IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 54062
Quaderns agrarisEnllaç: ISSUU
Volum: 37 : desembre 2014
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 0213-0319
ISSN (format digital): 2013-9780
Descripció física: 121 p. : il·l. b/n ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Altres

Pasturatge en oliverars: aplicació de l'aversió condicionada a l'olivera en cabres
Manuelian, Carmen L. ; Albanell, Elena ; Rovai, Maristela ; Salama, Ahmed A. K. ; Caja, Gerardo
Matèries:   Pasturatge
Olivera - Conreu - Catalunya
Mots clau: aversió condicionada, clorur de liti, pasturatge selectiu.
Keywords: conditioned food aversion, lithium chloride, selective grazing.
Palabras clave: aversión condicionada, cloruro de litio, pastoreo selectivo.

P. 7-16
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Requeriments tèrmics i dinàmica de població de Meloidogyne spp. en cogombre i pèrdues de producció en hivernacle
Giné Blasco, Ariadna ; López-Gómez, Manuel ; Vela, María Dolores ; Ornat Longarón, Cèsar ; Talavera Rubia, Miguel ; Verdejo-Lucas, Soledad ; Sorribas, Francesc Xavier
Matèries:   Cogombres - Conreu
Hivernacles
Mots clau: Cucumis sativus, densitat d’equilibri, Meloidogyne spp., taxa de multiplicació, requeriments tèrmics, llindar de tolerància.
Keywords: Cucumis sativus, equilibrium density, Meloidogyne spp., multiplication rate, thermal requirements, tolerance limit.
Palabras clave: Cucumis sativus, densidad de equilibrio, Meloidogyne spp., tasa de multiplicación, requerimientos térmicos, límite de tolerancia.

P. 17-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Canal Segarra-Garrigues, una eina de futur
Reguant, Francesc ; Lletjós i Castells, Ramon Lluís
Matèries:   Segarra-Garrigues, Canal (Catalunya)
Mots clau: Segarra-Garrigues, regadiu, aigua, agricultura, aliment, ZEPA.
Keywords: Segarra-Garrigues Channel, irrigation, water, agriculture, food, Special Protection Area for Birds.
Palabras clave: Segarra-Garrigues, regadío, agua, agricultura, alimento, ZEPA.

P. 27-71
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Agrocarburants: passat i present
Rosell, Jordi ; Viladomiu i Canela, Lourdes
Matèries:   Biodièsels
Mots clau: agrocarburants, etanol, biodièsel, preus dels aliments, emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Keywords: agrofuels, ethanol, biodiesel, food prices, greenhouse gas emissions.
Palabras clave: agrocarburantes, etanol, biodiésel, precios de los alimentos, emisiones de gases de efecto invernadero.

P. 73-89
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Agrofòrum

La Raça Bruna dels Pirineus, patrimoni boví autòcton català
Fina i Pla, Marta
Matèries:   Bruna dels Pirineus (Raça bovina)
Mots clau: Bruna dels Pirineus, raça autòctona, àrees muntanyoses, sistema de maneig extensiu, genètica bovina.
Keywords: Bruna dels Pirineus, autochthonous breed, mountainous area, extensive production system, bovine genetics.
Palabras clave: Bruna dels Pirineus, raza autóctona, áreas montañosas, sistema de manejo extensivo, genética bovina.

P. 93-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària