IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 62803
Revista Catalana de Pedagogia [Recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 15 : maig de 2019
Data d´edició: 2019
ISSN (format paper): 1695-5641
ISSN (format digital): 2013-9594
Descripció física: 229 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Editorial


Tema monogràfic: La recerca en educació, un repte

El més important no sempre és el més visible i valorat. El cas de la recerca educativa
Sancho Gil, Juana M.
Matèries:   Educació - Investigació
Tecnologia de la informació i educació
Catalunya - Política educativa
Mots clau: Recerca, educació, tecnologies de la informació, política educativa, docents, pràctica.
Keywords: Research, education, information technologies, educational policy, teachers, practice.

P. 17-39
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dues mirades a l'ensenyament de la gramàtica a l'escola obligatòria: la perspectiva dels docents i la dels alumnes
Durán, Carme ; Ribas, Teresa
Matèries:   Gramàtica comparada i general - Ensenyament
Català - Ensenyament primari
Català - Ensenyament secundari - Catalunya
Mots clau: Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica, reflexió sobre la llengua, raonament metalingüístic, concepcions del professorat, sabers dels alumnes.
Keywords: Grammar teaching and learning, reflection on language, metalinguistic reasoning, teacher’ conceptions, student’ knowledge.

P. 41-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Los malestares actuales de las infancia
Ubieto, José Ramón
Matèries:   Infants
Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat
Violència infantil
Mots clau: Infància, adolescència, desemparament digital, TDAH, violència filio-parental, assetjament escolar.
Keywords: Childhood, adolescence, digital helplessness, ADHD, child-to-parent violence, bullying.
Palabras clave: Infancia, adolescencia, desamparo digital, TDAH, violencia filio-parental, acoso escolar.

P. 63-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Resultats escolars i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi demoespacial
Domingo i Valls, Andreu ; Bayona i Carrasco, Jordi
Matèries:   Fracàs escolar
Immigrants adolescents - Catalunya - 2011/2016
Mots clau: Immigració, escola, estatus migratori, fracàs escolar, demografia.
Keywords: Immigration, school, migratory status, school failure, demography.

P. 89-116
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Identificació i anàlisi de processos de millora de la convivència escolar en centres d'educació primària a Catalunya
Felip Jacas, Núria ; Teixidó Saballs, Joan
Matèries:   Convivència escolar
Educació primària - Catalunya
Mots clau: Convivència, conflictes, escola primària, bones pràctiques, processos de millora.
Keywords: Coexistence, conflicts, primary school, good practices, improvement processes.

P. 117-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Experiències

El Mercat de Tecnologia de Lleida, més enllà d'una jornada. Aprenentatge científic i tecnològic per als alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius durant el curs escolar
Tahull Fort, Joan
Matèries:   Tecnologia - Ensenyament secundari
Ciència - Ensenyament secundari
Projectes científics - Exposicions - Lleida
Mots clau: Educació secundària, professorat, alumnat, treball col·laboratiu, reptes. Abstract
Keywords: Secondary education, teaching staff, students, collaborative work, challenges.

P. 143-160
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recerca en ciència a l'escola: una reflexió sobre la recerca científica a l'Escola Sant Gervasi
Selva i Butjosa, Daniel
Matèries:   Ciència - Investigació - Catalunya
Ciència - Ensenyament - Catalunya
Mots clau: Recerca, indagació, experimentació, raonament, projecte global, competències científiques.
Keywords: Research, inquiry, experimentation, reasoning, comprehensive project, scientific skills.

P. 161-173
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

Introducció a l'orientació educativa de les Illes Balears i els seus reptes
Sánchez Llull, David
Matèries:   Orientació escolar - Illes Balears
Educació especial - Illes Balears
Mots clau: Orientador, necessitats específiques de suport educatiu, necessitats educatives especials, adaptacions curriculars.
Keywords: Counsellor, Specific Educational Support Needs, Special Educational Needs, Curricular Adaptations.

P. 177-196
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ressenyes bibliogràfiques

Carbonell Sebarroja, Jaume. L'educació és política. Barcelona: Octaedro, 2018.
Puig Rovira, Josep M.
Matèries:   Educació - Ressenyes de llibres

P. 199-202
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nomen Recio, Jordi. El nen filòsof. Barcelona: Arpa Editores, 2017.
Palau, Joaquim
Matèries:   Educació - Ressenyes de llibres

P. 203-204
Citació bibliogràfica Text completText complet

Actualitat de la Societat Catalana de Pedagogia

Presentació de la Revista Catalana de Pedagogia a la Universitat d'Andorra (31 de maig de 2018)
Rué Domingo, Joan
Matèries:   Revista Catalana de Pedagogia
Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 207-211
Citació bibliogràfica Text completText complet

Assemblea General de la Societat Catalana de Pedagogia (20 de juny de 2018)
Amorós Basté, Carme
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 212-218
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recerca "Fem l'escola plurilingüe" (curs 2017-2018)
Rider i Serra, Carme
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 219-223
Citació bibliogràfica Text completText complet


Dades de l´usuari/ària