IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 42624
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaVolum: 67-68 : Monogràfic sobre organització territorial : 75è aniversari de la SCG
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 446 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Articles

Un país amb 7 territoris
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques
Mots clau: regió, vegueria, província, diputació, organització territorial.
Keywords: region, vegueria, province, diputación, territorial organization.
Palabras clave: región, veguería, provincia, diputación, organización territorial.

P. 13-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Un nou mapa supramunicipal: els Governs territorials de salut
Casadevall i Camps, Robert
Matèries:   Salut pública - Catalunya - Mapes
Mots clau: Àrea Bàsica de Salut, Govern territorial de salut, organització territorial, comarca, municipi
Keywords: Basic Health Area, Territorial Health Management, territorial organization, comarca, municipality.
Palabras clave: Área Básica de Salud, Gobierno territorial de salud, organización territorial,

P. 39-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Mobilitat laboral, àrees de cohesió i àrees de planificació a Catalunya
Castañer i Vivas, Margarida ; Gutiérrez, Obdúlia ; Vicente, Joan
Matèries:   Mobilitat laboral - Catalunya
Mots clau: mobilitat laboral, àrees urbanes, àrees funcionals, àrees de cohesió, instruments de planificació, Catalunya, Comarques Gironines.
Keywords: labor mobility, urban areas, functional areas, cohesion areas, planning
Palabras clave: movilidad laboral, áreas urbanas, áreas funcionales, áreas de cohesión,

P. 61-86
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Organització territorial administrativa de Catalunya, un problema irresoluble
Mendizàbal i Riera, Enric
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques
Identitat col·lectiva - Catalunya
Mots clau: Catalunya, administració, estructures territorials, escales, identitats.
Keywords: Catalonia, government, territorial structures, scales, identities.
Palabras clave: Cataluña, administración, estructuras territoriales, escalas, identitades.

P. 87-109
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Incerta reforma de l’organització territorial de Catalunya d’ençà l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2006
Nel·lo i Colom, Oriol
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques
Catalunya - Divisions administratives i polítiques - Dret i legislació
Catalunya. Estatut (2006)
Mots clau: Catalunya, Estatut d’Autonomia, Organització Territorial.
Keywords: Catalonia, Statute of Autonomy, Territorial Organization.
Palabras clave: Cataluña, Estatuto de Autonomía, Organización Territorial.

P. 111-152
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Metageografia de la Catalunya Central: delimitacions i interpretacions territorials d'una regió en construcció
Oliveras González, Xavier
Matèries:   Catalunya Central
Regionalisme - Catalunya
Catalunya - Divisions administratives i polítiques
Mots clau: metageografia, regió, Catalunya Central, delimitació territorial, interpretació territorial.
Keywords: meta-geography, region, Central Catalonia, territorial limits, territorial.
Palabras clave: metageografía, región, Cataluña Central, delimitación territorial, interpretación.

P. 153-178
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Reflexions sobre l'organització territorial de Catalunya
Oliveras i Samitier, Josep
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques
Mots clau: organització territorial, municipi, comarca, província, vegueria.
Keywords: Territorial administrative organisation, municipalities, comarca, provincia, vegueria
Palabras clave: organización territorial, municipio, comarca, provincia, veguería.

P. 179-198
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Darrers capítols del debat al voltant del mapa immutable de Galícia : qüestions actuals d'organització territorial gallega
Paül i Carril, Valerià ; Pazos Otón, Miguel
Matèries:   Galícia - Divisions administratives i polítiques
Mots clau: organització territorial, estructura territorial, política autonòmica, galleguisme, Galícia.
Keywords: Local and regional map and tiers of government, spatial structure, devolved
Palabras clave: organización territorial, estructura territorial, política autonómica, galleguismo,

P. 199-229
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Treballs de la Comissió d'Organització Territorial de Catalunya (2004-2006)
Sanclimens i Solervicens, Xavier
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques
Catalunya. Estatut (2006)
Mots clau: vegueria, província, comarca, organització territorial, Estatut d’Autonomia.
Keywords: vegueria, province, comarca, territorial organization, Statute of Autonomy.
Palabras clave: veguería, provincia, comarca, organización territorial, Estatuto de Autonomia.

P. 231-248
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Reinventar la metròpoli: Barcelona i el model de la Greater London Authority
Sastre Fulcarà, Narcís
Matèries:   Barcelona (Àrea metropolitana) - Divisions administratives i polítiques
Londres (Gran Bretanya : Àrea metropolitana) - Divisions administratives i polítiques
Mots clau: Barcelona, Londres, metròpoli, governança, organització territorial.
Keywords: Barcelona, London, metropolis, governance, territorial organization.
Palabras clave: Barcelona, Londres, metrópolis, governanza, organización territorial.

P. 249-271
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Divisió territorial de Catalunya: algunes reflexions des de l'Alt Pirineu
Tulla i Pujol, Antoni Francesc
Matèries:   Alt Pirineu (Regió) - Divisions administratives i polítiques
Mots clau: ordenació del territori, divisió territorial de Catalunya, vegueries, Alt Pirineu.
Keywords: regional planning, administrative organization of Catalonia, vegueries, High Pyrenees.
Palabras clave: ordenación del territorio, división territorial de Catalunya, veguerías, Alt Pirineu.

P. 273-290
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències


Notes i documentació


Projecte de Llei presentat per la Ponència de la Divisió Territorial al Govern de la Generalitat de Catalunya (1934)
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques - Dret i legislació

P. 327-335
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Organització territorial de l'administració pública de Catalunya : resum de "La Proposta" (informe lliurat a al Diputació de Barcelona l'any 1994)
Casassas i Simó, Lluís ; Casassas i Ymbert, Jordi
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques

P. 337-365
Citació bibliogràfica Text completText complet

Proposta per a l'organització regional de Catalunya : informe presentat a la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya (abril 1989)
Casassas i Simó, Lluís ; Vilà-Valentí, Joan
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques

P. 367-379
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lluís Creus i Vidal (Barcelona 1904-1990)
Cuxart i Tremps, Montserrat
Matèries:   Creus i Vidal, Lluís

P. 381-383
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Fons documental Pau Vila a la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Montaner i Garcia, Maria Carme
Matèries:   Vila i Dinarès, Pau - Arxius
Cartoteca de Catalunya - Arxius

P. 385-394
Citació bibliogràfica Text completText complet


Ressenyes

Rodríguez González, Román [ed.] (2009). Reformar la administración territorial. Municipios eficientes y viables
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Municipis - Govern i administració - Espanya

P. 419-422
Citació bibliogràfica Text completText complet

Tort i Donada, Joan; Paül i Carril, Valerià; Maluquer i Ferrer, Joan [ed.] (2008). L'organització del territori, un repte per al segle XXI?
Paül i Agustí, Daniel
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques

P. 423-428
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Sortida d'estudi a la Vall de Ribes : cicle Les altres comarques
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Ribes (Catalunya : Vall) - Descripcions i viatges

P.431-436
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sortida d'estudi al Baix Montseny : cicle Les altres comarques
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Montseny (Catalunya : Massís) - Descripcions i viatges

P. 437-443
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària