IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 2292
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 68 : 2000
Data d´edició: 2000
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 168 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  

Articles

Els incendis forestals com a causants de l’increment d’erosió del sòl
Úbeda, Xavier
Matèries:   Erosió
Incendis forestals
Mots clau: sòl, incendi forestals, erosió, recerca bibliogràfica
Keywords: soil erosion, forest fire, bibliographical research
Palabras clave: suelo, incendios forestales, erosión, investigación bibliográfica

P. 5-14
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Fosfats a les coves del Salnitre (Collbató)
Queralt i Creus, Enric ; Riera Vilaró, Meritxell
Matèries:   Nitrats
Salnitre, Coves del
Fosfats
Guano
Mots clau: fosfats, nitrats, Collbató, guano.
Keywords: Phosphates, nitrates, Collbató, guano.
Palabras clave: Fosfatos, nitratos, Collbató, guano

P. 15-25
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Territoris de reproducció de papallona de l’arboç Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) en un tram de la Serra Pre-Litoral Catalana
Daranas i Llopart, Joan
Matèries:   Papallones - Reproducció
Papallones - Serralada Prelitoral Catalana
Mots clau: Papallona de l’arboç, Charaxes jasius (L.), Serra Pre-Litoral Catalana, territoris de cria, arboç, Arbutus unedo (L.).
Keywords: Two-tailed Pasha, Charaxes asius (L.), «Serra Pre-Litoral Catalana», breeding territories, Arbutus unedo (L.).
Palabras clave: Bajá dos colas, Charaxes jasius (L.), «Serra Pre-Litoral Catalana», territorios de cría, madroño, Arbutus unedo (L.).

P. 27-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Catàleg de plantes vasculars endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya. II. Tàxons no endèmics en situació de risc
Soriano i Tomàs, Ignasi ; Sáez i Gonyalons, Llorenç
Matèries:   Flora amenaçada - Catalunya
Mots clau: Flora vascular, llista vermella, plantes no endèmiques, categories UICN, conservació, Catalunya.
Keywords: Vascular plants, red list, IUCN categories, non-endemic plants, plant conservation, Catalonia.
Palabras clave: Flora vascular, lista roja, categorías UICN, plantas no endémicas, conservación, Cataluña.

P. 35-50
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sistemàtica i descriptiva de les famílies Ranellidae i Bursidae (Tonnoidea, Gastropoda) del Pliocè del Mediterrani nord-occidental
Solsona i Masana, Marta
Matèries:   Estratigrafia - Pliocè
Gastròpodes fòssils - Mediterrània (Mar)
Mots clau: Ranellidae, Bursidae, Tonnoidea, Gastropoda, sistemàtica, Pliocè, Mediterrani, protoconquilla
Keywords: Ranellidae, Bursidae, Tonnoidea, Gastropoda, Systematics, Pliocene, Mediterranean, Protoconch.
Palabras clave: Ranellidae, Bursidae, Tonnoidea, Gastropoda, sistemática, Plioceno, Mediterráneo, protoconcha.

P. 50-71
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les Associacions de coralls plans (Scleractinia) de la plataforma carbonatada de Sant Corneli, unitat sud-pirinenca central (Cretaci superior, Santonià)
Valldeperas i Hernàndez, Francesc Xavier
Matèries:   Coralls - Pirineus
Paleontologia - Cretaci
Mots clau: Scleractinia, coralls plans, Cretaci superior, Pirineus, paleoecologia, reconstrucció paleoambiental, mostreig sistemàtic, anàli
Keywords: Scleractinia, platy corals, Upper Cretaceous, Pyrenees, palaeoecology, palaeoenvironmental reconstruction, systematic sampling,
Palabras clave: Scleractinia, corales planos, Cretácico Superior, Pirineos, paleoecología, reconstrucción paleoambiental, muestreo sistemático

P. 73-88
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes breus (flora)
Matèries:   Flora - Catalunya

P. 89-96
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Paràmetres de la dinàmica aerobiològica del pol·len d’olivera a Catalunya
Hinojosa, Carlos ; Belmonte Soler, Jordina ; Canela, Miguel
Matèries:   Olivera - Pol·len - Catalunya
Mots clau: Aerobiologia, al·lèrgia, meteorologia, mètode Cour, mètode Hirst, Olea, paràmetres de la dinàmica del pol·len...
Keywords: Aerobiology, allergy, Cour method, Hirst method, main pollen season, meteorology, Olea, olive production...
Palabras clave: Aerobiología, alergia, meteorología, método Cour, método Hirst, Olea, parámetros de la dinámica del polen...

P. 97-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estudi de la biocenosi dels tapissos microbians del delta de l’Ebre
Esteve, Isabel ; Mir, Joan ; Martínez-Alonso, Maira
Matèries:   Biocenosi - Ebre, Delta de l'
Bacteris - Ebre, Delta de l'
Mots clau: Tapissos microbians, cianobacteris, diatomees, bacteris fototròfics anoxigènics, bacteris reductors de sulfat...
Keywords: Microbial mats, cyanobacteria, diatoms, anoxygenic phototrophic bacteria, sulphate- reducing bacteria...
Palabras clave: Tapetes microbianos, cianobacterias, diatomeas, bacterias fototróficas anoxigénicas, bacterias reductoras de sulfato...

P. 112-133
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estudi i mesura de l’escolament i l’erosió en parcel·les experimentals al massís de les Gavarres
Rubio, Carles
Matèries:   Erosió - Gavarres (Massís)
Escolaments - Gavarres (Massís)
Mots clau: escolament, erosió, variacions al llarg del vessant
Keywords: runoff, erosion, changes along the slope
Palabras clave: escorrentía, erosión, variaciones a lo largo de la vertiente

P. 135-148
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Patrimoni vegetal de l’espai natural «Coladors de Boldú- Montsuar» a la comarca de l’Urgell
Conesa i Mor, Josep A. ; Recasens i Guinjuan, Jordi ; Mayoral i Arqué, Antoni
Matèries:   Flora - Urgell
Mots clau: Biodiversitat, flora, vegetació, Depressió Central catalana, conservació plana urgellenca.
Keywords: Biodiversity, flora, vegetation, Catalan Central Basin, conservation, plain of Urgell.
Palabras clave: Biodiversidad, flora, vegetació, Depresión Central catalana, conservación del Llano del Urgel

P. 149-157
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Biografia


Dades de l´usuari/ària