IEC Portal de publicacions > Novetats editorials

Referència: 57062


Autor: Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament Antoni Quintana i Marí (13a : 2015 : Barcelona, Catalunya)

Actes de la XIII Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament "Antoni Quintana Marí" [recurs electrònic] : Barcelona, 20 i 21 de novembre de 2015 / coordinació: Pere Grapí Vilumara i Maria Rosa Massa Esteve

Data d'edició: 2016
Descripció física: 111 p. : il·l.
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica
Editorial: IEC
Enllaç: Recurs electrònic

Obra digital
Índex  

"Modos de racionalidad" en la historia de la ciencia para la enseñanza de las ciencias
Adúriz-Bravo, Agustín
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament
Filosofia i ciència
Raonament - Tècnica

Keywords: rationality, modes, evidence, abduction, science stories
Palabras clave: racionalidad, modos, evidencias, abducción, historias de la ciencia

P. 9-15
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Ciència viscuda, una exposició per a contextualitzar els objectes antics
Calpe, Mercè ; Plarromaní, Anna ; Tura Puigvert, M. ; Villar, Vàngelis
Matèries:   Ciència - Aparells i instruments - Història
Ciència - Aparells i instruments - Col·leccionistes i col·leccions
Ciència - Història
Mots clau: patrimoni científic escolar, història de la ciència, instruments històrics, col·leccions d?història natural, gabinets de física, fabricants d?aparells científics
Keywords: school scientific legacy, history of science, historical instruments in the secondary education, natural history collections, laboratory instruments

P. 17-24
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

L'Ús de contextos històrics a l'aula de matemàtiques de secundària: el cas concret de la visualització en la connexió geometria-àlgebra
Guevara i Casanova, Iolanda
Matèries:   Matemàtica - Ensenyament secundari
Geometria
Àlgebra - Ensenyament secundari
Mots clau: ensenyament/aprenentatge de l?àlgebra, connexió geometria-àlgebra, visualització, context històric, al-Khwarizmi, Liu Hui
Keywords: teaching / learning of algebra, geometry-algebra connection, visualization, historical context, al-Khwa¯rizmı¯, Liu Hui

P. 25-32
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Los Números enteros en las aritméticas en castellano del siglo XVII
Navarro i Loidi, Juan
Matèries:   Nombres naturals
Aritmètica - Espanya - S. XVII
Zero (Nombre)

Keywords: negative numbers, zero, elementary arithmetic, Spain, 17th century
Palabras clave: números negativos, cero, aritmética elemental, España, siglo XVII

P. 33-39
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Banc de dades per a incorporar la història de la ciència des d'una perspectiva didàctica
Solsona i Pairó, Núria ; Quintanilla Gatica, Mario ; Cuéllar, Luigi
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament
Mots clau: història de la ciència, didàctica, recursos, narratives
Keywords: History of science, Science education, Resources, Narratives

P. 41-45
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

El Mètode de Newton-Raphson... i Simpson: una aplicació d'eines de programació per a analitzar textos matemàtics històrics
Blanco Abellán, Mónica
Matèries:   Newton-Raphson, Mètode de
Simpson, Mètode de
Matemàtica - Història
Algorismes computacionals
Mots clau: mètode de Newton-Raphson, Thomas Simpson, programari matemàtic, textos històrics matemàtics
Keywords: the Newton-Raphson method, Thomas Simpson, mathematical software, historical mathematical texts

P. 47-53
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

La Història de la química en ESO y bachillerato. Del currículo al libro de texto
Moreno-Martínez, Luis
Matèries:   Química - Història - Educació secundària
Química - Llibres de text - Ensenyament secundari

Keywords: history of chemistry, secondary education, curriculum, textbooks
Palabras clave: historia de la química, educación secundaria, currículo, libros de texto

P. 55-58
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Història de les matemàtiques per a l'ensenyament de les matemàtiques. Analitzant les fonts
Romero Vallhonesta, M. Fàtima ; Massa i Esteve, Maria Rosa
Matèries:   Matemàtica - Història - Fonts
Matemàtica - Ensenyament
Mots clau: història de les matemàtiques, ensenyament, fonts històriques originals
Keywords: history of mathematics, teaching, original historical sources

P. 59-70
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Los Cambios en las prácticas de enseñanza de la química en el siglo XIX. El profesor Mariano Santisteban
Pariente Silván, José-Antonio
Matèries:   Química - Ensenyament - Història - S. XVIII-XIX
Santisteban, Mariano

Keywords: school disciplines, physics and chemistry, paper and pencil problems, Mariano Santisteban
Palabras clave: disciplinas escolares, física y química, problemas, Mariano Santisteban

P. 71-76
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Historia de la ciencia y la tecnología en la formación del profesorado de tecnología
Hernández Hernández, Antoni
Matèries:   Professors de ciències - Formació
Tecnologia - Ensenyament

Keywords: teaching of science and technology, training technology teachers, history of techno- logy, secondary school teachers, pre-teacher
Palabras clave: enseñanza de la tecnología, clase invertida, formación del profesorado de tecnología, historia de la tecnología, predocente

P. 77-84
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

El Repte de les narracions històriques en l'ensenyament de les ciències. El cas de la pila de Volta
Grapí i Vilumara, Pere
Matèries:   Professors de ciències - Formació
Tecnologia - Ensenyament
Mots clau: història de la ciència, ensenyament de les ciències, activitats d?aprenentatge, pila de Volta
Keywords: history of science, science education, learning activities, Volta?s pile

P. 85-92
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Com es poden introduir aspectes d'història de la ciència en la formació del professorat de ciències
Traver Ribes, Manel Josep ; Solbes Matarredona, Jordi
Matèries:   Professors de ciències - Formació
Ciència - Història
Mots clau: història de la ciència, aprenentatge de ciències i ensenyament, ciència i societat, ciència i literatura, formació de mestres
Keywords: History of Science, Science Learning and Teaching, Science and Society, Science and Literature, Teacher Training

P. 93-103
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

La Ciència a les aules (1800-2000): noves tendències, perspectives i usos didàctics
Bertomeu Sánchez, José Ramón
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament
Ciència - Història - S. XIX
Ciència - Història - S. XX
Mots clau: ciència a les aules, manuals escolars, historiografia de la ciència, història i ensenyament de les ciències
Keywords: science in classrooms, textbooks, historiography of science, history and science education

P. 105-111
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Dades de l´usuari/ària