IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 53302
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: 23 (gener-juny 2014)
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 238 p. : il·l. b/n ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : UIB

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic

Pedagogies i tradicions religioses i culturals. Presentació
Moreu Calvo, Ángel C.

P. 9-12
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lectura pedagògica de la novetat cristiana. Una aproximació a través de la filosofia de l'educació de Joaquim Xirau i Octavi Fullat
Arada Acebes, Raquel de la ; Vilanou i Torrano, Conrad ; Carreño i Aguilar, Antonieta
Matèries:   Educació - Filosofia
Cristianisme
Fullat i Genís, Octavi
Xirau i Palau, Joaquim
Mots clau: cristianisme, Xirau, Fullat, paidéia cristiana, Logos, Verb, persona, amor, comunitat.
Keywords: Christianity, Xirau, Fullat, Christian paideia, Logos, Word, person, love, community.
Palabras clave: cristianismo, Xirau, Fullat, paideia cristiana, Logos, Verbo, persona, amor, comunidad.

P. 13-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Islam i l'educació: les madrasses, entre la tradició i la modernitat
Marín i Torné, Francesc-Xavier
Matèries:   Civilització islàmica
Educació
Mots clau: islam, educació, madrasses, tradició.
Keywords: Islam, education, madrassas, tradition.
Palabras clave: islam, educación, madrazas, tradición.

P. 51-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Del agua, de la sangre y de la luz (Acerca de la relación entre la religión y la educación)
Salinas Fuentes, Héctor ; Amorós Hernández, Miguel
Matèries:   Església i educació
Panikkar i Alemany, Raimon - Crítica i interpretació
Mots clau: Cultura occidental, educació, conversió, gènere de vida, Raimon Panikkar, aigua, sang, llum.
Keywords: Western culture, education, conversion, kind of life, Raimon Panikkar, water, blood, light.
Palabras clave: Cultura occidental, educación, conversión, género de vida, Raimon Panikkar, agua, sangre, luz.

P. 75-101
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Idees pedagògiques del taoisme: elements per a una pedagogia líquida entre la naturalesa i la norma
Laudo Castillo, Xavier ; Esteruelas i Teixidó, Albert ; García i Farrero, Jordi
Matèries:   Taoisme
Educació - Filosofia
Mots clau: Història de l’educació, taoisme, pedagogia oriental, pedagogia líquida, educació alternativa.
Keywords: History of education, taoism, eastern pedagogy, liquid pedagogy, alternative education.
Palabras clave: Historia de la educación, taoísmo, pedagogía oriental, pedagogía líquida, educación alternativa.

P. 103-122
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Creixement moral a la llum de la pedagogia espiritual i la mistagògia santjoanista
Yúfera Pérez, Júlia
Matèries:   Mistagògia
Religió i ètica
Ascetisme
Mots clau: mistagògia, mística, ètica, pedagogia espiritual, ascetisme, amor.
Keywords: Mystagogy, mysticism, ethics, spiritual pedagogy, asceticism, love.
Palabras clave: mistagogia, mística, ética, pedagogía espiritual, ascetismo, amor.

P. 123-145
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis

El Fons fotogràfic de l'Escolania de Lluc
Gelabert Gual, Llorenç ; Comas Rubí, Francesca
Matèries:   Escolania de Lluc (Mallorca) - Col·leccions de fotografies
Mots clau: fotografia, educació, ensenyament musical, història de la música, agrupacions musicals, Escolania de Lluc.
Keywords: Photography, education, music education, music history, music associations, Escolania de Lluc.
Palabras clave: fotografía, educación, pedagogía musical, historia de la música, agrupaciones musicales, Escolanía de Lluc.

P. 149-173
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

De maestros a profesores de EGB: tradiciones educativas y modernización pedagógica. El caso de Canarias en el contexto español
González Pérez, Teresa
Matèries:   Mestres - Història - Espanya
Educació - Història - Espanya
Mots clau: Educació, dictadura franquista, magisteri, pla de 1971, currículum, renovació pedagògica, transició política.
Keywords: Education, dictatorship, education, 1971 curriculum, pedagogic renovation, political transition.
Palabras clave: Educación, dictadura, magisterio, plan de 1971, currículum, renovación pedagógica, transición política.

P. 175-204
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes crítiques i bibliografia

Passat i present de la impremta escolar i llibres de vida: les tècniques Freinet a l'Estat espanyol a propòsit d'algunes publicacions recents
Amat i Castells, Vanesa
Matèries:   Educació - Història - Espanya
Infants - Llibres i lectura
Mots clau: renovació pedagògica, educació activa, tècniques Freinet, impremta escolar, llibres de vida, revista escolar, ensenyament de la lectura i l’escriptura.
Keywords: pedagogic renovation, active education, Freinet techniques, school printing, books of life, chool magazine, teaching reading and writing.
Palabras clave: renovación pedagógica, educación activa, técnicas Freinet, imprenta escolar, libros de vida, revista escolar, enseñanza de la lectura y la escritura.

P. 207-225
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària