IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 57543
Revista Catalana de Pedagogia [recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 10 : 2016
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1695-5641
ISSN (format digital): 2013-9594
Descripció física: 212 p.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Editorial


Tema monogràfic. Escola i territori

Més enllà dels PEC, els PEE i les zones educatives: primers apunts per a una escola municipi
Collet-Sabé, Jordi
Matèries:   Educació - Innovacions tecnològiques
Escoles municipals
Desigualtats regionals
Mots clau: Escola i territori, innovació educativa, municipalització de l’escola, zona educativa, desigualtats, identitat docent.
Keywords: School and context, educational innovation, municipalization of school, educating zone, inequalities, teacher identity.

P. 12-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Acompanyament a les transicions educatives com a política contra l'abandonament escolar prematur i millora de l'èxit
García i Gracia, Maribel
Matèries:   Abandó dels estudis (Educació secundària)
Rendiment escolar
Mots clau: Acompanyament, transicions, millora de l’èxit escolar, abandonament escolar prematur, treball en xarxa.
Keywords: Accompanying, transitions, improved academic success, dropping out, networking.

P. 33-45
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Projectes artístics en la construcció de nous espais educatius
Calderón Garrido, Diego ; Gustems i Carnicer, Josep ; Burset i Burillo, Silvia
Matèries:   Art - Ensenyament
Creació literària, artística, etc. - Ensenyament
Educació no-formal - Barcelona (Província)
Mots clau: Projectes artístics, creativitat, benestar, educació no formal.
Keywords: Art projects, creativity, wellness, non-formal education.

P. 46-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Factors de rendiment a l'escola rural catalana: característiques contextuals
Boix i Tomàs, Roser
Matèries:   Escoles rurals - Catalunya - S. XXI
Rendiment escolar
Mots clau: Territori rural, escola, aprenentatge, rendiment, zona escolar rural.
Keywords: Rural areas, school, learning, performance, rural school zones.

P. 59-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Escola i territori: les ZER a Catalunya
Solé i Huguet, Montserrat
Matèries:   Escoles rurals - Catalunya - S. XX
Escoles rurals - Catalunya - S. XXI
Mots clau: Zona escolar rural, polítiques educatives, organització, demografia.
Keywords: Rural schools, education policies, organization, demography.

P. 75-93
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Experiències

Xarxes locals per a la millora de les perspectives d'inserció laboral i formativa: el projecte FYEB (Facing Youth unEmployment from its very Beginning)
Camps i Soler, Sílvia ; Avià i Faure, Salvador
Matèries:   Rendiment escolar
Adolescents desfavorits
Orientació professional
Mots clau: Adolescents, èxit escolar, projecte de vida, competències personals, escola, vulnerabilitat.
Keywords: Teenageers, scholl success, life project, personal skills, school, vulnerability.

P. 95-114
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tempus fugit, virtutes manent. Història i evolució d'un projecte educatiu a l'ensenyament secundari vinculat al coneixement de l'entorn
Oller i Casellas, Rosa
Matèries:   Sociologia de l'educació
Educació secundària
Mots clau: Educació secundària, treball cooperatiu, crèdit de síntesi, entorn.
Keywords: Secondary education, cooperation, final research project, local setting.

P. 115-125
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

Idees per a la millora de l'educació a la Catalunya d'avui i de demà
Tomàs i Folch, Marina ; Muñoz i Moreno, José Luís
Matèries:   Educació - Catalunya
Escoles - Administració i organització
Mots clau: Reptes, educació, administració educativa, sistema educatiu, inspecció educativa, finançament de l?educació.
Keywords: Challenges, education, educational administration, education system, supervision, education funding.

P. 127-148
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Didàctica humanista al segle XXI
Mallart i Navarra, Joan
Matèries:   Didàctica
Estratègies d'aprenentatge
Mots clau: Didàctica, pedagogia humanista, currículum, competències, mètodes didàctics, estratègies d’aprenentatge.
Keywords: Didactics, humanistic pedagogy, curriculum, educational competences, teaching methods, learning strategies.

P. 149-162
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Escola rural en els plans de formació inicial dels estudis de mestre a les universitats catalanes. Vint anys del Grup Interuniversitari d'Escola Rural (GIER)
Grup Interuniversitari d'Escola Rural
Matèries:   Escoles rurals - Catalunya - S. XXI
Mestres - Formació - Catalunya - S. XXI
Mots clau: Educació al món rural, escola rural, formació inicial de mestres, universitat, ensenyament multigrau.
Keywords: Rural education, rural school, initial teacher training, university, multigrade teaching.

P. 163-175
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes bibliogràfiques

Apunts d'un aprenent de mestre greument jubilat, de Jaume Cela. Notes per a una lectura
Matèries:   Educació - Ressenyes de llibres

P. 177-181
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació del llibre Els meus records, de Jordi Monés i Pujol Busquets. Acte conjunt del Col·legi de Pedagogs i la Societat Catalana de Pedagogia
Rider i Serra, Carme
Matèries:   Educació - Ressenyes de llibres

P. 182
Citació bibliogràfica Text completText complet

Actualitat de la Societat Catalana de Pedagogia

L'Ensenyament i l'aprenentatge en el nou entorn social, cultural i tecnològic
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 186-187
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Diàleg entre el mestre o professor, l'alumne i la cultura
Teixidó i Planas, Martí
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 188-191
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Funció del mestre com a testimoni i mirall amb relació als aprenents i la cultura. La concepció del currículum
Domènech i Francesch, Joan
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 192-194
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Projecte educatiu a l'escola El Roure Gros
Tantiñà, Balbina ; Cardo, Andreu
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 195-196
Citació bibliogràfica Text completText complet

Què Entenem per materials escolars o materials educatius? La necessitat de disposar d'eines útils per ensenyar i aprendre
Turuguet i Salgado, Josep M.
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 197-199
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Centre i l'entorn cultural: mitjans de comunicació, museus, biblioteques i oferta cultural diversa
Hernández i Cardona, Francesc Xavier
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 200-201
Citació bibliogràfica Text completText complet

Els Projectes de recerca sobre coneixement de l'entorn a l'escola Proa
Murillo i Miquel, Rosa M.
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 202
Citació bibliogràfica Text completText complet


Per què és útil la història per als joves?
Ojuel i Solsona, Maria
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 204-206
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Ensenyament de la geografia en el nou entorn tecnològic. Per un ús de la tecnologia al servei d'una educació integral
Busquets i Fàbregas, Jaume
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 207-208
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Ensenyament de la geografia en el nou entorn social i cultural
Canals i Cabau, Roser
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 210-212
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària