IEC Portal de publicacions > Novetats editorials

Referència: 4330

Autor: Seminari Anual de Biologia (2: 1984: Sant Quirze Safaja)

Biologia del desenvolupament. Comunicacions presentades al Seminari Anual de Biologia del Desenvolupament, Mas Badó, 28, 29 i 30 de Juny del 1984 / Consell editorial: Jordi Domingo [ et al.]

Data d'edició: 1984
Descripció física: 283 p.: il.l.; 29 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia del Desenvolupament
Editorial: IEC

Obra exhaurida [+]
Índex  

Estudi comparatiu de les característiques estructurals i funcionals dels enzims multifuncionals implicats en el metabolisme del glicerat
Berrocal, Félix ; Tauler, Albert ; Pons, Gabriel ; Carreras i Barnés, Josep
Matèries:   Enzims
Societat Catalana de Biologia - Congressos

P. 11-18
Citació bibliogràficaPas placentari de metalls i direccionalitat del transport
Arola i Ferrer, Lluís ; Romeu, A. ; Peligero, M. J. ; Alemany, M. ; Mas, Albert
Matèries:   Placenta
Metalls

P. 33-38
Citació bibliogràfica

Tècniques per a l'obetenció de prometafases: comparació del seu rendiment en diferents espècies de primats
Ponsà i Fontanals, Montserrat ; Clemente, Imma ; Genescà, Anna ; Garcia, M.
Matèries:   Cromosomes - Anàlisi

P. 39-44
Citació bibliogràfica

Resultats de l'aplicació de tècniques d'obtenció de cromosomes prometafàsics en les espècies Cebus apella, cercopithecus petaurista i rythrocebus patas
Ponsà i Fontanals, Montserrat ; Garcia, M. ; Clemente, Imma ; Genescà, Anna
Matèries:   Cromosomes - Anàlisi

P. 45-51
Citació bibliogràfica

Utilització de línies cel·lulars limfoblastoides en l'estudi de la fra(x): clonatge de les mateixes
Tejada, Maria Isabel
Matèries:   Clonatge
Cèl·lules

P. 53-58
Citació bibliogràfica

Recanvi dels grups poli (ADP-ribosil) durant la diferenciació de la línia germinal espermatogènica
Corominas Guiu, Montserrat
Matèries:   Histones
Espermatogènesi

P. 59-64
Citació bibliogràfica

Funció de les poliamines en la transició nucleohistona-nucleoprotamina, en relació amb l'acetilació del es histones i el seu desplaçament
Oliva, Rafael
Matèries:   Poliamines
Histones

P. 65-70
Citació bibliogràfica

Una Proteïna de transició de l'espermiogènesi del gall: estat actual i perspectives
Ustrell, Vicenta ; Pau, M. ; Oliva, Rafael ; Reixach, M. ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Proteïnes
Espermatogènesi

P. 71-84
Citació bibliogràfica

L'Elutriació com a mètode de separació de cel·lules, aplicable a l'estudi de l'espermatogènesi del gall
Roca, Joaquim ; Boix Torras, Jacint
Matèries:   Cèl·lules - Divisió
Espermatogènesi

P. 77-84
Citació bibliogràfica

Ultraestructura de valves i del mantell larvari d'Anodonta cygnaea
Durfort i Coll, Mercè
Matèries:   Anodonta cygnaea, L.- Larves

P. 85-93
Citació bibliogràfica

Els Grànuls Corticals en els oòcits de Terebratula vitrea (Brachiopoda)
Bozzo Duran, Maria Gràcia
Matèries:   Oòcits

P. 95-100
Citació bibliogràfica

Estudio a nivel ulturaestructural de la formación de la envoltura externa del huevo de Chirocephalus diaphanus (Crustacea. Branchiopoda)
Ribes, Enric
Matèries:   Chirocephalus diaphanus (Crustacis) - Aparell genital

P. 101-108
Citació bibliogràfica

Morfometria del nucli cel·lular durant la regeneració hepàtica
Ros, Domènec ; Estadella i Garcia, Maria Dolors ; Domingo, Jordi ; Pujol, Maria Jesús ; Ribes, Enric ; Serratosa, Joan
Matèries:   Fetge - Regeneració

P. 109-117
Citació bibliogràfica

Paper essencial de les poliamines en els processos de proliferació i dferenciació cel·lular durant la regeneració a planàries
Saló i Boix, Emili
Matèries:   Poliamines
Planària - Creixement

P. 119-128
Citació bibliogràfica

Efecte de la nutrició i la temperatura sobre el creixement i decreixement en quatre espècies de planàries: anàlisi dels paràmetres "a" i "μ"
Romero, Rafael ; Baguñà Monjo, Jaume
Matèries:   Planària - Creixement

P. 129-134
Citació bibliogràfica

Transport de calci a les diferents regions de la membrana plasmàtica de l'hepatòcit durant l'activació proliferativa
Rius, Eulàlia ; Soriano, Montserrat ; Bachs Valldeneu, Oriol ; Enrich, Carles ; Piñol, Maria Rosa ; Domingo, Jordi
Matèries:   Cèl·lules hepàtiques
Calci

P. 135-142
Citació bibliogràfica


Caracterització parcial de les glicoproteïnes dels diferents dominis funcionals del a mmembrana plasmàtica de l'hepotòcit: variacions a la regeneració hepàtica
Coll, Maria Josep ; Soriano, Montserrat ; Bachs Valldeneu, Oriol ; Enrich, Carles ; Domingo, Jordi ; Serratosa, Joan
Matèries:   Fetge - Regeneració
Cèl·lules hepàtiques

P. 149-154
Citació bibliogràfica

Antigens de diferenciació de limfòcits B detectats mitjançant anticossos monoclonals
Cuturi, C. ; Anegón, I. ; Vives i Puiggros, Jordi ; Milá, J. ; Gallart, Maria Teresa ; Borche, Lluís ; Vilella, Ramon
Matèries:   Limfòcits
Antígens

P. 155-165
Citació bibliogràfica

Obtenció d'heterohibrids mexratolí per fussió somàtica de limfòcits B humans monoclonals i cèl·lules mielmatoses murienes NS-1
Tejada, Maria Isabel ; Ballesta, Francisca ; Anegón, I. ; Solé, Josepa ; Vives i Puiggros, Jordi ; Milá, J. ; Gallart, Maria Teresa ; Vilella, Ramon
Matèries:   Limfòcits

P. 167-178
Citació bibliogràfica

Anàlisi de subpoblacions en el procés de maduració de l'afinitat en ratolins A/J immunizats amb KLH-ARS
Vives, Jordi ; Muñoz, C. ; Gayà, Antoni ; Nieto, A. ; Moreno, C.
Matèries:   Rates (Animals de laboratori)

P. 179-191
Citació bibliogràfica

Inmunocirugía en los cuerpos embrioides: obtención de poblaciones puras de carcinoma embrionario
Serra, Ignasi ; Monzó, Mariano ; Torras, B.
Matèries:   Embrions
Rates (Animals de laboratori) - Embrions - Trasplantació

P. 193-201
Citació bibliogràfica


Progressió de clons hepatocel·lulars enzim-deficients duratn la carcinogènesi per dietilnitrosamina i fenobarbital
Rius, Eulàlia ; Estadella i Garcia, Maria Dolors ; Piñol, Maria Rosa ; Domingo, Jordi ; Pujol, Maria Jesús ; Serratosa, Joan
Matèries:   Carcinogènesi
Cèl·lules
Fetge

P. 207-218
Citació bibliogràfica

Efectos carcinogenéticos de los complejos de iones metalicos
Barastegui Almagro, Celestino
Matèries:   Càncer
Ions metàl·lics

P. 219-226
Citació bibliogràfica

Transferència de gens en cel·lules eucariotes
Vives, Jordi
Matèries:   Cèl·lules eucariotes
Gens

P. 227-247
Citació bibliogràfica

Marcadors proteics específics per a neoblasts i cèl·lules diferenciades de la planaria Dugesia (G) tigrina
Baguñà Monjo, Jaume ; Auladell, Maria Carme ; Collet, Joan
Matèries:   Planària - Morfologia
Cèl·lules

P. 249-256
Citació bibliogràfica

Efecte diferencial de la injecció de neoblasts i cèl·lules diferenciades a planàries irradiades: el paper del noeblast com a cèl·lula-soca i de regeneració
Saló i Boix, Emili ; Baguñà Monjo, Jaume ; Auladell, Maria Carme
Matèries:   Planària - Morfologia
Regeneració (Biologia)

P. 257-264
Citació bibliogràfica

Formació del patró durant la regeneració de planàries: temps de determinació i independència de la grandària del blastema
Saló i Boix, Emili ; Baguñà Monjo, Jaume
Matèries:   Planària - Reproducció
Planària - Creixement

P. 265-275
Citació bibliogràfica

Efecte de barreres permeables i impermeables en la introducció d'estructures supernumeràries a planàries
Saló i Boix, Emili ; Baguñà Monjo, Jaume ; Ribas, Maria
Matèries:   Planària

P. 277-283
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària