IEC Portal de publicacions > Novetats editorials

Referència: 49402

Autor: Jornades d'Història de l'Educació (20enes : 2012 : Andorra)

XX Jornades d'història de l'educació : cohesió social i educació : Andorra, novembre 2012

Data d'edició: 2012
Descripció física: 565 p. ; 24 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana
ISBN: 978-84-8458-398-1
Editorial: Universitat de Girona. Servei de Publicacions

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Índex  

Presentacions

Societat d'Història de l'Educació : presentació

P. [11-13]
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Societat Andorrana de Ciències : presentació
Mach i Buch, Àngels

P. [14-16]
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Universitat d'Andorra : presentació
Bastida i Obiols, Daniel

P. [17]
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Àmbit 1: Propostes teoricopràctiques i polítiques entorn de la cohesió social al llarg del segle XX

La Cohesió social en algunes pedagogies innovadores del s. XX
Carbonell i Sebarroja, Jaume
Matèries:   Integració social
Pedagogs - Catalunya - S. XX
Ferrer i Guàrdia, Francesc - Contribucions a la pedagogia
Mots clau: Cohesió social, inclusió, utopies educatives, pertinença, col·lectivitat, democràcia i igualtat d’oportunitats
Keywords: Social cohesion, inclusion, utopies education, belonging, community, democracy and equality of opportunity
Palabras clave: Cohesión social, inclusión, utopias educatives, pertinència, acolectividad, democràcia e igualdad de oportunidades.

P. 19-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Cohesió social i educació social. Una anàlisi conceptual històrica en dues revistes pedagògiques catalanes: Temps d'Educació i Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa
Simó Gil, Núria
Matèries:   Pedagogia - Catalunya - Revistes
Integració social
Educació social - Catalunya
Mots clau: Cohesió social, educació social, integració social, inclusió social, exclusió, participació i comunitat.
Keywords: Social cohesion, social education, social Integration, social exclusion, participation, community
Palabras clave: Cohesión social, educación social, integración social, inclusión social, exclusión, participación, comunidad.

P. 33-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Joventut, immigració, consciència de classe i cohesió social. Una lectura pedagògica de l'obra escrita d'Alfonso Carlos Comín
Soler i Mata, Joan
Matèries:   Comín i Ros, Alfons Carles - Activitat professional - Sociologia
Pedagogia - Catalunya - S. XX
Mots clau: Immigració, joventut obrera, consciència social, consciència de classe, humanisme, personalisme, marxisme, cristianisme, cultura.
Keywords: Immigration, working youth, social consciencie, consciencie of class, Humanism, Personalism, Marxism, Christianity, culture
Palabras clave: Inmigración, juventud obrera, conciencia social, conciencia de classe, humanisme, personalismo, marxisme, cristianismo, cultura

P. 51-68
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Polítiques educatives per fer front a la segregació esoclar: el repartiment equitatiu d'alumnes amb necessitats educatives especials (Olot, 2000-2012)
Feu i Gelis, Jordi ; Casademont Falguera, Xavier
Matèries:   Segregació en l'educació - Olot - 2000/2012
Integració social - Olot - 2000/2012
Integració escolar - Olot - 2000/2012
Catalunya - Emigració i immigració - Aspectes socials
Mots clau: Distribució equitativa d’alumnat, segregació escolar, política educativa, immigració.
Keywords: Equitable distribution of students, school segregation, education policy, immigration.
Palabras clave: Distribución equitativa de alumnado, segregación escolar, política educativa, inmigración.

P. 69-86
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Debats entorn de la política educativa a partir de la Llei General d'Educació (LGE, 1970)
Pascual Barrio, Belén ; Amer Fernández, Joan
Matèries:   Espanya - Educació - Dret i legislació - 1970/2012
Espanya - Política educativa - 1970/2012
Mots clau: Qualitat educativa, Equitat, Polítiques educatives, Desigualtat
Keywords: Education quality, Equity, Education policies, Unequality
Palabras clave: Calidad educativa, Equidad, Políticas educativas, Desigualdad

P. 87-102
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Reflexions sobre diferències i coincidències dels projectes pedagògics d'Alexandre Galí i Joaquin Xirau, en el context de l'època que van viure
Monés i Pujol-Busquets, Jordi
Matèries:   Galí, Alexandre - Activitat professional - Pedagogia
Xirau, Joaquim - Activitat professional - Pedagogia
Pedagogs - Catalunya - S. XX
Mots clau: Alexandre Galí, Joaquim Xirau, Historia pedagogia Catalunya, Projectes pedagògics, Mancomunitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya
Keywords: Alexandre Galí, Joaquim Xirau, Pedagogical history of Catalonia, Pedagogical projects, Mancomunitat of Catalonia, Government of Catalonia.
Palabras clave: Alexandre Galí, Joaquim Xirau, Historia pedagogia Cataluña, Proyectos pedagógicos, Mancomunitat de Cataluña, Gobierno de Cataluña

P. 103-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Els Valors cívics en els textos escolars dels anys trenta a l'Estat Espanyol: L'Enciclopèdia cíclico pedagógica i El libro de España. Una anàlisi comparativa (1939-1975)
Tornafoch Yuste, Xavier
Matèries:   Educació en valors - Espanya - S. XX
Pedagogia - Espanya - S. XX
Mots clau: Valors, ciutadania, institució escolar, cohesió social, república, franquisme.
Keywords: Values, citizenship, schools, social cohesion, republic, franquisme.
Palabras clave: Valores, ciutadania, institución escolar, cohesión social, república, franquismo.

P. 119-126
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

L'Ensenyament de la llengua i la cultura catalanes com a eina de dobre integració a Catalunya Nord
Baylac-Ferrer, Alà
Matèries:   Normalització lingüística - Catalunya del Nord
Català - Ensenyament - Catalunya del Nord
Integració social - Catalunya del Nord
Mots clau: Ensenyament del català, Catalunya Nord, Identitat, Integració, Substitució/Normalització lingüística
Keywords: Catalan learning, Northern Catalonia, Identity, Integration, Language Shift, Language Normalization
Palabras clave: Enseñanza del catalán, Cataluña Norte, Identidad, Integración, Sustitución/Normalización lingüística

P. 127-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Àmbit 2: Accions i experiències de cohesió social en l'àmbit educatiu reglat (escoles, instituts, universitat) al llarg del segle XX

Escola rural: renovació, democratització i igualtat d'oportunitats. L'anàlisi de les transformacions de l'escola rural des de la revista Cuadernos de Pedagogía (1975-1995)
Sala Font, Lídia ; Simón Rovira, Marta
Matèries:   Pedagogia - Espanya - Investigació
Pedagogia - Espanya - Revistes
Escoles rurals - Espanya - Història - S. XX
Mots clau: Escola rural, igualtat d’oportunitats, participació i democratització.
Keywords: Rural school, equal opportunities, participation and democratization
Palabras clave: Escuela rural, igualdad de oportunidades, participación y democràcia.

P. 141-161
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Cultura gitana i cohesió social a Can Tunis (Barcelona) al final del segle XX: l'experiència educativa de Xavó Xaví a través dels protagonistes
Nadal Espinasa, Maria ; Palomar Briansó, Anna ; Puig Llobet, Marta ; Valls Cassi, Clara
Matèries:   Gitanos - Barcelona - 1980/2000
Integració social - Barcelona - S. XX
Joves - Treball - Catalunya
Mots clau: Col·lectiu gitano, cohesió social, exclusió social, iniciatives educatives, marginació.
Keywords: Gypsy people, social cohesion, social exclusion, educational initiatives, marginalization.
Palabras clave: Colectivo gitano, cohesión social, exclusión social, iniciatives educativas, marginación.

P. 163-179
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Identitat i cohesió social en l'obra musical per a l'escola de Baltasar Bibiloni i Llabrés (1936-)
Gelabert Gual, Llorenç ; Motilla Salas, Xavier
Matèries:   Bibiloni i Llabrés, Baltasar - Activitat professional - Pedagogia
Integració social - Balears
Cançoners catalans - Balears
Mots clau: educació formal, cohesió social, cançoner popular, Baltasar Bibiloni, Illes Balears
Keywords: formal education, social cohesion, repertoire of traditional songs, Baltasar Bibiloni, Balearic Islands.
Palabras clave: educación formal, cohesión social, cancionero popular, Baltasar Bibiloni, Islas Baleares

P. 181-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

El Naixement de les comunitats d'aprenentatge com a experiència de cohesió i transformació social
Sampé Compte, Marc ; Martín Casabona, Noemí
Matèries:   Pedagogia - Barcelona - S. XX/XXI
Integració social - Barcelona - S. XX
Mots clau: Comunitats d’Aprenentatge, Cohesió social, Aprenentatge dialògic
Keywords: Learning Communities, Social Cohesion, Dialogic Learning
Palabras clave: Comunidades de Aprendizaje, Cohesión Social, Aprendizaje Dialógico

P. 195-206
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

El Grup Escolar Lluís Vives de Barcelona. les representacions infantils de la Guerra Civil com a expressió de valors
Carrillo Flores, Isabel ; Collelldemont Pujadas, Eulàlia
Matèries:   Història - Ensenyament - S. XX
Espanya - Història - 1936-1939, Guerra Civil
Mots clau: Patrimoni educatiu, grups escolars, dibuixos infantils, guerra civil, valors.
Keywords: Historical memory, “Grups Escolars” elementary school, civil war, values
Palabras clave: Patrimonio educativo, grupos escolares, dibujos infantiles, guerra civil, valores

P. 207-224
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Les Primeres dones de la Universitat de València
Verdugo Martí, Vicenta
Matèries:   Estudiantes universitàries - País Valencià
Universitat de València - Història
Mots clau: Dones, Universitat de València, Real ordre de 8 de març de 1910, perfils biogràfics de dones universitàries
Keywords: Women, University of Valencia, Order of March 8, 1910, biographical profil es of women.
Palabras clave: Mujeres, Universidad de Valencia, Real Orden de 8 de marzo de 1910, perfiles biográficos mujeres universitarias

P. 225-238
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Els Instituts Obrers del Front Popular, Sabadell-Barcelona
Escrivà Moscardó, Cristina
Matèries:   Frente Popular (Espanya)
Classe treballadora - Formació - 1930/1940
Mots clau: Batxiller intensiu, educació de joves, igualtat d’oportunitats, formació sindical, memòria i identitat pedagògica, política educativa.
Keywords: Bachelor intensive, youth education, equal opportunities, training union, pedagogical memory and identity, educational policy.
Palabras clave: Bachiller intensivo, educación de jóvenes, igualdad de oportunidades, formación sindical, memòria e identidad pedagògica, política educativa.

P. 239-252
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Àmbit 3: Política, accions i experiències de cohesió social fora de l'escola, en l'àmbit de la societat civil (moviments educatius organitzats, associacions de veïns, entitats socials..) al llarg del segle XX

La Representació gràfica de cohesió social en la premsa forana de Mallorca
Comas Rubí, Xisca ; Motilla Salas, Xavier ; Sureda i Garcia, Bernat ; Gené González, Rosa ; Llabrés Benejam, Maria ; Picornell Rodríguez, M. Immaculada
Matèries:   Integració social - Mallorca
Premsa - Mallorca
Mots clau: premsa, fotografia, iconografia, cohesió social, Mallorca.
Keywords: press, photography, iconography, social cohesion, Mallorca.
Palabras clave: prensa, fotografía, iconografía, cohesión social, Mallorca.

P. 253-266
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Anàlisi sociohistòrica de la diversitat funcional: militància i participació en les polítiques socials
Pié Balaguer, Asun ; Planella i Ribera, Jordi
Matèries:   Política pública
Dependència (Psicologia)
Mots clau: Diversitat funcional (discapacitat), polítiques socials, participació, lluita encarnada
Keywords: Functional diversity (disability), social policy, participation, embodied struggle.
Palabras clave: Diversidad funcional (discapacidad), políticas sociales, participación, lucha encarnada

P. 267-281
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

La Participació ciutadana en un context de risc social: el barri de Campclar de Tarragona
Flores Opimi, Míriam
Matèries:   Participació social - Tarragona
Marginació social - Catalunya
Mots clau: Comunitat, barri, societat, risc social, empoderament
Keywords: Community, neighborhood, society, social risk, empowerment.
Palabras clave: Comunidad, barrio, sociedad, riesgo social, empoderamiento

P. 283-298
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Les Dones a l'avantguarda de les reivindicacions socials i educatives a la Barcelona del canvi de segle (1891-1910)
Robles Sanjuán, Victoria
Matèries:   Moviments socials - Barcelona -1891/1910
Feminisme - Barcelona - 1891/1910
Mots clau: Moviments socials, gènere i educació, feminisme
Keywords: Social moviments, gender and education, feminism
Palabras clave: Movimientos sociales, genero y educación, feminismo

P. 299-312
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Asociacionismo político para la reeducación de la ciudadanía. El colectivo Lanbroa de Bizkaia (1975- )
Robles Sanjuán, Victoria
Matèries:   Feminisme - Bilbao
Associacionisme - Bilbao
Mots clau: Feminisme, ciutadania, educació, associacionisme
Keywords: Feminism, citizenship, education, associationism.
Palabras clave: Feminismo, ciutadania, educación, asociacionismo

P. 313-330
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Les Agrupacions femenines republicanes. Formació en dret i participació ciutadana duran la Segona República a València
Sanfeliu Gimeno, Llum
Matèries:   Feminisme - València
València - Història - 1931-1939, Segona República Espanyola
Mots clau: Gènere, republicanisme, identitat, educació popular, associacionisme femení.
Keywords: Gender, republicanismo, identity, popular education, women’s association.
Palabras clave: Género, republicanisme, identidad, educación popular, associacionismo femenino.

P. 331-349
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Càritas Diocesana de Mallorca: acció, formació i cohesió social a Mallorca en una conjuntura de canvi (1961-1975)
Fullana i Puigserver, Pere
Matèries:   Integració social - Mallorca
Assistència social - Mallorca
Mots clau: immigració, acció social, cohesió social, formació, Mallorca, Església catòlica, Càritas, turisme
Keywords: immigration, social action, social cohesion, education, Majorca, Catholic Church, Caritas, tourism
Palabras clave: inmigración, acción social, cohesión social, formación, Mallorca, Iglesia católica, Cáritas, turismo

P. 351-370
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Àmbit 4: L'educació a Andorra (segle XIX i XX)

Els Inicis de l'Instituto Nacional de Enseñanza Media a Andorra
Marquès i Sureda, Salomó ; Roquet Llovera, Enric
Matèries:   Educació secundària - Andorra
Institut Espanyol d'Andorra
Mots clau: Política escolar espanyola; Batxillerat Andorra; Institut Espanyol Andorra
Keywords: High School Diploma, Educational policy, High School Spain Andorra.
Palabras clave: Política escolar española; Bachillerato Andorra; Instituto Español Andorra

P. 371-383
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Història de l'evolució de l'educació a Andorra del 1985 al 2011
Monné i Bellmunt, Alexandra
Matèries:   Educació - Andorra
Sistema educatiu - Andorra - 1985/2011
Mots clau: Sistema educatiu, públic, privat, congregacional, evolució.
Keywords: Education System, públic, private, congregational, evolution
Palabras clave: Sistema educativo, público, privado, congregacional, evolución

P. 385-400
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

L'Ensenyament superior a Andorra
Casalprim Ramonet, Montserrat ; Mandicó, Rosa Maria
Matèries:   Ensenyament universitari - Andorra
Mots clau: ensenyament superior, formació universitària, flexibilitat, mobilitat, aprenentatge electrònic (e-learning), espai europeu d’ensenyament superior
Keywords: higher education, university training, flexibility, mobility, e-learning, European Higher Education Area (EHEA)
Palabras clave: educación superior, formación universitaria, flexibilidad, movilidad, e-learning, Espacio Europeo de Educación Superior

P. 401-417
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Els Sistemes educatius a Andorra: garantia o dèficit d'integració? realitat i perspectives
Almarcha París, Míriam
Matèries:   Sistema educatiu - Andorra
Català en l'ensenyament - Andorra
Francès en l'ensenyament - Andorra
Mots clau: Andorra, Català, Llengua i Ensenyament, Bilingüisme, Identitat
Keywords: Andorra, Catalan, Language and Learning, Bilingualism, Identity.
Palabras clave: Andorra, Catalan, Lengua y Enseñanza, Bilinguismo, Identidad.

P. 419-435
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

El "Sant Ermengol" al Roc de Sant Pere... Una institució educativa senyera al servei del poble andorrà
Camprubí, Mossèn Josep M.
Matèries:   Educació - Andorra - Història
Col·legi Sant Ermengol (Andorra)
Mots clau: Història educació Andorra, Col•legi Sant Ermengol.
Keywords: History of Andorra education, Sant Ermengol school.
Palabras clave: Historia de la educación Andorra, Colegio Sant Ermengol.

P. 437-446
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Aina, néixer per créixer
Rossell, Mossèn Ramon
Matèries:   Educació - Andorra - Història
Cases de colònies - Andorra
Mots clau: Educació infància i joventut; Historia educació Andorra; Colònies populars Canillo; Educació valors; Casal Aina
Keywords: Child and yuoth education, history of Andorra education, education on vàlues, “Casal Aina”, popular camps
Palabras clave: Educación infancia y juventud; Historia educación Andorra; Colonias Populares Canillo; Educación valores; Casal Aina

P. 447-455
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

La Construcció de l'Escola Andorrana
Riberaygua i Montagut, Anna ; Fonolleda i Riberaygua, Marta
Matèries:   Sistema educatiu - Andorra
Educació - Andorra
Mots clau: Andorra, sistema educatiu, innovació educativa.
Keywords: Andorra, Educational systems, Educational innovation.
Palabras clave: Andorra, Sistema educativo, Innovación educativa

P. 457-469
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Records de l'Escola Andorrana
Alay Coll, Ona
Matèries:   Educació - Andorra - Història
Mots clau: Escola Andorrana, biografia, memòria històrica
Keywords: Andorran school, biography, historical memory
Palabras clave: Escuela Andorrana, biografia, memòria historica

P. 471-480
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Diari d'una mestra andorrana de les escoles franceses d'Andorra : 1938-1974
Mateu i Pi, Meritxell
Matèries:   Mestres - Biografia

P. 481-486
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

40 Anys de formació andorrana
Pérez, Judith ; Calvo, Roser
Matèries:   Educació - Andorra - Història
Mots clau: Historia educació Andorra; Formació Andorrana; Drets i deures lingüístics
Keywords: History of Andorra education; lingüístic rights anb duties,
Palabras clave: Historia educación Andorra; Formación Andorrana; Derechos y deberes lingüísticos

P. 485-499
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Àmbit 5: Aportacions a la historiografia educativa

Els Repertoris fotogràfics per a una història de l'educació a les Illes Balears
Comas Rubí, Xisca ; Motilla Salas, Xavier ; Sureda i Garcia, Bernat
Matèries:   Educació - Illes Balears - Història - Fonts
Educació - Fotografies
Mots clau: història de l’educació, fotografia, imatge, fonts historicoeducatives
Keywords: History of Education, Photography, Image, Historical Sources.
Palabras clave: historia de la educación, fotografía, imagen, fuentes histórico-educativas

P. 501-515
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Obrint finestres. Les possibilitats de la xarxa per a la didàctica del patrimoni educatiu
Payà Rico, Andrés
Matèries:   Ciències socials - Ensenyament
Educació - Història
Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: Història de l’educació, patrimoni educatiu, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), didàctica de les ciències socials.
Keywords: History of education, education heritage, information and comunication tecnologies (ICT), social science education
Palabras clave: Historia de la educación, patrimonio educativo, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), didactica de las ciencias sociales.

P. 517-530
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

La Historia de la educación en los nuevos planes de estudio
Grana Gil, Isabel
Matèries:   Educació - Espanya - Història
Pedagogia - Espanya
Mots clau: Plans d’estudis, història de l’educació, reforma, pedagogia, Bolonia.
Keywords: Curricula, history of education, reform, pedagogy, Bologna
Palabras clave: Planes de estudiós, historia de la educación, reforma, pedagogia, Bolonia

P. 531-542
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

La Història intel·lectual i conceptual en la historiografia educativa: vers una anàlisi discursiva del pensament pedagògic (dialèctics, sintètics, vitalistes i cibernètics)
Laudo Castillo, Xavier ; Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Pedagogia - Història
Educació - Història
Educació - Filosofia
Mots clau: història intel·lectual, història conceptual, història de la pedagogia, història de l’educació, filosofia de l’educació, teoria de l’educació, concepte, discurs
Keywords: Intellectual history, conceptual history, history of pedagogy, history of education, philosophy of education, theory of education, concept, discourse
Palabras clave: historia intelectual, historia conceptual,historia postsocial, historia de la pedagogía, historia de la educación, filosofía de la educación, teoría de la educación, concepto, discurso.

P. 543-565
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text complet Text complet

Dades de l´usuari/ària