IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 69682
Revista catalana de dret privatVolum: 25 : 2022
Data d´edició: 2022
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 184 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

L'avaluació neutral: un mitjà adequat de solució de controvèrsies (MASC) del common law
Viola Demestre, Isabel
Matèries:   Gestió de conflictes
Mots clau: avaluador neutral, conflicte, ADR, MASC.
Keywords: neutral evaluation, conflict, ADR, MASC.
Palabras clave: evaluador neutral, conflicto, ADR, MASC.

P. 11-39
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen

La successió contractual a les Illes Balears (en especial, Mallorca i Menorca). Notícia d'una reforma en procés a partir de la feina del consell assessor
Llodrà Grimalt, Francesca
Matèries:   Herències i successions - Illes Balears
Llegítima - Illes Balears
Mots clau: dret civil balear, dret de successions, pacte successori, llegítima, Illes Balears.
Keywords: Balearic private law, inheritance law, wills arrangement, family provisions, Balearic Islands.
Palabras clave: derecho civil balear, derecho de sucesiones, pacto sucesorio, legítima, Islas Baleares.

P. 41-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen

En el dret català, caldria regular (i, si escau, com?) l'arrendament de béns amb elements digitals?
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Arrendament - Dret i legislació
Recursos electrònics en xarxa - Dret i legislació
Mots clau: arrendament de béns, béns amb elements digitals, conformitat, subministrament continuat.
Keywords: lease of goods, goods with digital elements, conformity, continuous supply.
Palabras clave: arrendamiento de bienes, bienes con elementos digitales, conformidad, suministro continuo.

P. 89-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen

Jurisprudència i resolucions

Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències

P. 115-127
Citació bibliogràfica

Recull de jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Mut Piña, Antoni
Matèries:   Tribunal de Justícia de la Unió Europea

P. 129-143
Citació bibliogràfica

Qüestions pràctiques

La divisió de la cosa comuna: estudi de deu qüestions controvertides resoltes pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Raduà Hostench, Joan-Maria
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Divisió dels béns comuns

P. 147-157
Citació bibliogràfica

Aspectos procesales de la liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes del código civil de Cataluña cuando existen varios bienes en comunidad ordinaria indivisa
Ejarque Pavia, Albert
Matèries:   Separació de béns - Catalunya

P. 159-164
Citació bibliogràfica

La prescripció de les pretensions derivades de la llei
Lucas Esteve, Adolfo
Matèries:   Pretensions processals - Catalunya

P. 165-169
Citació bibliogràfica

Miscel·lània

Crònica de les Jornades "La incorporació al dret espanyol de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771 en matèria de contractes de subministrament d'elements digitals i de compravenda"
Hernández Codina, Ana
Matèries:   Dret civil - Congressos
Recursos electrònics en xarxa - Dret i legislació

P. 173-176
Citació bibliogràfica

Crònica de les Jornades "Conformitat de béns i serveis: més enllà de la transposició de les directives (UE) 2019/770 i 2019/771"
Moreno Castro, Yaiza
Matèries:   Dret - Congressos

P. 177-184
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària