IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 69742
Quaderns Francesc Eiximenis [Recurs electrònic] : revista de dret públic de CatalunyaVolum: Núm. 1 : febrer 2023
Data d´edició: 2023
ISSN (format digital): 2696-6298
Descripció física: 203 p.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Presentació


Aquestes primeres línies...
Capilla Vidal, Gabriel

P. 6-7
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Reflexions a l'entorn d'Eiximenis Regir la cosa pública. Eiximenis, encara
Escolà, Marc B.
Matèries:   Eiximenis, Francesc. Regiment de la cosa pública

P. 11-19
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dret administratiu, estat d'alarma i COVID-19. La desobediència a l'autoritat
Trayter Jiménez, Joan Manuel
Matèries:   Sancions administratives
Pandèmia de COVID-19, 2020 - Països Catalans - Aspectes socials
Mots clau: sancions administratives, desobediència a l’autoritat, inconstitucionalitat, estat d’alarma, delicte de desobediència a l’autoritat, tipificació de les infraccions i sancions.
Keywords: administrative sanctions, disobedience to the authority, unconstitutionality, status of the alarm, offense of disobedience to the authority, typification of infractions and sanctions.
Palabras clave: sanciones administrativas, desobediencia a la autoridad, inconstitucionalidad, estado de alarma, delito de desobediencia a la autoridad, tipificación de las infracciones y sanciones.

P. 21-34
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva afectació en el repartiment de col·laboració i conflicte estat-comunitats autònomes
Ridao i Martín, Joan
Matèries:   Pandèmia de COVID-19, 2020-
Relacions fiscals intergovernamentals - Espanya
Mots clau: COVID-19, estat d’alarma, distribució competencial, sanitat, cogovernança, relacions intergovernamentals.
Keywords: COVID-19, state of alarm, distribution of powers, health, co-governance, intergovernmental relations.
Palabras clave: COVID-19, estado de alarma, distribución competencial, sanidad, cogobernanza, relaciones intergubernamentales.

P. 35-56
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La pandèmia de la COVID-19 i les lliçons per al dret administratiu: la fallida de l'Estat garant i les exigències del bon govern i del dret a una bona administració
Ponce-Solé, Juli
Matèries:   Pandèmia de COVID-19, 2020-
Dret administratiu
Mots clau: gran recessió, pandèmia, estat garant, estat social, dret a una bona administració, control judicial.
Keywords: great recession, pandemic, guarantor state, social state, right to good administration, judicial control.
Palabras clave: gran recesión, pandemia, estado garante, estado social, derecho a una buena administración, control judicial.

P. 57-78
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Pandèmia i forma de vida
Cano i Soler, Marcel
Matèries:   Pandèmia de COVID-19, 2020-
Canvis climàtics
Autonomia (Psicologia)
Bé comú
Gramsci, Antonio - Crítica i interpretació
Mots clau: pandèmia, COVID-19, crisi gramsciana, funcionament social, drets, individualisme, autonomia individual, canvi climàtic, pandèmia, tecnociència, autonomia, drets humans, bé comú.
Keywords: pandemic, COVID-19, Gramscian crisis, social functioning, rights, individualism, individual autonomy, climate change, pandemic, technoscience, autonomy, human rights, common good.
Palabras clave: pandemia, COVID-19, crisis gramsciana, funcionamiento social, derechos, individualismo, autonomía individual, cambio climático, pandemia, tecnociencia, autonomía, derechos humanos, bien común.

P. 79-105
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Esbós d'una llei de pandèmies: algunes idees preliminars
Salamero Teixidó, Laura ; Cierco Seira, César
Matèries:   Pandèmia de COVID-19, 2020-
Salut pública
Dret públic
Seguretat jurídica
Mots clau: pandèmia, COVID-19, legislació, salut pública, emergència, dret públic, seguretat jurídica.
Keywords: pandemic, COVID-19, legislation, public health, emergency, public law, legal security.
Palabras clave: pandemia, COVID-19, legislación, salud pública, emergencia, derecho público, seguridad jurídica.

P. 107-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jurisprudència comentada

Jurisprudència destacada del Tribunal Constitucional
Arróniz Morera de la Vall, M. Àngels
Matèries:   Espanya. Tribunal Constitucional
Jurisprudència

P. 135-156
Citació bibliogràfica Text completText complet

La jurisprudència dictada a Catalunya en temps de COVID
Urios Aparisi, Xavier
Matèries:   Pandèmia de COVID-19, 2020-
Jurisprudència

P. 157-180
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Vicente Álvarez García, Flor Arias Aparicio y Enrique Hernández Diez, Lecciones jurídicas para la lucha contra una epidemia. Madrid: Iustel, 2020, 291 p.
Ribes Ortega, Carme ; Muñoz Gómez, Marta
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 183-187
Citació bibliogràfica Text completText complet

Guillaume Le Floch (dir.), COVID-19: aproches de droit public et de science politique. Boulogne-Billancourt: Berger Levrault, 2021, 300 p.
Muñoz Gómez, Marta ; Ribes Ortega, Carme
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres
Pandèmia de COVID-19, 2020-

P. 189-195
Citació bibliogràfica Text completText complet

Altres

Normes de publicació

P. 197-203
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària