IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 63342
Quaderns agrarisEnllaç: ISSUU
Volum: 46 : juny 2019
Data d´edició: 2019
ISSN (format paper): 0213-0319
ISSN (format digital): 2013-9780
Descripció física: 151 p. : il·l. col. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Articles

Les varietats catalanes d'olivera
Ninot, Antònia ; Howad, Werner ; Romero, Agustí
Matèries:   Olivera - Varietats - Catalunya
Mots clau: Olea europaea L., olivera, germoplasma, oli, conservació, variabilitat, caracterització.
Keywords: Olea europaea L., olive tree, germplasm, olive oil, preservation, variability, characterization.
Palabras clave: Olea europaea L., olivo, germoplasma, aceite, conservación, variabilidad, caracterización.

P. 7-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els estocs de carboni orgànic als sòls agrícoles de Catalunya: una eina per a la mitigació del canvi climàtic
Funes, Inma ; Savé, Robert ; Rovira i Castellà, Pere ; Molowny-Horas, Roberto ; Alcañiz, Josep M. ; Ascaso Sastrón, Emili ; Herms, Ignasi ; Herrero, Carmen ; Boixadera i Llobet, Jaume ; Vayreda, Jordi
Matèries:   Sòl, Ús agrícola del - Catalunya
Carboni
Canvis climàtics - Catalunya
Mots clau: canvi climàtic, agricultura mediterrània, carboni orgànic del sòl, emmagatzematge de carboni, gestió agrícola, geoestadística.
Keywords: climate change, Mediterranean agriculture, soil organic carbon, carbon sequestration, crop management, geostatistics.
Palabras clave: cambio climático, agricultura mediterránea, carbono orgánico en el suelo, almacenamiento de carbono, gestión agrícola, geoestadística.

P. 37-57
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dinàmica de les superfícies de conreu a Catalunya mitjançant teledetecció en el període 1987-2012
González-Guerrero, Óscar ; Pons i Fernández, Xavier ; Bassols-Morey, Roger ; Camps Fernández, Francesc X.
Matèries:   Sòl, Ús agrícola del - Catalunya - 1987-2012
Teledetecció
Mots clau: teledetecció, Landsat, MUCSC, conreus, canvis en les cobertes del sòl.
Keywords: remote sensing, Landsat, MUCSC, crops, land cover changes.
Palabras clave: teledetección, Landsat, MUCSC, cultivos, cambios en las cubiertas del suelo.

P. 59-91
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El cooperativisme agrari a Catalunya: orígens i situació actual
Vives-Xiol, Jordi
Matèries:   Cooperatives agrícoles - Catalunya
Mots clau: cooperativa agrària, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Pla marc del cooperativisme agrari, anuari socioeconòmic, activitats agroalimentàries, facturació.
Keywords: agri-food cooperative, Catalan Federation of Agri-food Cooperatives, Framework Plan for agricultural cooperativism, socio-economic yearbook, turnover.
Palabras clave: cooperativa agraria, Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, Plan marco del cooperativismo agrario, anuario socioeconómico, actividades agroalimentarias, facturación.

P. 93-112
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sobre races i etnologia animal a Catalunya
Parés i Casanova, Pere-Miquel
Matèries:   Animals - Races - Catalunya
Etnologia - Catalunya
Mots clau: animals domèstics, etnografia animal, zootècnia.
Keywords: domestic animals, animal ethnography, zootechnics.
Palabras clave: animales domésticos, etnografía animal, zootecnia.

P. 113-126
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Agrofòrum

Bases de dades de disponibilitat alimentària: llacunes estadístiques i propostes de millora
Clotet i Ballús, Ramon ; Jarauta Bragulat, Eusebi ; Colomer i Xena, Yvonne
Matèries:   Alimentació - Estadístiques - Bases de dades
Malbaratament d'aliments
Mots clau: sistema alimentari global, disponibilitat alimentària, fotosíntesi, producció alimentària, estadística, prospectiva.
Keywords: global food system, availability, photosynthesis, production, statistics, prospective.
Palabras clave: sistema alimentario global, disponibilidad alimentaria, fotosíntesis, producción alimentaria, estadística, prospectiva.

P. 129-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Podeu consultar la correcció d'aquest article en l'enllaç següent:

Enllaç: http://revistes.iec.cat/index.php/QA/article/view/148253/145987
Citació bibliogràfica

Rellegint Keynes: implicacions per a la implementació de la bioeconomia circular
Raddi, Adriano
Matèries:   Keynes, John Maynard - Crítica i interpretació
Subsidiarietat
Decreixement sostenible
Mots clau: bioeconomia circular, decreixement, economia local, macroregions, proteccionisme, subsidiarietat.
Keywords: circular bioeconomy, degrowth, local economy, macroregions, protectionism, subsidiarity.
Palabras clave: bioeconomía circular, decrecimiento, economía local, macrorregiones, proteccionismo, subsidiariedad.

P. 139-146
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària