IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 40402
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis HistòricsVolum: 20 : 2009
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 0213-6791
ISSN (format digital): 2013-3995
Descripció física: 329 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  

Sessió inaugural

Josep Irla, president de la Generalitat de Catalunya (1940-1954)
Morales Montoya, Mercè
Matèries:   Irla, Josep
Polítics - Catalunya - S. XX
Catalunya. Generalitat - Història - S. XX
Exiliats - Catalunya - Història - S. XX
Mots clau: Irla, Generalitat de Catalunya, Guerra Civil, exili, oposició.
Keywords: Irla, Generalitat of Catalonia, Civil War, exile, opposition.

P. 9-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Articles

Els Hispani: emigrats hispanogots a Europa (segles VIII-X)
Salrach i Marès, Josep Maria
Matèries:   Immigrants - Europa - S. VIII-X
Al-Andalus - Emigració i immigració - S. VIII-X
Mots clau: Emigrants hispanogots, Hispània musulmana, nord-est d?Hispània, Septimània, Europa carolíngia, segles VIII-X.
Keywords: Hispano-Goths emigrants, Muslim Hispania, Northeast Hispania, Septimania, Carolingian Europe, VIII-X centuries.

P. 31-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Expulsió dels jueus, 1492
Bada i Elias, Joan
Matèries:   Jueus - Persecucions - Espanya - Història
Jueus - Espanya - Història
Mots clau: Jueus, persecució, visigots, Inquisició, expulsió.
Keywords: Jews, persecution, Visighots, Inquisition, expulsion.

P. 51-68
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Expulsió dels moriscos
Bramon i Planas, Dolors
Matèries:   Moriscs - Espanya - Història
Moriscs - Catalunya - Història
Mots clau: Islam, conversos, moriscos, desterrament, discriminació.
Keywords: Islam, converts, Moriscos, banishment, discrimination.

P. 69-81
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Exili de la Guerra dels Segadors
Jané Checa, Òscar
Matèries:   Exiliats - Catalunya - Història - S. XVII
Catalunya - Història - 1640/1652, Guerra dels Segadors
Mots clau: Exili, revolució, política, dret, frontera, sobirania, Europa, Catalunya, Espanya, França.
Keywords: Exile, revolution, politics, law, borders, sovereignty, Europe, Catalonia, Spain, France.

P. 83-99
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Exili de la Guerra de Successió
Alcoberro i Pericay, Agustí
Matèries:   Exiliats - Catalunya - Història - S. XVIII
Guerra de Successió, 1702-1714
Mots clau: Guerra de Successió d’Espanya, austriacisme, Carles VI, exilis, Habsburg.
Keywords: The War of the Spanish Succession, pro-Habsburg, Charles VI, exiles, Habsburg.

P. 101-114
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Expulsión de los jesuitas de Catalunya
Giménez López, Enrique ; Martínez Naranjo, Francisco Javier
Matèries:   Jesuïtes - Catalunya - Història - S. XVIII
Mots clau: Jesuïtes, Carles III, Còrsega, Itàlia.
Keywords: Jesuits,Charles III,Corsica, Italy.

P. 115-136
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Exilis al segle XIX: l'exili continu (liberals, carlistes, republicans, socialistes, anarquistes)
Arnabat i Mata, Ramon
Matèries:   Exiliats - Catalunya - Història - S. XIX
Mots clau: Exili, segle XIX, liberals, carlistes, republicans, història de Catalunya.
Keywords: Exile, nineteenth century, liberals, Carlists, republicans, history of Catalonia.

P. 137-167
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Exili a Catalunya al segle XX
Morales Montoya, Mercè
Matèries:   Exiliats - Catalunya - Història - S. XX
Mots clau: Exili, Guerra Civil, Guerra Mundial, repressió, conceptes.
Keywords: Exile, Civil War, World War, repression, concepts.

P. 169-202
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Epitafi de Llevant erigit per Gomarellus el 976: una mirada a la Catalunya de l'època
Pagès i Paretas, Montserrat
Matèries:   Epitafis - Catalunya - S. X
Mots clau: Epitafi, inscripció, marbre, carolingi.
Keywords: Epitaph, inscription, marble, Carolingian.

P. 203-219
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sobre la molt primera tradició epigràfica valenciana
Espluga i Corbalan, Xavier
Matèries:   Inscripcions llatines - País Valencià
Mots clau: Epigrafia romana, València, Antiquus, Antiquissimus, Pere Miquel Carbonell, Jeroni Pau, Ermolao Barbaro.
Keywords: Roman epigraphy, Valencia, Antiquus, Antiquissimus, Pere Miquel Carbonell, Jeroni Pau, Ermolao Barbaro.

P. 221-255
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tesis doctorals

La Família i el mas en les estratègies patrimonials al Vilassar baixmedieval
Richou i Llimona, Montserrat
Matèries:   Vilassar - Condicions rurals - S. XIV-XV
Pagesia - Vilassar - S. XIV-XV
Mots clau: Despoblació, antropònims, topònims, mas, família, rònec, aglevament.
Keywords: Depopulation, family names, place names, farmhouse, family, deserted farm, farm acquisition.

P. 259-275
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV
Mallorquí, Elvis
Matèries:   Parròquies - Girona (Província) - S. XIII-XIV
Girona (Província) - Condicions rurals - S. XIII-XIV
Mots clau: Parròquia, societat rural, delme, clericat, bisbat de Girona, obreria.
Keywords: Parish, rural society, tithe, clergy, diocese of Girona, churchwardens.

P. 277-297
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recensions


Altres

Normes per a la presentació d'originals

P. 321-324
Citació bibliogràfica Text completText complet

Junta i llista dels socis de la SCEH

P. 325-329
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària