IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 54943
Quaderns agrarisEnllaç: ISSUU
Volum: 38 : juny 2015
Data d´edició: 2015
ISSN (format paper): 0213-0319
ISSN (format digital): 2013-9780
Descripció física: 168 p. : il·l. b/n ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Altres

Projecte formatiu per a la millora de les pràctiques fitosanitàries a la conca de l'Ebre
Ercilla, Mireia ; Llop, Jordi ; Gil Moya, Emilio ; Gallart González-Palacio, Montserrat
Matèries:   Plaguicides - Avaluació del risc - Ebre, Conca de l'
Plagues agrícoles - Control
Mots clau: fitosanitaris, bones pràctiques agrícoles, residus de plaguicides, formació.
Keywords: pesticides, good agricultural practices, pesticide residues, training.
Palabras clave: fitosanitarios, buenas prácticas agrícolas, residuos de plaguicidas, formación.

P. 9-22
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Agricultura social a Catalunya. Una doble alternativa: desenvolupament local i ocupació de col·lectius en risc d'exclusió social
Tulla i Pujol, Antoni Francesc ; Guirado, Carles ; Badia Perpinyà, Anna ; Vera, Ana ; Valldeperas, Natalia ; Evard, Camille
Matèries:   Agricultura biològica - Catalunya
Desenvolupament rural - Catalunya
Mots clau: agricultura ecològica, agricultura social, desenvolupament rural, Catalunya, exclusió social, Unió Europea.
Keywords: organic farming, social farming, rural development, Catalonia, social exclusion, European Union.
Palabras clave: agricultura ecológica, agricultura social, desarrollo rural, Cataluña, exclusión social, Unión Europea.

P. 23-49
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Reflexions al voltant dels programes de desenvolupament rural a Catalunya
Francès Tudel, Gemma
Matèries:   Desenvolupament rural - Catalunya
Catalunya - Política agrícola
Mots clau: política de desenvolupament rural, programes de desenvolupament rural, política agrària.
Keywords: rural development policy, rural development programmes, agricultural policy, rural concept.
Palabras clave: política de desarrollo rural, programas de desarrollo rural, política agraria.

P. 51-64
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Preguntes i respostes sobre l'aplicació de la PAC post-2014: balanç crític per a anticipar reptes futurs
Massot i Martí, Albert
Matèries:   Política Agrícola Comuna (PAC)
Desenvolupament rural - Espanya
Mots clau: política agrària comuna, reforma de la PAC, ajuts, política de mercats agraris, política de desenvolupament rural.
Keywords: Common Agricultural Policy, CAP reform, grants, agricultural markets policy, rural development policy.
Palabras clave: política agraria común, reforma de la PAC, ayudas, política de mercados agrarios, política de desarrollo rural.

P. 65-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Agrofòrum

Les Noves tecnologies i l'agricultura. Impacte a Catalunya
Puigdomènech i Rosell, Pere
Matèries:   Agricultura - Innovacions - Catalunya
Mots clau: agricultura, noves tecnologies, coexistència.
Keywords: agriculture, new technologies, coexistence.
Palabras clave: agricultura, nuevas tecnologías, coexistencia.

P. 109-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Càtedra Syngenta-UPC: exemple de col·laboració universitat-empresa en benefici del sector agrari
Gil Moya, Emilio ; Gallart González-Palacio, Montserrat ; Llop, Jordi ; Llorens, Jordi
Matèries:   Tècniques agrícoles
Col·laboració empresa-universitat
Mots clau: càtedra empresa, formació, bones pràctiques agrícoles, fitosanitaris.
Keywords: Business Chair, training, best management practices, pesticide, plant protection products.
Palabras clave: cátedra empresa, formación, buenas prácticas agrícolas, productos fitosanitarios.

P. 119-129
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

En record de Jordi Peix


Jordi Peix: un servidor públic (Barcelona, 25.03.1944-05.07.2014)
Peix, Andreu
Matèries:   Peix i Massip, Jordi - Homenatges
Mots clau: Escola d’Agricultura de Barcelona, Unió de Pagesos, funcionaris públics, Fundació Banc dels Aliments.
Keywords: Barcelona School of Agriculture, Farmers Union, public servant, Food Bank Foundation.
Palabras clave: Escuela de Agricultura de Barcelona, Unió de Pagesos, funcionarios públicos, Fundació Banc dels Aliments.

P. 135-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Vinculació de Jordi Peix amb la ICEA
Puiggròs i Jové, Josep Maria
Matèries:   Peix i Massip, Jordi - Homenatges
Institució Catalana d'Estudis Agraris
Mots clau: Congrés de Cultura Catalana, ICEA.
Keywords: Congress of Catalan Culture, ICEA.
Palabras clave: Congreso de Cultura Catalana, ICEA.

P. 139-143
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Meva vinculació amb Jordi Peix al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
Lletjós i Castells, Ramon Lluís
Matèries:   Peix i Massip, Jordi - Homenatges
Mots clau: col·laborador tècnic, innovació, competitivitat, tècnic revolucionari, pare professional, pare espiritual.
Keywords: technical collaborator, innovation, competitiveness, revolutionary, professional father, spiritual father.
Palabras clave: colaborador técnico, innovación, competitividad, técnico revolucionario, padre profesional, padre espiritual.

P. 145-148
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Empremta de Jordi Peix a la ramaderia
Torres-Fernández, Eduard J.
Matèries:   Peix i Massip, Jordi - Homenatges
Mots clau: Jordi Peix, sector agroalimentari, agrupacions de defensa sanitària, millora continuada
Keywords: Jordi Peix, agriculture and food industry, Health Surveillance Groups, continuous improvement.
Palabras clave: Jordi Peix, sector agroalimentario, agrupaciones de defensa sanitaria, mejora continua.

P. 149-154
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Meu reconeixement a Jordi Peix i Massip
Romeva i Manadé, Jordi
Matèries:   Peix i Massip, Jordi - Homenatges
Mots clau: coherència, compromís, valentia, servei.
Keywords: consistency, commitment, courage, service.
Palabras clave: coherencia, compromiso, valentía, servicio.

P. 155-157
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jordi Peix i Massip: el llegat escrit del seu pensament
Rincón, Germani
Matèries:   Peix i Massip, Jordi - Homenatges
Mots clau: política agrària catalana, Quaderns Agraris, agricultura catalana, blog.
Keywords: Catalan agricultural policy, Quaderns Agraris, Catalan agriculture, blog.
Palabras clave: política agraria catalana, Quaderns Agraris, agricultura catalana, blog.

P. 159-162
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recull de l'obra escrita de Jordi Peix
Matèries:   Peix i Massip, Jordi - Bibliografia

P. 163
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària