IEC Portal de publicacions nove...leName=

Referència: 1701

Seminari Conjunt : Seccions de Biologia Molecular i de Biologia del Desenvolupament de la Societat Catalana de Biologia : Cabrera de Mar (Maresme), 21 a 23 de maig 1993 / coordinadors: Oriol Bachs, Jaume Baguñà, Lluís Cornudella

Data d'edició: 1993
Descripció física: 72 p. ; 24 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia Molecular
Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia Molecular
Editorial: IEC

Obra exhaurida [+]
Índex  

Desenvolupament (I)


Estudi del desenvolupament del fruit de l'ametller (Prunus amygdalus) mitjançant la utilizació de sondes de cDNA
Puigdomènech i Rosell, Pere ; Messeguer i Peypoch, Ramon ; Arús i Gorina, Pere ; Garcia Mas, Jordi
Matèries:   Ametller - Genètica
Ametller - Creixement

P. 3
Citació bibliogràfica

Paper dels dominis estructurals de la ϒ; -zeina en la seva retenció en el retícul endoplasmàtic
Torrent Quetglàs, Margarida ; Geli Fernández-Peñaflor, María Isabel ; Ludevid Mújica, Maria Dolors
Matèries:   Zeïnes (Proteïnes)
Cèl·lules germinals
Blat de moro - Genètica

P. 4-5
Citació bibliogràfica


Introducció d'escissió de Ds mitjançant una fusió d'un promotor de "heat-shock" al gen de la transposasa d'Ac a arabidopsis
Balcells Valls, Lluís ; Coupland, George
Matèries:   Soia - Genètica
Translocació (Genètica)

P. 7
Citació bibliogràfica


Variació del patró d'expressió de l'antígen de zona central TCEN-49Ag detectat mitjançant l'anticòs monoclonal TCEN-49 durant la regeneració a la planària Dugesia(G)tigrina
Bueno i Torrens, David ; Baguñà Monjo, Jaume ; Romero i Benedí, Rafael ; Espinosa Blay, Lluís ; Soriano, Marc Antoni ; Batlle, E.
Matèries:   Expressió genètica
Dugesia tigrina (Planària) - Genètica
Planària - Creixement
Antígens

P. 9-12
Citació bibliogràfica

Desenvolupament (II)

Anàlisi genètica i molecular del paper del gen trunk en els mecanismes de transducció de senyal en el desenvolupament de Drosophila melanogaster
Furriols Espona, Marc ; Casanova i Roca, Jordi
Matèries:   Drosophila Subobscura (Mosques) - Genètica

P. 13-15
Citació bibliogràfica

Expressió i efectes de suc 1 en el cicle cel·lular dels embrions de Patella
Colas, Pierre ; Loon, André van ; Serras Rigalt, Florenci
Matèries:   Proteïnes
Quinasa (Proteïnes)
Regulació genètica

P. 16-17
Citació bibliogràfica

La Calmodulina regula l'expressió del PCNA en cel·lules activades a prolferar
Bachs Valldeneu, Oriol ; Agell Jané, Neus ; López Girona, Antònia
Matèries:   Cèl·lules - Proliferació
Calmodulina
Expressió genètica

P. 18
Citació bibliogràfica

Calmodulina i calmodulin-binding proteins en línies transformades de limfòcits
Bachs Valldeneu, Oriol ; Colomer Font, Josep ; Agell Jané, Neus
Matèries:   Calmodulina
Limfòcits
ARN

P. 19
Citació bibliogràfica

Estructura i funció de macromolècules


Caracterització d'una familia de seqüències repetides mosaic disperses, específiques del gener Zea
Martínez Izquierdo, José Antonio ; Aledo Zamora, Rosa Maria ; Vicient Sànchez, Carles ; Montfort Vives, Amparo
Matèries:   Seqüències de nucleòtids
Blat de moro - Genètica

P. 21-24
Citació bibliogràfica

Estudis amb radiació de sincrotro de complexos DNA-Histona
Daban Balañá, Joan-Ramon ; Samsó i Roig, Montserrat
Matèries:   Histologia
Raigs X
Radiació

P. 25
Citació bibliogràfica

DNA amb trams d'adenines i interacció amb drogues. Estructura del complexe d(CGCAAATTTGCG) amb Hoechst 33258
Vega Fernández, M. Cristina ; Coll, Maria Dolors ; García Sáez, Isabel
Matèries:   Drogues
ADN
Adenina

P. 26-29
Citació bibliogràfica

Estructura i funció de macromolècules II

Desenvolupament d'un sistema per a estudis de transcripció in vitro de cromatina
Gallego, Francesca ; Daban Balañá, Joan-Ramon
Matèries:   Transcripció genètica
Mètode in vitro
Cromatina

P. 30
Citació bibliogràfica

Mecanismes de transport intracel·lular. El model de la lipoproteïna lipasa
Pujana Genestar, Miquel Àngel ; Buscà Safont-Tria, Roser ; Reina del Pozo, Manuel ; Fernández, M. ; Vilaró i Coma, Senén
Matèries:   Cèl·lules
Lipoproteïnes

P. 31-31(bis)
Citació bibliogràficaGenètica molecular humanaEstudi molecular del gen que codifica per a l'enzim 21-Hidroxilasa en pacients amb hiperplàsia suprarrenal congenita
Messeguer i Peypoch, Àngel ; Aledo Zamora, Rosa Maria
Matèries:   Hidroxiàcids
Hiperplàsia

P. 46
Citació bibliogràfica

enètica molecular humana

Mutantes de la región precore del virus de la hepatitis B en España : secuenciación mediante P. C. R. lineal fluorescente
Jardí Margalef, Rosendo ; Guardia Massó, Jaume ; Arranz, José Antonio ; Rodríguez Frias, Francisco ; Buti, Maria ; Esteban, Rafael
Matèries:   Hepatitis B - Espanya

P. 47
Citació bibliogràfica

Neurogènesi

Clonatge d'un possible receptor per a toxina botulínica de l'òrgan elèctric de Torpedo Marmorata
Marsal, Jordi ; Arribas, M. ; Canals, Josep Maria ; Herreros, Judit ; Blasi i Cabús, Joan ; Ruiz Ávila, Luis
Matèries:   Toxina botulínica - Receptors
Clonatge molecular

P. 48
Citació bibliogràfica

L'Òrgan elèctric del Torpedo marmorata com a model d'estudi de les interaccions tròfiques de les motoneurones
Marsal, Jordi ; Calvo, Nancy ; Canals, Josep Maria ; Pérez Navarro, Esther ; Alberch i Vié, Jordi ; Ruiz Ávila, Luis
Matèries:   Neurones motores

P. 49
Citació bibliogràfica

El Factor de creixement nerviós (NGF) protegeix les neurones colinèrgiques neostriatals de la lesió induïda per àcid quinlínic
Marsal, Jordi ; Calvo, Nancy ; Pérez Navarro, Esther ; Alberch i Vié, Jordi
Matèries:   Interleucina-2
Quinasa (Proteïnes)

P. 50
Citació bibliogràfica

Efectes del TGF-ß sobre el creixement i la composició de la matriu extracel·lular en cel·lules d'origen neuroectodèrmic
Villena Delgado, Josep A. ; Heredia, A. ; Trillo Ansón, Pilar ; Bassols Teixidó, Anna
Matèries:   Matriu extracel·lular
Cèl·lules - Composició

P. 51-54
Citació bibliogràfica

Expressió i regulació gèniques

Estudi estructural i funcional del gen per la hidroximetil-glutaril CoA sintasa 2 de balattella germanica
Martínez, J. ; Buesa Arjol, Carlos ; Casals Farré, Núria ; Hegardt, Fausto G.
Matèries:   Genètica molecular
Enzims
Dictiòpters (Insectes)

P. 56
Citació bibliogràfica


Elements en CIS responsables de l'especificitat tissular i regulació hormonal (AMPc) de la transcripció del gen UCP
Villarroya Gombau, Francesc ; Viñas Folch, Octavi ; Iglesias, Roser ; Yubero Arruga, Maria Pilar ; Mampel Astals, Teresa ; Giralt Oms, Marta
Matèries:   Hormones - Regulació
Transcripció genètica

P. 61-64
Citació bibliogràfica

Caracteritzacíó dels elements responsables de la resposta a insulina del gen de l'HMG-CoA sintasa mitocondrial
Gil Gómez, Gabriel ; Mascaró i Crusat, Cristina ; Haro, Diego ; Ayte del Olmo, José ; Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos ; Canadell, Laura ; Ortiz, José Antonio ; Hegardt, Fausto G.
Matèries:   Mitocondris
Gens
Insulina

P. 65
Citació bibliogràfica

Estudi de l'expressió del promotor del gen α-1 de la tubulina del blat de moro
Puigdomènech i Rosell, Pere ; Uribe Estefania, Xavier ; Rigau Lloveras, Joan ; Capellades, M.
Matèries:   Tubulina
Expressió genètica
Blat de moro - Genètica

P. 66
Citació bibliogràfica

Semblances i diferències en els factors de transcripció requerits per a l'expressió dels gens U1 i U6 snRNA humans
Simmen, Kenneth A. ; Bernués Martínez, Jordi ; Mattaj, Iain W.
Matèries:   Transcripció genètica
Gens

P. 67
Citació bibliogràfica

Estudio de la regulación de la expresión del oncogen murino FGF-3
Taron Roca, Miquel ; Murakami, Akira ; Cormand i Rifà, Bru ; Grinberg, Daniel ; Dickson, Clive ; Thurlow, Jane
Matèries:   Expressió genètica
Oncògens

P. 68
Citació bibliogràfica

Els Inhibidors de la proteïna quinasa C disminueixen la resistència a la quimioteràpia amb metotrexat
Noé Mata, Verónica ; Ciudad, Carles Julià
Matèries:   Quimioteràpia
Quinasa (Proteïnes)
Antígens - Inhibidors
Metotrexat

P. 69-72
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària