IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 66022
TamidEnllaç: ISSUU
Volum: 15 : 2020 : Homenatge a Jaume Riera i Sans
Data d´edició: 2020
ISSN (format paper): 1138-5561
ISSN (format digital): 2013-4029
Descripció física: 327 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  

Algunes conseqüències de l'avalot del 1391 contra els jueus a la Seu d'Urgell
Batlle i Gallart, Carme
Matèries:   Conversos del judaisme al cristianisme
Revoltes - Seu d'Urgell - 1391
Jueus - Catalunya - Història - S. XIV
Mots clau: la Seu d’Urgell, avalot del 1391, mort, conversions
Keywords: Seu d’Urgell, 1391 riot, death, conversions

P. 33-42
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els avalots contra els jueus de Besalú durant el 1391 i les repercussions socials
Colomer Casamitjana, Joel
Matèries:   Revoltes - Besalú - 1391
Jueus - Catalunya - Història - S. XIV
Mots clau: avalots, Armanyac, jueus, crèdit, bandositats, Besalú, Sales, Bellpuig
Keywords: riots, Armagnac, Jews, credit, conflicts between factions, Besalú, Sales, Bellpuig

P. 43-59
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"En Mallorques han venguts de Portugal": aplec de notes disperses sobre una emigració de jueus (1394)
Bernat i Roca, Margalida
Matèries:   Jueus - Portugal - S. XIV
Jueus - Mallorca - S. XIV
Mots clau: Regne de Portugal, Ciutat de Mallorca, aljama de Mallorca, call, segle XIV, 1396

P. 61-93
Citació bibliogràfica Resum Text completText complet

Azday/Hasday Cresques/Crescas: líder espiritual y hombre de Estado
Blasco Martínez, Asunción
Matèries:   Cresques, Hasday
Rabins - Espanya - S. XIV/XV
Mots clau: Hasday Crescas, Azday Cresques, Corona d’Aragón, Barcelona, Saragossa, rabí, jutge de malxins
Keywords: Hasday Crescas, Azday Cresques, Crown of Aragon, Barcelona, Zaragoza, rabbi, chief judge
Palabras clave: Hasday Crescas, Azday Cresques, Corona de Aragón, Barcelona, Zaragoza, rabino, juez de malsines

P. 95-182
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les relacions veïnals entre cristians i jueus a Cervera durant el primer quart del segle XV
Llobet i Portella, Josep M.
Matèries:   Jueus - Cervera - S. XV
Cristians - Cervera - S. XV
Mots clau: cristians, jueus, veïnatge, govern municipal, Cervera, primer quart del segle XV
Keywords: Christians, Jews, residence, municipal authorities, Cervera, first quarter of the 15th century

P. 183-241
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Una obra reçia, bella y buena": los capítoles de la reforma de la sinagoga Mayor de Huesca y su aljama de judíos (1469)
Castaño, Javier
Matèries:   Jueus - Osca (Aragó) - S. XV
Sinagogues - Osca (Aragó) - 1469
Mots clau: sinagoga, Aragó, edat mitjana, jueus, construcció, arquitectura, brescado, Bernart d’Ortoneda, mudejarisme, enteixinat
Keywords: synagogue, Aragon, Middle Ages, Jews, building, architecture, brescado, Bernart d’Ortoneda, mudejarismo, alfarje
Palabras clave: sinagoga, Aragón, Edad Media, judíos, construcción, arquitectura, brescado, Bernart d’Ortoneda, mudejarismo, alfarje

P. 243-282
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El linaje de los Abnuba mercaderes de équidos de la aljama judía de Barbastro (1390-1415). Una aproximación prosopográfica
Motis Dolader, Miguel Ángel
Matèries:   Jueus - Barbastre (Aragó) - 1390-1415
Comerciants jueus - Barbastre - S. XIX/XV
Mots clau: llinatges, Abnuba, mercaders d’èquids, jueria, aljama, Barbastre
Keywords: lineages, Abnuba, Equidae traders, Jewish quarter, aljama, Barbastro
Palabras clave: linajes, Abnuba, mercaderes de équidos, judería, aljama, Barbastro

P. 283-318
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Adhesions rebudes a l'homenatge a Jaume Riera i Sans
Matèries:   Riera i Sans, Jaume - Homenatges

P. 319
Citació bibliogràfica Text completText complet

Instruccions resumides per als autors

P. 321-327
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària