IEC Portal de publicacions nove...leName=

Referència: 4332

Autor: Seminari Anual de Biologia (4: 1986: Sant Quirze Safaja)

Biologia del desenvolupament. Comunicacions presentades al Seminari Anual de Biologia del Desenvolupament, Mas Badó, 26, 27 i 28 de juny de1986 / Consell editorial Jaume Baguñà, Jordi Domingo i Cristóbal Mezquita

Data d'edició: 1986
Descripció física: [8], 302 p.: il.l.; 29 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia Molecular
Editorial: IEC

Obra exhaurida [+]
Índex  

Gens i desenvolupament

Clonaje, secuencia parcial y expresión de un ARN mensajero que codifica para la proteina galina = Cloning, partial sequence and expression of an mRNA encoding chicken protamine galine
Dixon, G. H. ; Oliva, Rafael ; Mezquita, Jovita ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Clonatge
Genètica

P. 1-6
Citació bibliogràfica

Absència d'expressió de porteïnes de reserva a l'embrió de Zea mays
Puigdomènech i Rosell, Pere ; Sánchez-Martínez, Demetrio ; Gómez, Jordi ; Pagès, Montserrat
Matèries:   Proteïnes
Embrions

P. 7-12
Citació bibliogràfica

Cromatina i expressió genètica

Autoaniticossos humans enfront antígens associats a l'embolcall nuclear
Isart, F. ; Vallés, M. E. ; Lozano, Francesc ; Gallart, Maria Teresa ; Borche, Lluís ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Autoanticossos
Antígens

P. 13-25
Citació bibliogràfica

Estudi de l'activitat topoisomerasa a l'espermatogènesi del gall
Roca, Joaquim ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Espermatogènesi

P. 27-36
Citació bibliogràfica


Estudi de les variants i subtipus de la histona H1 a l'espermatogènesi del gall
Boix Torras, Jacint ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Histones H1

P. 47-58
Citació bibliogràfica

Efecte de la bleomicina en la poli (ADP-ribosilació) de les proteïnes nuclears durant l'espematogènesi del gall
Corominas Guiu, Montserrat ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Proteïnes
Espermatogènesi

P. 59-69
Citació bibliogràfica

Proliferació i transformació cel·lulars

Efecte de neuropèptids i factors de creixement sobre la proliferació cel·lular a planàries
Baguñà Monjo, Jaume
Matèries:   Neuropèptids
Planària

P. 71-78
Citació bibliogràfica

Caracterització d'un model d'hepatocarcinogènesi experimental, resutlats preliminars
Estadella i Garcia, Maria Dolors ; Romero V. , Alfonso ; Domingo, Jordi ; Grau, T.
Matèries:   Carcinogènesi

P. 79-90
Citació bibliogràfica

Gametogènesi i teratocarcinomes

La Línea germinal masculina a Diaptomus conexus (Crustacea, Copepoda) Estudi ultraestructural preliminar
Durfort i Coll, Mercè ; Bozzo Duran, Maria Gràcia
Matèries:   Diaptomus conexus (Crustacis) - Aparell genital

P. 91-106
Citació bibliogràfica

Estudio de las masas electrodensas ("nucleolus-like bodies") en los oocitos de Hemidiaptomus roubaui (Copepoda, Calanoida)
Ribes, Enric
Matèries:   Oòcits

P. 107-122
Citació bibliogràfica

Morfogènesi de l'acrosoma de l'espermatozoide de Dina lineata (O. F. Müller, 1774) (Hirundinidae Erpobdellidae)
Bonet i Marull, Sergi
Matèries:   Espermatozoides
Morfogènesi

P. 123-136
Citació bibliogràfica

Cambios nuclares durante la espermatogénesis de Murex brandaris (Mollusca Gastropoda)
Amor, Maria José
Matèries:   Espermatogènesi

P. 137-152
Citació bibliogràfica

Anàlisi de l'espectre proteic a la maduració d'oòcits en crustacis copèpodes
Valero, J. G.
Matèries:   Crustacis
Oòcits

P. 153-160
Citació bibliogràfica

Utilitat d'un antisèrum obtingut a partir del teratocarcinoma per a l'estudi del llinatge cel·lular
Ruano, D. ; Amat, M. ; Serra, Ignasi ; Torregrosa, A. ; Torres, Begoña ; Monzó, Mariano
Matèries:   Cèl·lules

P. 161-168
Citació bibliogràfica

Diferenciació cel·lular

Variacions de les porteïna quinasa citoplasmàtiques en el desenvolupament del fetge de la rata
Pérez, Mercè ; Itarte i Fresquet, Emili
Matèries:   Fetge
Proteïnes

P. 169-176
Citació bibliogràfica

Identificació immunocitoquímica de componenents associats a al matriu extracel·lular de múscul (làmina basal) i la seva significació en el desenvolupament de la sinapsi mioneuronal
Bellmunt, Maria Josep ; Comella, Joan Xavier ; Ribera Florit, Josep ; Esquerda, Josep E.
Matèries:   Sinapsi
Matriu extracel·lular

P. 177-188
Citació bibliogràfica

El Procés de cicatrització durant la regeneració a planàries: seqüència temporal i possible paper en la determinació del patró
Baguñà Monjo, Jaume ; Ribas, Maria
Matèries:   Regeneració (Biologia)
Planària

P. 189-202
Citació bibliogràfica

Anàlisi quantitativa i qualitativa del contingut proteic al llarg de l'eix anteroposterior de la planària Dugesia (G) tigrina
Baguñà Monjo, Jaume ; Collet, Joan
Matèries:   Dugesia tigrina (Planària) - Genètica

P. 203-216
Citació bibliogràfica

Proliferació i diferenciació cel·lulars

Estudi de la maduració intratímica mitjançant anitcossos monoclonals
Lozano, Francesc ; Vives, Jordi ; Borche, Lluís ; Vilella, Ramon
Matèries:   Anticossos

P. 217-228
Citació bibliogràfica

Estudi d'un antígen d'activació limfocitari amb l'anticós monoclonal Cris4
Romero, Rafel ; Vives, Jordi ; Viñas, Odette ; Martorell, Jaume ; Vilella, Ramon
Matèries:   Antígens

P. 229-240
Citació bibliogràfica

Estudi de les implicacions funcionals de quatre antígens de membrana dels limfòcits T definits per anitcossos monoclonals
Rojo, I. ; Vives, Jordi ; Viñas, Odette ; Borche, Lluís ; Martorell, Jaume ; Vilella, Ramon
Matèries:   Limfòcits
Antígens

P. 241-250
Citació bibliogràfica

Progenitors megacariocitaris en l'animal d'expermientació: models de proliferació i diferenciació
Alfonso, Ll. ; Casals, Francesc J. ; Moreno, Rafael
Matèries:   Megacariòcits

P. 251-256
Citació bibliogràfica

Evidència de l'existència de cèl·lules bipotents a l'hemtopoiesi
Alfonso, Ll. ; Casals, Francesc J. ; Moreno, Rafael
Matèries:   Cèl·lules

P. 257-260
Citació bibliogràfica

Fructosa 2,6-P² en els eritròcits de gall durant el desenvolupament
Bartrons i Bach, Ramon ; Espinet, Carme ; Carreras i Barnés, Josep
Matèries:   Glucosa
Fructosa-2, 6-bifosfat

P. 261-270
Citació bibliogràfica

Estructura y evolución del nucléolo durante la oogénesis de Hemidiaptomus roubai (Copepoda, Calanoida)
Ribes, Enric
Matèries:   Oogènesi

P. 271-282
Citació bibliogràfica

Estudio morfològico del condrioma en la oogénesi de Hemidiaptomus roubai (Copepoda, Calanoida)
Ribes, Enric
Matèries:   Oogènesi

P. 283-298
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària