IEC Portal de publicacions > Novetats editorials

Referència: 4400

Seminari Conjunt 1995 : Seccions de Biologia Molecular i de Biologia del Desenvolupament (Sitges 29 - 30 de juny de 1995) / [programa i resums de les comunicacions]

Data d'edició: 1995
Descripció física: 89 p. ; 30 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia Molecular
Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia del Desenvolupament
Editorial: IEC

Obra exhaurida [+]
Índex  

Gens del desenvolupament

Embriogènesi repetitiva : origen i desenvolupament dels embrions secundaris en quercus suber
Puigderrajols, Pere ; Toribio, M. ; Molinas, Marisa
Matèries:   Ontogènia
Surera - Embrions

P. 2-5
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Ventral veinless, el gen que codifica per Cf1a, integra informació posicional i diferenciació del·lular durant el desenvolupament de Drosophila melanogaster
Llimargas Casanova, Marta ; Casanova i Roca, Jordi
Matèries:   Drosophila melanogaster (Mosques) - Variació
Diferenciació cel·lular

P. 6-7
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Un Nou complexe de gens amb homeobox implicat en el desenvolupament de l'intestí
Garcia-Fernàndez, Jordi ; Holland, Peter W. H.
Matèries:   Homebox (Seqüències de nucleòtids)
Intestins - Fisiologia

P. 8-10
Citació bibliogràfica Text complet Text complet


Proliferació cel·lular

Expresión de enzimas lipgenicos y marcadores de la proliferación peroxisomicas por tratamiento con fibratos. Determinación de los niveles de mRNA mediante RT-PCR cuantitativo
Noé Mata, Verónica ; Rodríguez, Cristina ; Ciudad, Carles Julià ; Laguna Egea, Joan Carles
Matèries:   Enzims
ARN
Lípids

P. 15-18
Citació bibliogràfica Text complet Text complet

Regulació transcripcional del gen UCP : model d'estudi dels factors implicats en la diferenciació adipocitària
Villarroya Gombau, Francesc ; Viñas Folch, Octavi ; Iglesias, Roser ; Yubero Arruga, Maria Pilar ; Mampel Astals, Teresa ; Giralt Oms, Marta ; Álvarez, Rosa
Matèries:   UCP (Gens)
Adipocera

P. 19
Citació bibliogràfica

Efectes fenotipics de la sobreexpressió del gen de l'arginina descarboxilasa de civada en plantes de tabac
Fernández Tiburcio, Antonio ; Masgrau Comas, Carles ; Flores, Dante ; Altabella Artigas, Teresa
Matèries:   Fenotiacina
Tabac - Genètica
Civada - Genètica

P. 20-23
Citació bibliogràfica

Control del Cicle Cel·lular. Element reguladors de wee1, quinasa inhibidora de la mitosi en Schizosaccharomyces pombe
Aligué i Alemany, Rosa Maria ; Russell, Paul
Matèries:   Cicle cel·lular - Control
Mitosi

P. 24
Citació bibliogràfica

Efecte de la PKC i la P21ras en l'expressió de la calmodulina
Bosch Rodríguez, Marta ; Bachs Valldeneu, Oriol ; Agell Jané, Neus
Matèries:   Calmodulina
Expressió genètica

P. 25
Citació bibliogràfica

Estudi dels complexes CDK2 / ciclina en el nucli de cel·lules hela, limfocits humans i hepatocits de rata regenerants
Jaumot i Pijoan, Montserrat ; Bachs Valldeneu, Oriol ; Agell Jané, Neus
Matèries:   Cèl·lules
Ciclina (Proteïnes)

P. 26
Citació bibliogràfica

Expresión de CCND1 y retinoblastoma en carcinomas de mama
Jares, Pedro ; Campo Güerri, Elías
Matèries:   Mama - Càncer
Gens
Tumors

P. 27-30
Citació bibliogràfica

Infecció vírica pel virus d'Epsteim-Barr (EBV) i expressió d'oncoproteïnes en tumors de cap i coll
Vera-Semprere, Francisco Javier ; Morera, C. ; Burgos Muñoz, J. ; Cordoba, J. ; Botella, M. S. ; Gobernado, M.
Matèries:   Infecció
Oncògens
Tumors
Virus

P. 31
Citació bibliogràfica

Organització i regulació genètiques - I


Biosintesi d'isoprenoides en plantes : caracterització molecular de la mevalonat quinasa i la farnesilpirofosfat sintasa de arabidopsis thaliana
Arró Plans, Montserrat ; Masferrer, Angela ; Boronat i Margosa, Albert ; Riou, Catherine ; Lluch, M. Antònia ; Ferrer, Albert ; Delourme, Didier ; Cunillera, Núria ; Karst, Francis
Matèries:   Molècules
Biosíntesi

P. 34
Citació bibliogràfica


Ús de polimorfismes genètics pel seguiment de llevats amb fenotips d'interès indústrial
Idrissi Azami, Fàtima Zahara ; Nadal, Dolors ; Piña Capó, Benjamí
Matèries:   Polimorfisme genètic
Llevats

P. 39
Citació bibliogràfica

Repressió per COUP-TF1 de l'estimulació PPAR-depenent del gen de l'HMG-CpA sintasa mitocondrial
Haro, Diego ; Rodríguez Rubio, Joan Carles ; Hegardt, Fausto G.
Matèries:   Mitocondris
Gens

P. 40
Citació bibliogràfica

Acumulació de ϒ -zeïna enriquida en lisina als cossos proteics de l'endosperma de blat de moro
Torrent Quetglàs, Margarida ; Àlvarez Echeveste, Iñaki ; Ludevid Mújica, Maria Dolors
Matèries:   Zeïnes (Proteïnes)
Blat de moro - Genètica

P. 41
Citació bibliogràfica

La Transcripció basal dels promotors amb TATA box no es correlaciona amb la unió de TBP sinó amb la formació del complex TFIIB-TBP-TATA box
Carrera, Pilar ; Sutrias Grau, Montserrat ; Bernués Martínez, Jordi ; Azorín Marín, Ferran
Matèries:   Transcripció genètica

P.42
Citació bibliogràfica

Influència de l'arquitectura del promotor a l'activació per Rap1p
Fernández Larrea, Joan ; Idrissi Azami, Fàtima Zahara ; Piña Capó, Benjamí
Matèries:   Llevats
Genètica

P. 43
Citació bibliogràfica

Organització i regulació genètiques - II


Expressió de neurotrofines a interneurones de l'hipocamp de reben conexions específiques del septum
Rocamora Ibars, Nativitat ; Soriano García, Eduardo ; Pascual Sànchez, Marta ; Acsady, L. ; Freund, Torsten
Matèries:   Neurones - Mort
Neurotransmissors - Receptors

P. 46
Citació bibliogràfica

Estudi de patrons d'expressió a l'embrió de blat de moro
Puigdomènech i Rosell, Pere ; Stiefel, Virginia ; Roca Puig, Ramon
Matèries:   Expressió genètica
Blat de moro - Genètica

P. 47
Citació bibliogràfica


Expressió de SP1 i del producte de l'antioncogen retinoblastoma en la proliferació. Relació amb la regulació del gen dihidrofolat reductasa
Noé Mata, Verónica ; Ciudad, Carles Julià
Matèries:   Regulació genètica
Oncògens

P. 49
Citació bibliogràfica

Identificació de factors de transcripció ETS com a reguladors comuns de promotors de gens nuclears del sistema oxfos mitocondrial humà
Villena Delgado, Josep A. ; Villarroya Gombau, Francesc ; Viñas Folch, Octavi ; Iglesias, Roser ; Mampel Astals, Teresa ; Giralt Oms, Marta ; Cormand i Rifà, Bru ; Jiménez, Josep Carles
Matèries:   Mitocondris
Transcripció genètica
Regulació genètica

P. 53-54
Citació bibliogràfica

Organització i regulació genètiques III

Elements de resposta a l'àcid absísic i a la sequera al promotor del gen rab17 de blat de moro durant el desenvolupament
Busk, Peter ; Jensen, Anders ; Arenas, César ; Pagès i Paretas, Montserrat ; Vilardell, Josep
Matèries:   Àcid abscísic
Blat de moro - Genètica

P. 56
Citació bibliogràfica

L'Hormona glucocorticoide i la proteïna Kinasa A regulen in vivo la interacció de factors de transcripció amb una unitat de resposta als glucocorticoides
Espinás Janer, Maria Lluïsa ; Grange, Thierry ; Raymond, Pictet
Matèries:   Transcripció genètica
Quinasa (Proteïnes)
Glucocorticoides

P. 57
Citació bibliogràfica

Dominis de TYA implicats en la formació de partícules similars a virus (VLPs) del terotransposó Ty de llevat
Hurd, D. W. ; Marfany Nadal, Gemma ; Kingsman, S. M. ; Kingsman, A. J.
Matèries:   Llevats
Virus

P. 58
Citació bibliogràfica

Genètica humana


La Malaltia de Hunter. Estudi de mutacions en la població espanyola i relació genotip-fenotip
Gort i Mas, Laura ; Chabás i Bergón, Amparo ; Coll, Maria Josep ; Cormand i Rifà, Bru
Matèries:   Hunter, Malaltia de

P. 62-65
Citació bibliogràfica

Ús i perspectives dels microsatèl·lits en l'estudi de la variació genètica en poblacions humanes
Pérez Lezaun, Anna ; Mateu, Eva ; Calafell i Majó, Francesc ; Comas, David ; Bertranpetit i Busquets, Jaume
Matèries:   Microsatèl·lits
Genètica humana

P. 66
Citació bibliogràfica


Expressió de les diverses isoformes de CD44 en carcinoma de mama
Ariza, A. ; Mate, J. L. ; Uexküll Güldenband, C. von ; Navas, J. J. ; Roca Castella, Xavier ; Isamat, M.
Matèries:   Genètica
Mama - Càncer

P. 70
Citació bibliogràfica


Estructura i funció de macromolècules

Expressió heteròloga, caracterització estructural i estudis sobre el plegament del domini d'activació de la procarboxipetidasa A2 humana
Avilés Puigvert, Francesc Xavier ; Reverter Cendrós, David ; Serrano, L. ; Catasús, Lluís ; Villegas, V. ; Vendrell, J.
Matèries:   Pàncrees - Secrecions
Enzims

P. 73
Citació bibliogràfica


Estructura interna de les fibres de cromatina. Estudis de microscòpia electrònica
Bermúdez Martos, Antoni ; Daban Balañá, Joan-Ramon ; Bartolomé, Salvador
Matèries:   Microscòpia electrònica
Cromatina

P. 78
Citació bibliogràfica

Caracterització de la interacció de l'HMG1 amb els factors de transcripció TBP i TFIIB
Sutrias Grau, Montserrat ; Bernués Martínez, Jordi
Matèries:   Cèl·lules
Proteïnes
Cromatina

P. 79
Citació bibliogràfica

Inserció i tipologia de la HMGR de plantes en la membrana del reticle endoplasmàtic
Campos, Narciso ; Boronat i Margosa, Albert
Matèries:   Membranes cel·lulars
ADN - Estructura

P. 80-81
Citació bibliogràfica

Anàlisi de l'estructura tridimensional de 2 enzims fructosa 1,6-difosfat aldolasa i glutatio s-transferasa
Vega Fernández, M. Cristina ; Coll, Miquel
Matèries:   Enzims - Metabolisme

P. 82-84
Citació bibliogràfica

Producció d'anticossos monoclonals contra nucleosids modificats implicats en la reacció de processament d'exons (splicing). Captura i elució nativa de spliceosoms (complexes de processament d'exons)
Cicarelli, R. ; Codony Servat, Carles ; Bach Elias, Montserrat ; Khaouja, Amina ; Eritja i Mathieu, Roger ; Espuny Suarez, Ruth
Matèries:   Nucleòsids
Antígens

P. 85
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària