IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 59702
Treballs de Sociolingüística CatalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 27 : La transmissió lingüística intergeneracional
Data d´edició: 2017
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 372 p. : gràf. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Secció monogràfica: La transmissió lingüística intergeneracional

Usos i ideologies lingüístics en famílies mixtes francocatalanes del Principat
Bernat i Baltrons, Francesc
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Catalunya
Famílies lingüísticament mixtes - Catalunya
Mots clau: transmissió lingüística intergeneracional, famílies mixtes francocatalanes, usos lingüístics, ideologies lingüístiques.
Keywords: intergenerational language transmission, mixed French-Catalan families, language uses, linguistic ideologies.

P. 13-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi de la substitució o del manteniment del català al Matarranya
Currubí Capdevila, Anna
Matèries:   Substitució lingüística - Matarranya
Transmissió lingüística intergeneracional
Català - Franja de Ponent - Ús
Mots clau: Franja, substitució, transmissió, intrageneracional, intergeneracional.
Keywords: Franja area, substitution, transmission, intragenerational, intergenerational.

P. 27-42
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La transmissió de la llengua d'herència a les famílies de l'Escola Complementària de la Llengua Japonesa de Barcelona (2004-2014)
Fukuda, Makiko
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Catalunya
Japonès - Ús - Barcelona
Famílies lingüísticament mixtes - Catalunya
Mots clau: usos lingüístics, transmissió lingüística, llengua d’herència, japonès, famílies multilingües.
Keywords: language uses, linguistic transmission, heritage language, Japanese, multilingual families.

P. 43-61
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La transmissió lingüística intergeneracional inversa: quan fills i filles ensenyen llengua als progenitors
Llompart Esbert, Júlia
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional
Mots clau: transmissió intergeneracional inversa, mediació interlingüística, migració, superdiversitat, castellà.
Keywords: reverse intergenerational transmission, language brokering, migration, superdiversity, Spanish.

P. 63-76
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Transmissió intergeneracional del català i característiques sociodemogràfiques dels progenitors
Casesnoves Ferrer, Raquel ; Mas, Josep À.
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Catalunya
Català - Ús
Mots clau: transmissió intergeneracional, revernacularització, atracció lingüística, català, joves.
Keywords: intergenerational transmission, revernacularisation, language attractiveness, Catalan language, youth.

P. 77-97
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La transmissió intergeneracional del gallego. Comparación con el catalán
Loredo Gutiérrez, Xaquín ; Monteagudo Romero, Henrique
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Galícia
Gallec - Ús
Substitució lingüística - Galícia
Mots clau: substitución, transmisión, revitalización, catalán, gallego, sociolingüística.
Keywords: substitució, transmissió, revitalització, català, gallec, sociolingüística.

P. 99-116
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Mé mon pare feia un dret de nos parlar francès". Testimoniatges de l'abandó del català a la Catalunya del Nord
Montoya Abat, Brauli
Matèries:   Substitució lingüística - Catalunya del Nord
França - Política lingüística
Mots clau: Catalunya del Nord, substitució lingüística, interrupció lingüística familiar, llengua i escola francesa, política lingüística.
Keywords: North Catalonia, language shift, family language rupture, French language and school, language policy.

P. 117-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La transmisión intergeneracional desde la socialización lingüística: el caso vasco
Kasares, Paula
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - País Basc
Mots clau: llengua basca, transmissió, socialització, interrupció, revernacularització.
Keywords: Basque language, transmission, socialization, rupture, revernacularization.
Palabras clave: lengua vasca, transmisión, socialización, interrupción, revernacularización.

P. 133-147
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dones i transmissió lingüística en llars d'origen immigrant. Impactes, reptes i oportunitats
Sanvicén i Torné, Paquita
Matèries:   Dones immigrants
Transmissió lingüística intergeneracional - Catalunya
Català - Ús
Mots clau: transmissió lingüística intergeneracional de mares a filles d’origen immigrant, joves universitàries d’origen immigrant, ús i aprenentatge del català.
Keywords: intergenerational language transmission between immigrant mothers and daughters, undergraduate women of immigrant origin, learning and use of Catalan.

P. 149-174
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La transmissió lingüística intergeneracional en espis majoritàriament catalanòfons: el cas d'estudiants al·loglots al Berguedà i les Terres de l'Ebre
Comellas Casanova, Pere ; Junyent Figueras, M. Carme
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional - Berguedà
Transmissió lingüística intergeneracional - Terres de l'Ebre, Catalunya Sud
Mots clau: transmissió lingüística intergeneracional, llengua i immigració, Berguedà, Terres de l’Ebre.
Keywords: intergenerational language transmission, language and migration, Berguedà region, Terres de l’Ebre region, Catalonia.

P. 175-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La transmissió intergeneracional del català en parelles mixtes a l'illa de Formentera
Ollé Planas, Rosa
Matèries:   Famílies lingüísticament mixtes - Formentera
Transmissió lingüística intergeneracional - Països Catalans
Mots clau: transmissió intergeneracional, sociolingüística, substitució, ideologies lingüístiques, català.
Keywords: intergenerational transmission, sociolinguistics, substitution, linguistic ideologies, Catalan.

P. 193-211
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

La diglòssia és morta. Visca la diglòssia? Sobre la ideologia lingüística del nacionalisme basc conservador
Escribano, Daniel
Matèries:   Diglòssia - País Basc
Basc - Ús
Nacionalisme - País Basc
Mots clau: diglòssia, subordinació lingüística, política lingüística, èuscar.
Keywords: diglossia, linguistic subordination, linguistic policy, Basque language.

P. 215-233
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La llengua i el sentiment de pertinença dels habitants de Catalunya a principis del segle XXI
Ribera Ruiz, Maria Candela
Matèries:   Identitat lingüística - Catalunya
Mots clau: llengua considerada seva, sentiment de pertinença, Catalunya, llengua catalana, identificació, autocategorització.
Keywords: language of identity, national identity, Catalonia, Catalan language, identity, self-categorization.

P. 235-254
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La imposició lingüística a l'ensenyament mitjançant la delació de companys
Alomar i Canyelles, Antoni Ignasi
Matèries:   Conflicte lingüístic - Illes Balears
Llenguatge i llengües - Ensenyament
Mots clau: ensenyament de llengües, conflicte lingüístic, legislació lingüística.
Keywords: language teaching, language conflict, linguistic legislation.

P. 255-268
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Educació multilingüe per a l'era global: el valor de les llengües en una escola internacional
Sunyol, Andrea
Matèries:   Multilingüisme en els infants
Llenguatge i llengües - Ensenyament
Mots clau: llengua i educació, ideologies lingüístiques, etnografia educativa, internacionalitat.
Keywords: language and education, linguistic ideologies, educational ethnography, internationality.

P. 269-283
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El vocabulari que marca el procés de reforma i aprovació del text de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (2006)
Morales Moreno, Albert
Matèries:   Catalunya. Estatut (2006)
Català - Anàlisi del discurs
Mots clau: lexicometria, lexicologia, estatut d’autonomia, anàlisi del discurs, discurs normatiu.
Keywords: lexicometry, lexicology, autonomy statute, discourse analysis, legislative discourse.

P. 285-299
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El suport a la independència de Catalunya segons la llengua d'identificació i altres variables (2011-2015)
Fabà Prats, Albert ; Torres i Pla, Joaquim
Matèries:   Identitat lingüística - Catalunya
Nacionalisme - Catalunya
Mots clau: llengua d’identificació, identitat nacional, origen geogràfic familiar, edat, català, castellà, independència, metodologia d’enquestes.
Keywords: language of identity, national identity, family geographical origin, age, Catalan, Spanish, independence, survey methodology.

P. 301-319
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Variabilitat en els patrons d'identificació nacional en funció de la llengua: el cas del Principat d'Andorra
Monné i Bellmunt, Alexandra
Matèries:   Nacionalisme - Andorra
Llenguatge i llengües - Andorra - Aspectes socials
Llengua habitual - Andorra
Mots clau: condició lingüística familiar, identitat nacional, autocategorització.
Keywords: mother tongue, national identity, self-categorization.

P. 321-334
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Notes


Ressenyes

Amat, Jordi (2015). El llarg procés: Cultura i política a la Catalunya contemporània (1937-2014). Barcelona: Tusquets. 384 p.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 349-350
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bpix-Fuster, Emili (ed.) (2015). Urban diversities and language in medium-sized linguistic communities. Bristol: Multilingual Matters. 194 p.
Vaiarello, Nicola
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 351-353
Citació bibliogràfica Text completText complet

Santos García, Saúl (ed.) (2014). Estudios de vitalidad lingüística en El Gran Nayar. Tepec: Universidad Autónoma de Nayarit. 284 p.
Comellas Casanova, Pere
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 354-357
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pradilla, Miguel Àngel (ed.) (2015). La catalanofonia. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. 184 p.
Hidalgo Plans, Julià
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 358-361
Citació bibliogràfica Text completText complet

Corbera Pou, Jaume (2013). La Unió Europea, un mosic lingüístic. Palma de Mallorca: Documenta Balear: Universitat de les Illes Balears. 313 p.
Strubell i Trueta, Miquel
Matèries:   Sociolingüística - Unió Europea, Països de la
Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 362-364
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria d'activitats del 2016


Dades de l´usuari/ària