IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 61885
Revista de dret històric catalàVolum: 17
Data d´edició: 2018
ISSN (format paper): 1578-5300
ISSN (format digital): 2014-0010
Descripció física: 237 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

A propòsit de les teories de la creació de la corona d'Aragó mitjançant el casamiento en casa i l'extinció del llinatge barceloní el 1137
Palomo Reina, Cristian
Matèries:   Reis i sobirans - Successió
Corona catalanoaragonesa - Reis i sobirans
Ramon Berenguer IV, Comte de Barcelona
Ramir II, rei d'Aragó
Mots clau: Corona d’Aragó, Ramir II, Ramon Berenguer IV, Peronella, casamiento en casa.
Keywords: Crown of Aragon, Ramiro II, Ramon Berenguer IV, Peronella, casamiento en casa.
Palabras clave: Corona de Aragón, Ramiro II, Ramon Berenguer IV, Peronella, casamiento en casa.

P. 11-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els béns de l'orde del Temple durant el procés i després de la seva supressió
Sans i Travé, Josep M.
Matèries:   Templers - Catalunya
Patrimoni reial - Corona catalanoaragonesa
Mots clau: Temple Order, Jaume II, Clement V, Viena Council, Hospital Order.
Keywords: Temple Order, Jaume II, Clement V, Viena Council, Hospital Order.
Palabras clave: orden del Temple, Jaime II, Clemente V, Concilio de Viena del Delfinado, orden del Hospital.

P. 59-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els artificis i la tècnica del dret dins dels arguments de la representativitat en el regnat de Pere el Cerimoniós
Tostes, Rogerio R.
Matèries:   Pere III, rei de Catalunya-Aragó, 1319-1387
Catalunya. Corts
Aragó. Corts - S. XIV/XV
Mots clau: Pere el Cerimoniós, representativitat a les corts, semàntica institucional.
Keywords: Peter the Ceremonious, representativeness in the courts, institutional semantics.
Palabras clave: Pedro el Ceremonioso, representatividad en las cortes, semántica institucional.

P. 81-117
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Carlos I y la Corona de Aragón
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Carles d'Habsburg (Príncep d'Astúries)
Habsburg, Casa d'
Mots clau: Carles d’Habsburg, Corona d’Aragó, Aragó, Catalunya, València, Mallorca, germanies, Corts, virregnat, Terol, França, moriscos.
Keywords: Charles of Habsburg, Crown of Aragon, Aragon, Catalunya, Valencia, Mallorca, germanías, Courts, viceroyalty, Teruel, France, Moorish.
Palabras clave: Carlos de Habsburgo, Corona de Aragón, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, germanías, Cortes, virreinato, Teruel, Francia, moriscos.

P. 119-172
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les corporacions lletrades: una complexa adaptació al nou ordre liberal
Tormo i Camallonga, Carles
Matèries:   Col·legis d'advocats - Espanya - S. XIX
Justícia - Administració - Espanya - S. XIX
Mots clau: Administració de justícia, associacionisme, Audiència, col·legi d’advocats, corporativisme, estatuts, exercici professional, jutjat, lletrat, partit judicial.
Keywords: Justice Administration, associations, provincial court, lawyer association, corporatism, professional work, statutes, court, lawyer, judicial district.
Palabras clave: Administración de justicia, asociacionismo, Audiencia, colegio de abogados, corporativismo, ejercicio profesional, estatutos, juzgado, letrado, partido judicial.

P. 173-190
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Mancomunitat de Catalunya i el municipalisme
Forcadell i Esteller, Xavier
Matèries:   Catalunya. Mancomunitat - Història
Municipis - Govern i administració - Catalunya
Mots clau: municipalisme, nació, Catalunya, ajuntaments, cultura, Mancomunitat, Escola de Funcionaris, setmanes municipals, autonomia.
Keywords: municipality, nation, Catalunya, Town Hall, culture, Commonwealth, Officers School, local weeks, autonomy.
Palabras clave: municipalismo, nación, Cataluña, ayuntamientos, cultura, Mancomunitat, Escuela de Funcionarios, semanas municipales, autonomía.

P. 191-208
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notícia

Llibres, correspondència i altres documents de les famílies Alòs i Deu. Més sobre els juristes catalans i l'Estat espanyol
Solé i Cot, Sebastià
Matèries:   Advocats - Catalunya - S. XVIII
Alòs-Moner, Ramon d' - Arxius
Alòs-Moner, Ramon d' - Biblioteca

P. 211-212
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Civiles entre militares: los alcaldes mayores de Barcelona (1718-1808), de Rafael Cerro Nargánez
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Alcaldes - Catalunya - Barcelona - Història - S. XVIII
Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 215-221
Citació bibliogràfica Text completText complet

La defensa de les constitucions de Catalunya. El tribunal de contrafaccions (1702-1703), de Josep Capdeferro Pla i Eva Serra i Puig
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres
Constitucions - Catalunya - Història

P. 222-224
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'organització territorial i el règim jurídic dels governs locals de Catalunya. Alguns elements per a un ple desenvolupament i institucional en clau local, de Xavier Forcadell i Esteller
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres
Administració local - Catalunya

P. 224-228
Citació bibliogràfica Text completText complet

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obres i de moneders a la Corona d'Aragó (1208-1714), d'Albert Estrada-Rius
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Seques (Numismàtica) - Barcelona - Història
Dret català - Història - Ressenyes de llibres

P. 228-233
Citació bibliogràfica Text completText complet

Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona. Creación y evolución de un dominio compartido (ca. 1118-1462), d'Eduard Juncosa Bonet
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Senyories - Tarragona - S. XII/XV
Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 233-237
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària