IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 51442
Quaderns agrarisEnllaç: ISSUU
Volum: 34 : juny 2013
Data d´edició: 2013
ISSN (format paper): 0213-0319
ISSN (format digital): 2013-9780
Descripció física: 119 p. : il·l. b/n ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Altres

Ús del compost: millora dels sòls o gestió de residus orgànics?
Soliva i Torrentó, Montserrat ; Huerta, Òscar ; Martínez, Francesc Xavier ; López, Marga
Matèries:   Compost
Adobs orgànics
Mots clau: sòl, matèria orgànica, residus orgànics, compost, fertilització, mineralització.
Keywords: soil, organic matter, organics waste, compost, fertilization, mineralization.
Palabras clave: suelo, materia orgánica, residuos orgánicos, compost, fertilización, mineralización.

P. 7-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Hort del Monestir Budista Sakya Tashi Ling. Parc Natural del Garraf, 2010
Gómez Ferrero, Mònica
Matèries:   Horts - Garraf (Catalunya : Comarca)
Parc Natural del Garraf
Monestir Budista Sakya Tashi Ling
Mots clau: hort, permacultura, budisme, el Garraf, agricultura natural, anàlisis, disseny.
Keywords: orchard, Permaculture, Buddhism, Garraf, natural agriculture, analysis, design.
Palabras clave: huerto, permacultura, budismo, Garraf, agricultura natural, análisis, diseño.

P. 33-46
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Pla de regadius de Catalunya
Anglès Sedó, Joan
Matèries:   Conreus de regadiu - Catalunya
Conreus de regadiu - Catalunya - Mapes
Mots clau: consum d’aigua, producció d’aliments, nous regadius, modernització de regadius, eficiència de reg.
Keywords: water consumption, food production, new irrigated land, irrigation modernization, irrigation efficiency.
Palabras clave: consumo de agua, producción de alimentos, nuevos regadíos, modernización de regadíos, eficiencia de riego.

47-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Projectes de regadiu i els espais naturals: distribució de drets i deures
Boncompte i Vilarrasa, Isabel
Matèries:   Conreus de regadiu - Catalunya
Parcel·lació del sòl - Catalunya
Gestió ambiental - Catalunya
Mots clau: projecte de regadiu, secans, drets i deures dels propietaris, conflicte social, declaració d’impacte ambiental (DIA), espais protegits, zones d’especial protecció de les aus (ZEPA), greuge comparatiu, reparcel·lació.
Keywords: irrigation project, dry lands, rights (benefits: the use of the water) and obligations of land owners, regulations, social conflict, environmental impact statement, special bird protection areas, unfair distribution, reparcelling.
Palabras clave: proyecto de regadío, secanos, derechos y deberes de los propietarios, conflicto social, declaración de impacto ambiental (DIA), espacios protegidos, zonas de especial protección para las aves (ZEPA), agravio comparativo, reparcelación.

P. 63-81
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Dinàmica del paisatge de terrasses de cultiu: algunes reflexions per al seu estudi a la serra d'Aitana (País Valencià)
Giménez-Font, Pablo
Matèries:   Terrasses (Agricultura) - Aitana (País Valencià : Serra)
Paisatge - Aitana (País Valencià : Serra)
Mots clau: terrasses de cultiu, muntanya mitjana mediterrània, paisatge, serra d’Aitana.
Keywords: farming terraces, mid-Mediterranean mountains, Valencian Community (Spain), Aitana mountain range.
Palabras clave: terrazas de cultivo, montaña media mediterránea, paisaje, sierra de Aitana.

P. 83-98
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Agrofòrum

Agricultura: alimentació o paisatge
Estrada i Arimón, Ricard
Matèries:   Agricultura - Aspectes ambientals
Aliments - Abastament - Catalunya
Mots clau: agricultura periurbana, població, ciutat, alimentació, energia.
Keywords: periurban agriculture, population, city, food consumption, energy.
Palabras clave: agricultura periurbana, población, ciudad, alimentación, energía.

P. 101-113
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenya del llibre Aplicación sostenible de productos fitosanitarios de Santiago Planas de Martí
Bernat i Juanós, Carles

P. 115-116
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària