IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 45602
Revista Catalana de Sociologia [Recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: Núm. 27 : desembre 2011
Data d´edició: 2011
ISSN (format digital): 2013-5149
Descripció física: 110 p.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Articles

L'estudi de les migracions a Catalunya, l'estudi de la societat catalana
Pascual de Sans, Àngels
Matèries:   Catalunya - Emigració i immigració - Aspectes socials
Catalunya - Emigració i immigració - Investigació
Mots clau: recerca, migracions, Catalunya, metodologia.
Keywords: research, migration, Catalonia, methodology.

P. 5-14
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dinàmica residencial de la població estrangera a les principals regions metropolitanes d'Espanya
Bayona i Carrasco, Jordi ; Gil-Alonso, Fernando ; Pujadas i Rúbies, Isabel
Matèries:   Estrangers - Espanya
Àrees metropolitanes - Espanya
Mots clau: població estrangera, immigració internacional, distribució de la població, mobilitat residencial, àrees metropolitanes, Espanya.
Keywords: foreign population, international migration, population distribution, residential mobility, metropolitan areas, Spain.

P. 15-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dones migrants al servei domèstic: conciliació de la vida de les conciliadores
Botton, Lena de ; Puigvert, Lídia
Matèries:   Dones immigrants
Servei domèstic
Mediació familiar
Integració social
Mots clau: gènere, immigració, conciliació, inclusió.
Keywords: gender, migration, conciliation, inclusion.

P. 33-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Acció institucional i conflicte social a l'Amazònia
Pont i Vidal, Josep
Matèries:   Conflictes socials - Amèrica del Sud
Habermas, Jürgen, Teoria de
Centrals hidroelèctriques - Amèrica del Sud
Mots clau: acció racional intencional, nou institucionalisme, conducta estratègica, conflicte, Amazònia.
Keywords: purposive rational action, New Institutionalism, strategic behaviour, conflict, Amazon.

P. 41-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Concurs de Joves Sociòlegs

Pràctiques funeràries i construcció de la identitat de les comunitats jueves contemporànies de Barcelona
Martínez Ariño, Julia
Matèries:   Jueus - Ritus i costums funeraris
Judaisme - Barcelona - S. XX/XXI
Mots clau: pràctiques i ritus funeraris, cementiris jueus, identitat jueva, diversitat interna, llei i preceptes religiosos.
Keywords: funeral practices and rites, Jewish cemeteries, Jewish identity, inner diversity, law and religious precepts.

P. 61-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Educar els fills és molt complicat! Els malestars actuals de la socialització familiar
Collet-Sabé, Jordi
Matèries:   Elias, Norbert, Teoria de
Socialització
Pedagogia - Infants
Educació - Aspectes socials
Mots clau: socialització, famílies, infants, malestars, Norbert Elias.
Keywords: socialisation, families, children, unease, Norbert Elias.

P. 77-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Article traduït

Introducció a la segona edició de The Focused Interview de Robert K. Merton
Gimeno i Torrent, Xavier, tr. ; Merton, Robert K.
Matèries:   Sociologia - Investigació

P. 89-103
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crítica de llibres

Sempere, Joaquim (2008). Mejor con menos: Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica. Barcelona: Crítica. 264 p.
Alabart, Anna
Matèries:   Revista catalana de sociologia - Ressenyes de llibres

P. 105-107
Citació bibliogràfica Text completText complet

Giner, Salvador. El futur del capitalisme. Barcelona: Edicions 62: Península, 2011. 168 p.
Montagut, Teresa
Matèries:   Revista catalana de sociologia - Ressenyes de llibres

P. 109-110
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària