IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 57783
Anuari de la Societat Catalana de FilosofiaEnllaç: ISSUU
Volum: 27 : 2016
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1130-4383
ISSN (format digital): 2013-9543
Descripció física: 218 p. ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Articles

Relatar l'esdevingut com a invenció
García-Carpintero, Manuel
Matèries:   Cognitivisme
McEwan, Ian. Expiació
Marías, Javier. Negra espalda del tiempo
Mots clau: Ficció, asserció, actes de parla, cognitivisme estètic
Keywords: Fiction, Assertion, Speech Acts, Aesthetic Cognitivism

P. 7-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Notes sobre l'experiència contemporània del temps
Birulés, Fina
Matèries:   Temps - Filosofia
Hartog, François
Mots clau: temps històric, gir subjectiu, testimoni, règims d’historicitat, R. Koselleck, F. Hartog.
Keywords: historical time, subjective turn, witness, regimes of historicism, R. Koselleck, F. Hartog.

P. 29-39
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

En el llindar de la Filosofia de Josep Maria Capdevila, un projecte entre d'altres projectes
Cortada Hortalà, Joan
Matèries:   Capdevila i de Balanzó, Josep Maria - Epistolaris
Serrahima, Maurici - Epistolaris
Humanisme
Noucentisme (Literatura)
Mots clau: Noucentisme, món ideològic, món cultural, aristotelisme i tomisme, principis filosòfics, realisme, humanisme, recepció mediàtica, diàleg epistolar
Keywords: Noucentisme, ideological world, cultural world, Aristotelianism and Thomism, philosophical principles, realism, humanism, media reception, epistolar dialogue.

P. 41-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Es pot aprendre a fer fenomenologia?
Embree, Lester
Matèries:   Fenomenologia

P. 61-128
Citació bibliogràfica Text completText complet

Butlletí platònic (XIII)

Una estranya aparició. La qüestió inicial i l'inici de la qüestió socràtica al Protàgoras de Plató
Pascual Martín, Àngel
Matèries:   Plató. Protàgoras
Sòcrates - Crítica i interpretació
Mots clau: Plató, Protàgoras, Sòcrates, escena inicial, primeres paraules.
Keywords: Plato, Protagoras, Socrates, opening scene, first words.

P. 131-152
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'ànima sense gruix de Menó: Estudi de A Commentary on Plato's Meno, de Jacob Klein
Arquer Cortés, Maria
Matèries:   Plató. Menó
Mots clau: Jacob Klein, Menó, Plató, coneixement, dialèctica, memòria, anàlisi
Keywords: Jacob Klein, Meno, Plato, knowledge, dialectics, memory, analysis

P. 153-167
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fedre: dramatis persona
Lavilla de Lera, Jonathan
Matèries:   Plató. Fedre
Plató. Convit
Plató. Protàgoras
Dialèctica
Mots clau: Plató; Fedre; Convit; dialèctica.
Keywords: Plato; Phaedrus; Symposium; dialectics.

P. 169-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dramatúrgies al servei de la cura de l'ànima: Plató, Jan Patočka, Václav Havel
Casasampera Fernández, Jordi
Matèries:   Plató. Gòrgies
Havel, Václav
Patocka, Jan - Crítica i interpretació
Mots clau: Plató, Jan Patočka, Václav Havel, cura de l’ànima, platonisme negatiu, fenomenologia dramàtica.
Keywords: Plato, Jan Patočka, Václav Havel, care of the soul, negative Platonism, dramatic phenomenology.

P. 193-216
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària