IEC Portal de publicacions > Col·leccions bibliogràfiques

Referència: 69842


Autor: Veny, Joan

Petit atles lingüístic del domini català [Document cartogràfic]
Volum: 9

Data d'edició: 2023
Descripció física: 362 p. : map. ; 30 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Publicacions generals
ISBN: 978-84-9965-698-4 (v. 9) ; 978-84-7283-942-7 (o. c.)
Editorial: IEC
Enllaç: http://aldc.espais.iec.cat
Resum

Aquest novè volum del Petit Atles Lingüístic del Domini Català (PALDC) conté 250 mapes seleccionats dels 200 mapes i de les 72 llistes de materials no cartografiats corresponents als capítols 19. Morfologia verbal, 20. Sintaxi i 21. Fonosintaxi del volum novè de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC, 2018). Comprèn 24 mapes fonètics (20 de vocalisme i 4 de consonantisme), 3 d’altres variants, 152 de morfologia (4 de morfologia no verbal i 148 de morfologia verbal), 24 de sintaxi, 30 de fonosintaxi i 17 de lèxic. L’obra continua l’estructura general iniciada al primer volum, amb algunes particularitats: incorporació en l’índex alfabètic dels nous mots estudiats, ampliació d’abreviatures i de termes lingüístics així com de referències bibliogràfiques en relació amb els comentaris. Per a facilitar la consulta de l’obra es reprodueix la relació de punts d’enquesta (ordre numèric i ordre alfabètic), amb el mapa corresponent, a més del de comarques. Quant als comentaris, aquests segueixen grosso modo l’ordre d’exposició dels continguts dels darrers volums: definició de l’enunciat o plantejament del problema (si aquell afecta un tema fonètic, morfològic, sintàctic, fonosintàctic o lèxic), anàlisi etimològica i, si cal, motivacional de cada lexema amb les seves variants, distribució areal i justificació dels significants tant d’àrea més extensa com més puntual (als quals es fa una referència numèrica), i, finalment, acceptació en el corpus normatiu. Aquest volum cartogràfic, que serà consultable pròximament en línia (aldc.espais.iec.cat), com ho són els volums anteriors, anirà seguit d’un altre complementari, en format diferent, que contindrà les taules, la bibliografia, la terminologia lingüística i l’índex alfabètic de tots els mots tractats al llarg de tota l’obra.


Afegir a la cistella
  39,00 €  
Índex  
Petit atles lingüístic del domini català [Document cartogràfic]
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Dades de l´usuari/ària