IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 65102
Revista catalana de dret privatVolum: 21 : 2019
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 264 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

Els nous reglaments de la Unió Europea en matèria de règim matrimonial i d'efectes patrimonials de les unions registrades: àmbit d'aplicació, innovacions, definicions, parelles incloses i parelles excloses
Quiñones Escámez, A.
Matèries:   Matrimoni - Dret i legislació - Unió Europea
Dret internacional privat - Europa
Unions estables de parella - Dret i legislació
Béns comuns - Unió Europea
Mots clau: dret internacional privat, família, règim patrimonial, nous reglaments europeus, àmbit d’aplicació, definicions, unions de parella registrades, qüestió preliminar, remissió a un estat plurilegislatiu, comunitats autònomes, parelles excloses, dret aplicable.
Keywords: conflict of laws, family, property regime, new european regulations, scope of application, definitions, «registered partnerships», preliminary question, reference to plurilegislative states, autonomous communities (Spain), excluded couples, applicable law.
Palabras clave: derecho internacional privado, familia, régimen patrimonial, nuevos reglamentos europeos, ámbito de aplicación, definiciones, uniones de pareja registradas, cuestión preliminar, remisión a un estado plurilegislativo, comunidades autónomas, parejas excluidas, derecho aplicable.

P. 11-52
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Judicial law-making and the principle of effectiveness in European Union (private) law
Episcopo, Francesca
Matèries:   Dret privat - Unió Europea
Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Mots clau: efectivitat, jurisprudència, dret privat europeu, raonament jurídic, argumentació.
Keywords: effectiveness, judicial law-making, European private law, legal reasoning and argumentation.
Palabras clave: efectividad, jurisprudencia, derecho privado europeo, razonamiento jurídico, argumentación.

P. 53-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Remake (o exposició actual) dels precedents i la formació del dret civil a les Illes Balears
Llodrà Grimalt, Francesca
Matèries:   Dret civil - Illes Balears
Mots clau: dret foral, Compilació, Illes Balears, fonts, codificació.
Keywords: private civil law, Compilation, Balearic Islands, sources of law, codification.
Palabras clave: derecho foral, Compilación, Islas Baleares, fuentes, codificación.

P. 73-109
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

The shared equity credit agreement as a new credit agreement to finance the shared ownership in Catalonia
Izquierdo Grau, Guillem
Matèries:   Hipoteques - Catalunya
Dret civil - Catalunya
Propietat - Adquisició - Legislació - Catalunya
Mots clau: contractes de préstec sobre capital compartit, contracte de préstec, propietat compartida, habitatge, hipoteques, copropietat, habitatge social, tinences intermèdies, condomini.
Keywords: shared equity credit agreement, credit agreement, shared ownership, housing, mortgages, co-ownership, affordable housing, intermediate tenures, condominium.
Palabras clave: contratos de préstamo sobre capital compartido, contrato de préstamo, propiedad compartida, vivienda, hipotecas, copropiedad, vivienda social, tenencias intermedias, condominio.

P. 111-126
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Sentències
Catalunya. Tribunal Superior de Justícia

P. 129-141
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recull de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Mingot Torra, Marta
Matèries:   Sentències
Tribunal de Justícia de la Unió Europea

P. 143-152
Citació bibliogràfica Text completText complet

La relevancia de la affectio maritalis en la ineficacia sobrevenida de las disposiciones testamentarias por crisis matrimonial o de convivencia
Peruga Pérez, Enrique
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències
Testaments - Catalunya
Matrimoni homosexual - Dret i legislació - Catalunya

P. 153-193
Citació bibliogràfica Text completText complet

La declaració d'hereus intestats pel notari espanyol en aplicació del reglament (UE) 650/2012 en matèria de successions
Font i Segura, Albert
Matèries:   Herències i successions
Tribunal de Justícia de la Unió Europea

P. 195-213
Citació bibliogràfica Text completText complet

Qüestions pràctiques

La commutació de l'usdefruit universal per l'herència en supòsits de partició
Casellas Roca, David
Matèries:   Usdefruit vidual - Catalunya

P. 217-222
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fiscalidad del condominio desde una óptica de las categorías del derecho civil
Serrano de Nicolás, Ángel
Matèries:   Condomini

P. 223-233
Citació bibliogràfica Text completText complet

El maltractament psicològic com a causa de desheretament
Raduà Hostench, Joan-Maria
Matèries:   Violència psicològica
Desheretament

P. 235-239
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

Procesos de ejecución directa de hipotecas por cláusulas de vencimiento anticipado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019
Gutiérrez Darwich, María Eugenia
Matèries:   Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Sentències
Hipoteques

P. 243-256
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Casi controversi in materia di diritto delle successioni, a cura de Sara Scola i Mauro Tescaro, 2 v., Nàpols, Edizione Scientifiche Italiane, 2019, 996 p.
Vaquer Aloy, Antoni
Matèries:   Dret civil - Ressenyes de llibres

P. 259-262
Citació bibliogràfica Text completText complet

[Altres]

Normes de presentació d'originals per a l'edició

P. 263-264
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària