'estètica en pràctiques de pensament: apunts des d'una experiència docent
Gómez Mundó, Anna
Matèries:   Relació (Filosofia)
Estètica
Mots clau: singularitat, alteritat, experiència sensible, llenguatges i narratives, vivència.
Keywords: singularity, otherness, sensitive experience, language and narratives,

P. 131-143
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Sentir de la reflexió ètica: imaginar i viure els valors
Carrillo Flores, Isabel
Matèries:   Valors (Filosofia) - Ensenyament
Ètica - Ensenyament
Mots clau: ètica, moral, valors, compromís, aprenentatge vivencial, experiència virtuosa.
Keywords: ethics, moral, values, commitment, learning by experience, virtuous

P. 145-161
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudis, recerques i experiències

Educació en valors en una societat en crisi de valors
Brezinka, Wolfgang
Matèries:   Valors (Filosofia) - Ensenyament
Mots clau: educació, educació en valors, valors, orientació en la vida, escola, família, tradició.
Keywords: education, education in values, values, guidance in life, school, family, tradition.

P. 165-182
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Política, pedagogia, propaganda : una altra mirada a la desafecció política de la ciutadania
Besalú Costa, Xavier
Matèries:   Pedagogia
Política
Freire, Paulo
Milani, Lorenzo
Mots clau: pedagogia, política, propaganda, Rafael Campalans, Marta Mata, Paulo Freire, Lorenzo Milani.
Keywords: pedagogy, politics, propaganda, Rafael Campalans, Marta Mata, Paulo Freire, Lorenzo Milani.

P. 183-209
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Destí de l'educació civicomoral o l'enginyeria psicosocioeducativa (una reflexió filosoficopersonalista sobre la praxi educativa)
Llorca i Arimany, Albert
Matèries:   Valors (Filosofia) - Ensenyament
Personalitat - Desenvolupament
Psicopedagogia
Mots clau: educació, personalització, psicopedagogia, valor, inèrcia social.
Keywords: education, personalisation, psychopedagogy, value, social inertia.

P. 211-232
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sigmund Freud i l'educació
Tizio Domínguez, Hebe
Matèries:   Freud, Sigmund - Contribucions a l'educació
Pedagogia i psicoanàlisi
Mots clau: Freud, psicoanàlisi, educació, educació social.
Keywords: Freud, psychoanalysis, education, social education.

P. 233-241
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pedagogia i cultures juvenils
Solé Blanch, Jordi
Matèries:   Joves
Pedagogia
Mots clau: processos d’enculturació, cultures juvenils, identitat i pedagogia juvenil.
Keywords: process of enculturation, juvenile cultures, identity and juvenile pedagogy

P. 243-257
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Evolució del lèxic en els documents referents a l'educació a Catalunya durant el segle XX
Rius i Dalmau, M. Immaculada
Matèries:   Català - Lexicologia
Moviments de renovació pedagògica - Catalunya
Mots clau: lèxic, educació, maduresa personal, Escola Nova, Moviment de Renovació Pedagògica.
Keywords: vocabulary, education, personal maturity, New School, Pedagogical Renovation Movement.

P. 259-282
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Temps de memòria

Jaume Balmes, criteri i pedagogia
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Balmes, Jaume - Contribucions a la pedagogia
Mots clau: Balmes, Catalunya, filosofia, pedagogia, criteri.
Keywords: Balmes, Catalonia, philosophy, pedagogy, criterion.

P. 285-340
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Herminio Almendros : inspector d'ensenyament i pedagog renovador a Catalunya
Teixidó i Planas, Martí
Matèries:   Almendros, Herminio
Pedagogs - Catalunya - S. XX
Moviments de renovació pedagògica - Catalunya
Mots clau: inspecció d’educació, supervisió de l’educació, renovació pedagògica, mestres a l’exili.
Keywords: inspection of education, supervision of education, pedagogical renovation, teachers in exile.

P. 341-366
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recensions

Bauman, Zygmunt. Els reptes de l'educació en la modernitat líquida. Barcelona: Arcàdia, 2007
Laudo Castillo, Xavier
Matèries:   Sociologia de l'educació
Modernitat - Aspectes socials

P. 369-371
Citació bibliogràfica Text completText complet

Borghesi, Massimo. El sujeto ausente: educación y escuela entre el nihilismo y la memoria. Madrid: Encuentro, 2005
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Educació - Filosofia

P.371-379
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cortada Andreu, Esther. Ser mestra a la Catalunya del segle XIX: l'escola pública com a espai professional transgressor. Lleida: Pagès Editors, 2006. [Pròleg de Mary Nash]
Monés i Pujol-Busquets, Jordi
Matèries:   Dones mestres - Catalunya - S. XIX

P. 379-383
Citació bibliogràfica Text completText complet

Depaepe, Marc. Vieja y nueva historia de la educación: ensayos críticos. Barcelona: Octaedro, 2007
Planella i Ribera, Jordi
Matèries:   Educació - Història

P. 384-388
Citació bibliogràfica Text completText complet

Díaz, M.; Galí, M.; Ibáñez, X. Repàs a cal mestre: 50 anys de l'escola Sant Gregori, 1955-56/2005-06. Barcelona: Escola Sant Gregori, 2006
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Escola Sant Gregori - Història
Escoles - Granollers

P. 388-392
Citació bibliogràfica Text completText complet

Forges, Jean-François. Educar contra Auschwitz: historia y memoria. Barcelona: Anthropos, 2006. [Pròleg de Ferran Gallego. Prefaci de Pierre Vidal-Naquet]
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Holocaust jueu (1939-1945)

P: 392-399
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mohedano, Fabian; Pont Clemente, Joan-Francesc. Joves escoltes i francmaçons adults. Barcelona: Clavell Cultura: Fundació Ferrer i Guàrdia, 2007
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Maçoneria
Escoltisme

P. 399-405
Citació bibliogràfica Text completText complet

Morin, E. Cultura i barbàrie d'Europa. Lleida: Pagès Editors, 2006. [Pròleg d'Anna Gené]
Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Violència política - Europa
Cultura europea

P. 405-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nóvoa, Antonio. E vid ente mente: histórias da educação. Porto: ASA, 2005
Collelldemont Pujadas, Eulàlia
Matèries:   Educació - Història

P. 408-411
Citació bibliogràfica Text completText complet

Planella, Jordi. Los hijos de Zotikos: una antropología de la educación social. València: Nau Llibres, 2006
Torrent Taltavull, Ònia
Matèries:   Educació social
Antropologia educativa

P. 411-413
Citació bibliogràfica Text completText complet

Planella, J.; Vilar Martín, J.; Pié Balaguer, A.; Sáez Carreras, J.; Úcar Martínez, X. La pedagogia social en la societat de la informació. Barcelona: UOC, 2006
Martínez, Óscar
Matèries:   Pedagogia social
Societat de la informació - Aspectes socials

P. 413-417
Citació bibliogràfica Text completText complet


Prats, Joaquim; Raventós, Francesc (dir.). Els sistemes educatius europeus, crisi o transformació? Barcelona: La Caixa, 2005 (Estudis socials; 18)
Martínez Usarralde, María Jesús
Matèries:   Educació - Europa
Sistema educatiu - Europa

P. 425-427
Citació bibliogràfica Text completText complet

Altres

Dades dels col·laboradors d'aquest número

P. 429-433
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària