IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 52143
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 77 : 2012-2013
Data d´edició: 2013
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 188 p. : il·l. ; 30 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Gea, flora et fauna

Notes sobre algunes plantes rares o amenaçades als Pirineus catalans
Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Flora amenaçada - Pirineus
Mots clau: Pirineus orientals, NE península Ibèrica, plantes rares, plantes amenaçades, dades demogràfiques, Saponaria bellidifolia, Sideritis bubanii.
Keywords: Eastern Pyrenees, NE Iberian Peninsula, rare plants, threatened plants, demographic data, Saponaria bellidifolia, Sideritis bubanii.
Palabras clave: Pirineos orientales, NE Península Ibérica, plantas raras, plantas amenazadas, datos demográficos, Saponaria bellidifolia, Sideritis bubanii.

P. 5-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Noves aportacions a la flora vascular de la Serralada Litoral Central Catalana
Guardiola, Moisès ; Gutiérrez i Perearnau, Cèsar ; Pannon, Pep ; Carrera, David
Matèries:   Flora vascular - Serralada Litoral Catalana
Mots clau: flora, corologia, Isoetion, Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del Montnegre i el Corredor.
Keywords: Flora, Chorology, Isoetion, Serralada de Marina Park, Serralada Litoral Park, Montnegre i el Corredor Park.
Palabras clave: flora, corología, Isoetion, Parque de la Serralada de Marina, Parque de la Serralada Litoral, Parque del Montnegre i el Corredor.

P. 27-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aproximació al coneixement de la flora liquènica i dels fongs liquenícoles dels altiplans i conques centrals de Catalunya: el sector segàrric
Llop, Esteve ; Fernandez-Brime, Samantha ; Figueras-Balaguer, Gemma ; Muñiz Pérez, Diana ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Líquens - Península Ibèrica
Biogeografia - Península Ibèrica
Ecologia - Catalunya
Mots clau: biogeografia, líquens, diversitat, península Ibèrica, formes vitals, ecologia.
Keywords: biogeography, lichens, diversity, Iberian Peninsula, life-forms, ecology.
Palabras clave: biogeografía, líquenes, diversidad, Península Ibérica, formas vitales, ecología.

P. 39-59
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Diversitat liquènica de les fagedes olositàniques, i un estudi comparatiu de la diversitat liquènica epifítica dels alzinars i les fagedes de la Garrotxa
Llop, Esteve
Matèries:   Líquens - Garrotxa (Catalunya : Comarca)
Boscos i silvicultura - Garrotxa (Catalunya : Comarca)
Mots clau: Ascomycota, biodiversitat, Catalunya, epífits, Fagus sylvatica, líquens, península Ibèrica, Quercus ilex.
Keywords: Ascomycota, biodiversity, Catalonia, epiphytes, Fagus sylvatica, Iberian Peninsula, lichens,Quercus ilex.
Palabras clave: Ascomycota, biodiversidad, Cataluña, epífitos, Fagus sylvatica, líquenes, Península Ibérica, Quercus ilex.

P. 61-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sobre prejudicis i confusions florístics o taxonòmics, amb l'excusa de Vicia melanops Sibth. & Sm.
Vigo i Bonada, Josep
Matèries:   Flora - Catalunya
Mots clau: Vicia melanops, Catalunya, Europa occidental, interpretació i valoració de la flora.
Palabras clave: Vicia melanops, Cataluña, Europa occidental, interpretación y valoración de la flora.

P. 75-79
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Les Comunitats de mol·luscs terrestres del Parc de la Serralada de Marina (Serralada Litoral Catalana, Barcelona): aportacions per a la gestió i la conservació
Bros i Catón, Vicenç
Matèries:   Mol·luscos - Serralada Litoral Catalana
Biodiversitat - Conservació
Mots clau: caragols, moŀluscs terrestres, àrees protegides, hàbitats, conservació, gestió, Barcelona, Catalunya.
Keywords: snails, terrestrial mollusks, protected areas, habitats, conservation, management, Barcelona, Catalonia.
Palabras clave: caracoles, moluscos terrestres, áreas protegidas, hábitats, conservación, gestión, Barcelona, Cataluña.

P. 81-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades preliminars de la fauna secundària associada a gales de la forma asexual d'Andricus hispanicus (Hartig, 1856) (Hymenoptera: Cynipidae)
Massana-Canals, Núria ; Arnal, Joan ; Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Artròpodes - Investigació
Mots clau: Artròpodes, Andricus hispanicus, gala, Quercus pubescens.
Keywords: Arthropoda, Andricus hispanicus, gall, Quercus pubescens.
Palabras clave: Artropódos, Andricus hispanicus, agalla, Quercus pubescens.

P. 95-104
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Mesocoelopodinae de la península Ibèrica i les illes Balears. Els gèneres Mesocoelopus Jacquelin du Val, 1860, Mesothes Mulsant & Rey, 1864 i Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera: Ptinidae)
Viñolas, Amador
Matèries:   Coleòpters - Península Ibèrica
Coleòpters - Balears
Ptinidae (Coleòpters) - Península ibérica
Ptinidae (Coleòpters) - Balears
Mots clau: Coleoptera, Ptinidae, Mesocoelopodinae, revisió, península Ibèrica i illes Balears.
Keywords: Coleoptera, Ptinidae, Mesocoelopodinae, review, Iberian Peninsula and Balearic Islands.
Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, Mesocoelopodinae, revisión, Península Ibérica e islas Baleares.

P. 105-116
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Dorcatominae de la península Ibèrica i de les Illes Balears. 1a nota. Els gèneres Caenocara C. G. Thomson, 1859, Calymmaderus Solier, 1849 i Mizodorcatoma Hayashi, 1955 (Coleoptera: Ptinidae)
Viñolas, Amador
Matèries:   Ptinidae (Coleòpters) - Península ibérica
Ptinidae (Coleòpters) - Balears
Mots clau: Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae, Caenocara, Calymmaderus, Mizodorcatoma, revisió, península Ibèrica, illes Balears.
Keywords: Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae, Caenocara, Calymmaderus, Mizodorcatoma, review, Iberian Peninsula, Balearic Islands.
Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae, Caenocara, Calymmaderus, Mizodorcatoma, revisión, Península Ibérica, islas Baleares.

P. 117-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Gea, flora et fauna: Notes breus (flora)


Lathyrus pannonicus (Jacq.) Gareke als Pirineus orientals
Sais, Esteve ; Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Flora - Catalunya
Flora - Països Catalans

P. 135-136
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lemna minuta Kunth, espècie nova per a la flora de Catalunya
Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Flora - Catalunya
Flora - Països Catalans

P. 137-138
Citació bibliogràfica Text completText complet

Digitalis obscura L. subsp. obscura i Salvia aethiopis L. al Solsonès
Guixé i Coromines, David
Matèries:   Flora - Catalunya
Flora - Països Catalans

P. 139-140
Citació bibliogràfica Text completText complet

Corallorhiza trifida Châtel.: Noves dades demogràfiques sobre la població de la fageda de la Rua (Prepirineus centrals, NE península Ibèrica)
Casals, Pere ; Garcia-Pausas, Jordi ; Ríos, Ana I.
Matèries:   Flora - Península Ibèrica

P. 141-143
Citació bibliogràfica Text completText complet


Aportació al coneixement florístic del Montseny
Mercadé López, Arnau ; Pérez-Haase, Aaron
Matèries:   Flora - Montseny

P. 148-152
Citació bibliogràfica Text completText complet

Agave x winteriana Berger, un nuevo cultivar en la flora alóctona de la Península Ibérica
Guillot Ortiz, Daniel ; Dermeer, Piet Van
Matèries:   Flora - Península Ibèrica

P. 153-154
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notes sobre la flora de la Vall d'Aran (Pirineus catalans)
Nuet i Badia, Josep ; Barceló Barnés, Olga
Matèries:   Flora - Vall d'Aran (Catalunya : Comarca)

P. 155-160
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reaparició d'una espècie extingida a Catalunya: Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. al pantà de Vallvidrera (serra de Collserola, Barcelona)
Aparicio, Divina ; Katenhusen, Oliver ; Gustamante, Lluís ; Clavell, Jordi ; Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Flora - Catalunya
Flora - Països Catalans

P. 161-163
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gea, flora et fauna: Notes breus (fauna)

Divergència en el plomatge juvenil del "churrín" (Scytalopus magellanicus Gmelin) de l'illa de Navarino, Xile
Correa, Alejandro
Matèries:   Ocells - Xile

P. 165-168
Citació bibliogràfica Text completText complet

Noves citacions de Pediaspis aceris (Gmelin, 1790) a Catalunya (Hymenoptera: Cynipidae) i dels seus parasitoides (Hymenoptera: Chalcidoidea)
Pujade i Villar, Juli ; Goula Goula, Marta ; Blas Estevan, Marina ; Ribes, Antoni
Matèries:   Cinípids (Himenòpters) - Península Ibèrica

P. 169-170
Citació bibliogràfica Text completText complet

What is Seitneria Tavares, 1928 (Hymenoptera, Figitinae)?
Pujade i Villar, Juli ; Paretas-Martínez, Jordi
Matèries:   Fauna - Àustria

P. 171-172
Citació bibliogràfica Text completText complet

Confirmada la presència a Catalunya d'una vespa originària d'Àsia molt perillosa per als ruscs
Pujade i Villar, Juli ; Torrell, Antoni ; Rojo, Mariano
Matèries:   Vespes - Àsia

P. 173-176
Citació bibliogràfica Text completText complet

In Memoriam

Ferran Pereira López (21.01.1950-22.07.2012)
Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Pereira López, Ferran - Necrologia

P. 177-181
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària