IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 70722
Revista catalana de dret privatVolum: 26 : 2022
Data d´edició: 2022
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 204 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

Reflexions per a una simplificació i modernització de les formes testamentàries i l'adequació del llibre quart del Codi civil de Catalunya a la nova regulació de la discapacitat
Vaquer Aloy, Antoni
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Testaments - Catalunya
Discapacitats - Situació legal, lleis, etc.
Mots clau: testament, testament tancat, testament hològraf, parentum inter liberos, noves tecnologies.
Keywords: will, secret will, holographic will, parentum inter liberos, new technologies.
Palabras clave: testamento, testamento cerrado, testamento ológrafo, parentum inter liberos, nuevas tecnologías.

P. 11-29
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen

Llei 8/2022, de l'11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears: una visió des d'Eivissa i Formentera
Navarro Sánchez, Ángel Custodio
Matèries:   Herències i successions - Illes Balears
Mots clau: pluralitat de drets civils en matèria successòria, arxipèlag les illes Balears i les Pitiüses, diversitat de pactes.
Keywords: plurality of civil rights in succession, archipelago of the Balearic Islands and Pitiüses, diversity of covenants.
Palabras clave: pluralidad de derechos civiles en materia sucesoria, archipiélago de las islas Baleares y las Pitiusas, diversidad de pactos.

P. 31-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen

Les mesures civils de protecció de fills i filles de dones víctimes de violència masclista
Navarro-Michel, Mónica
Matèries:   Fills de dones maltractades
Infants - Protecció, assistència, etc. - Espanya
Mots clau: violència masclista, guarda compartida, règim d’estades, comunicació i relació, protecció dels menors, violència vicària.
Keywords: gender-based violence, shared custody, contact rights, child protection, vicarious violence.
Palabras clave: violencia machista, guarda compartida, régimen de visitas, protección de menores, violencia vicaria.

P. 75-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen

El cens emfitèutic com a dret real de garantia i com a mecanisme de pagament
Pozo Carrascosa, Pedro del
Matèries:   Arrendament - Catalunya
Emfiteusi - Catalunya
Mots clau: dret civil de Catalunya, finca, emfiteusi, cens, garantia real, Registre de la Propietat, urbanisme.
Keywords: Catalan civil law, real estate, emphyteusis, real security, land registry, urban development.
Palabras clave: derecho civil de Cataluña, finca, enfiteusis, censo, garantía real, Registro de la Propiedad, urbanismo.

P. 109-133
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen

Jurisprudència i resolucions

Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Sentències

P. 137-146
Citació bibliogràfica

Novetats processals en el control del clausulat abusiu: la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea durant l'any 2022
Mut Piña, Antoni
Matèries:   Tribunal de Justícia de la Unió Europea

P. 147-160
Citació bibliogràfica

Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional 150/2022, de 29 de noviembre, sobre la inconstitucionalidad del Decreto ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados
Fuentes-Lojo Rius, Alejandro
Matèries:   Arrendament - Dret i legislació

P. 161-172
Citació bibliogràfica

Reciprocitat i desequilibri econòmic en els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial
Rubio Gimeno, Gemma
Matèries:   Matrimoni - Dret i legislació - Catalunya

P. 173-194
Citació bibliogràfica

Miscel·lànies

Jornada «Reptes professionals en la contractació de crèdits hipotecaris», coordinada per Miriam Anderson i Esther Arroyo, de la Universitat de Barcelona, i Laura Alascio, de la Universitat Oberta de Catalunya
Peruga Pérez, Enrique
Matèries:   Hipoteques
Dret civil - Catalunya - Congressos

P. 197-199
Citació bibliogràfica

Seminari web: «Financial Services & Transparency», coordinada per Miriam Anderson i Esther Arroyo, de la Universitat de Barcelona, i Laura Alascio, de la Universitat Oberta de Catalunya
Peruga Pérez, Enrique
Matèries:   Serveis financers
Dret civil - Catalunya - Congressos

P. 200-202
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària

Per a navegar pel portal necessiteu Mozilla o Microsoft Internet Explorer (recomanem la versió 5.0 o superior).
Amb altres navegadors i/o resolucions podria ser que visualitzéssiu incorrectament alguna de les pàgines del portal.