IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 30642
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 56, 2005 : Endocrinologia molecular / Jaume Reventós editor
Data d´edició: 2007
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 264 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  
Endocrinologia i amics : en homenatge i memòria de José Sáez (1934-2003)
Reventós i Puigjaner, Jaume
Matèries:   Endocrinologia
Sáez, José - Homenatges

P. 9-12
Citació bibliogràfica Text completText complet

Remodelatge de la cromatina durant la inducció per progesterona del promotor de l'MMTV
Vicent, Guillermo P. ; Nacht, A. Silvina ; Clausell, Jaume ; Bechtold, Thomas ; Ballaré, Cecilia ; Beato del Rosal, Miguel
Matèries:   Cromatina
Progesterona
Mots clau: MMTV, cromatina, receptor de progesterona, remodelatge de la cromatina, senyalització Erk.
Keywords: MMTV, chromatin, progesterone receptor, chromatin remodelling, Erk signalling.

P. 13-24
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fetal testis and estrogenic endocrine disrupters
Habert, René ; Levacher, Christine ; Pairault, Catherine ; Rouiller-Fabre, Virginie
Matèries:   Estrògens
Fetus
Testicles
Mots clau: estrògens, entorn, testicle, desenvolupament, fetus.
Keywords: estrogens, environment, testis, development, fetus.

P. 25-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Paracrine regulation of spermatogenesis: the virtue of dialogue
Jégou, Bernard ; Pineau, Charles
Matèries:   Testicles
Espermatogènesi
Cèl·lules germinals
Mots clau: espermatogènesi, cèll. ula de Sertoli, cèll. ula germinal, paracrinologia.
Keywords: testis, spermatogenesis, Sertoli cell, germ cells, paracrinology.

P. 33-46
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Protamines i infertilitat en l'home
Oliva, Rafael
Matèries:   Protamines
Esterilitat masculina
Mots clau: Protamina, infertilitat, espermatozoide, cromatina, mutació, ICSI, genoma.
Keywords: Protamine, infertility, spermatozoa, chromatin, mutation, ICSI, genome.

P. 47-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

An Overview of the proacrosin/acrosin system in human spermatozoa
Vazquez-Levin, Mónica H. ; Furlong, Laura I. ; Veaute, Carolina M. ; Ghiringhelli, P. Daniel
Matèries:   Proteïnes
Semen
Espermatozoides
Mots clau: humans, fertilització, esperma, acrosina, zona pell. úcida.
Keywords: human, fertilization, sperm, acrosin, zona pellucida.

P. 59-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Acció dels andrògens en el testicle: un paper per a la meiosi
Suarez-Quian, Carlos A. ; Regadera, Javier ; Nistal, Manuel ; González-Peramato, Pilar ; Serrano, Álvaro ; Tirado, Oscar M. ; Martínez Selva, David ; Toran, Núria ; Munell, Francina ; Reventós i Puigjaner, Jaume
Matèries:   Andrògens
Espermatogènesi
Testicles
Meiosi
Mots clau: receptor d’andrògens, testicle, cèll. ula de Sertoli, cèll. ula de Leydig, cèll. ula germinal, meiosi.
Keywords: androgen receptor, testicle, Sertoli cell, Leydig cell, germinal cell, meiosis.

P. 75-89
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Receptors d'IGF-1 i marcadors funcionals de les cèl·lules de Sertoli
Bassas, Lluís ; Antich, Marta
Matèries:   Testicles
Espermatogènesi
Mots clau: testicle, cèl·lula de Sertoli, receptors IGF-I, espermatogènesi, infertilitat masculina.
Keywords: testicle, Sertoli cell, IGF-1 receptor, spermatogenesis, masculine infecundity.

P. 91-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ultrastructural immunocytochemistry of a Leydig cell enzime and sperm tail protein using antigen retrieval by microwave irradiation
Musse, Mariana P. ; Chemes, Héctor E.
Matèries:   Antígens
Espermatozoides
Mots clau: immunomicroscòpia electrònica, tinció amb or, cèll. ula de Leydig, espermatozoides, irradiació amb microones.
Keywords: immunoelectronmicroscopy, gold labeling, Leydig cell, spermatozoa, microwave irradiation.

P. 101-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Expressió al testicle de la proteïna transportadora d'esteroides sexuals humana (SHBG) té lloc a les cèl·lules germinals i no a les cèl·lules de Sertoli
Martínez Selva, David ; Hammond, G. L.
Matèries:   Proteïnes
Testicles
Cèl·lules germinals
Esperma
Mots clau: SHBG, cèl·lules de Sertoli, cèl·lules germinals, USF.
Keywords: SHBG, Sertoli cell, germinal cell, USF.

P. 107-116
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sex hormone-binding globulin (SHBG) in the ovary
Forges, Thierry ; Gérard, Anne ; Monnier-Barbarino, Patricia ; Gérard, Hubert
Matèries:   Proteïnes
Hormones sexuals
Ovaris
Mots clau: proteïna transportadora de les hormones sexuals (SHBG), ovari, cos luti, fluid fol·licular.
Keywords: sex hormone-binding globulin (SHBG), ovary, corpus luteum, follicular fluid.

P. 117-125
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Diferències sexuals i d'edat: una comparació de la leptina sèrica, els components de l'insulin-like growth factor-I i les concentracions de la globulina d'unió a hormones sexuals en una població sana
Gómez, José Manuel ; Maravall, Francisco Javier ; Soler Ramon, Joan
Matèries:   Hormones sexuals
Leptina
Mots clau: leptina, IGF-I, IGFBP3, SHBG, dimorfisme sexual.
Keywords: free IGF-I, IGF-I, IGFBP3, leptin, sex-hormone binding globulin.

P. 127-134
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Biosynthesis and regulation of dehydroepiandrosterone (DHEA) in brain
Liu, Ying ; Papadopoulos, Vassilios
Matèries:   Neuroendocrinologia
Esteroides
Colesterol
Andrògens
Mots clau: neuroesteroides, colesterol, andrògens, CYP17, neuropatologia.
Keywords: neurosteroids, cholesterol, androgens, CYP17, neuropathology.

P. 135-145
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Human prepubertal aromatase deficiency: physiological and pathophysiological lessons learned from this experiment of nature
Belgorosky, Alicia ; Rivarola, Marco A.
Matèries:   Pubertat
Malalties congènites
Mots clau: aromatasa, ambigüitat sexual, creixement puberal, malaties genètiques.
Keywords: Aromatase, sexual ambiguity, puberal growing, genetic illnesses.

P. 147-158
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

The Auto/paracrine regulation of endocrine functions: a history of TGF-β and the adrenal cortex
Feige, Jean-Jacques ; Chambaz, Edmond M.
Matèries:   ACTH
Mots clau: còrtex adrenocortical, TGF-β, funcions diferenciades, regulació autocrina.
Keywords: adrenocortical cortex, TGF-β, differentiated functions, autocrine regulation.

P. 159-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Cortisol: funcions i importància del receptor glucocorticoide : una visió comparada
Acerete, Laura ; MacKenzie, Simon A. ; Tort, Lluís
Matèries:   Hidrocortisona
Glucocorticoides
Mots clau: glucocorticoide, receptor, teleosti, immune.
Keywords: glucocorticoid, receptor, teleost, immune.

P. 165-174
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Hormona adrenocorticòtropa plasmàtica en el període postoperatori immediat com a índex predictor de la curació de la malaltia de Cushing
Villabona, Carles
Matèries:   ACTH
Cushing, Malaltia de - Prognosi
Mots clau: Hormona adrenocorticòtropa, malaltia de Cushing, pronòstic, cirurgia transesfenoïdal.
Keywords: Adrenocorticotropic hormone, Cushing’s disease, prognosis, Transsphenoidal surgery.

P. 175-182
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Insight into the association between phospholipase C-γ1 and the insulin receptor
Jang, Hyeung-Jin ; Kwon, Yong-Kook ; Kole, Sutapa ; Bernier, Michel
Matèries:   Insulina - Receptors
Fosfolipases
Mots clau: receptor d’insulina, fosfolipasa C, interaccions proteïna-proteïna, redox, transducció de senyal.
Keywords: insulin receptor, phospholipase Cγ1, protein-protein interaction, oxidative stress, signal transduction

P. 183-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Factors angiogènics en la retinopatia diabètica proliferativa
Garcia-Ramírez, Marta ; Hernández, Cristina ; Carrasco, Esther ; Simó Canonge, Rafael
Matèries:   Retinopatia diabètica
Mots clau: retinopatia diabètica, factors angiogènics, humor vitri.
Keywords: diabetic retinopathy, angiogenic factors, vitreous.

P. 195-210
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

The Human placenta: an atypical endocrine organ
Evain-Brion, Danièle ; Malassiné, Andre
Matèries:   Placenta
Hormones
Mots clau: hormones de l’embaràs, trofoblast humà, sinciciotrofoblast, hCG, esteroidogènesi.
Keywords: pregnancy hormones, human trophoblast, syncytiotrophoblast, hCG, steroidogenesis.

P. 211-221
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Growth hormone and aging
Ariznavarreta, C. ; Garcia, A. P. ; Salazar, V. ; García Segura, L. M. ; Azcoitia, I. ; Chowen, J. ; Vara, E. ; Tresguerres, J. A. F.
Matèries:   Somatotropina
Envelliment
Mots clau: envelliment, GH, SNC, fisiologia vascular, neurones, metabolisme.
Keywords: Aging, GH, CNS, vascular physiology, neurons, metabolism.

P. 223-233
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

"Hormone-refractory" prostate cancer : a putative new mechanism: the upside-down response to androgens
Joly-Pharaboz, Marie-Odile ; Kalach, Jean-Jacques ; Chantepie, Jacqueline ; Nicolas, Brigitte ; Ruffion, Alain ; André, Jean
Matèries:   Pròstata - Càncer
Andrògens
Mots clau: pròstata, andrògens, antiandrògens, resistència, inhibició.
Keywords: prostate, androgen, anti-androgen, resistance, inhibition.

P. 235-242
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

ETV5 i RUNX1, nous factors de transcripció implicats en la invasió miometrial del carcinoma endometrial
Abal, Miguel ; Planagumà, Jesús ; Gil-Moreno, Antonio ; Doll, Andreas ; Monge, Marta ; González, Marta ; Baró, Teresa ; García Jiménez, Ángel ; Castellví, Josep ; Ramón y Cajal, Santiago ; Xercavins, Jordi ; Alameda, Francesc ; Reventós i Puigjaner, Jaume
Matèries:   Endometri - Càncer
Mots clau: carcinoma endometrial endometrioide, patologia molecular, expressió gènica diferencial, RUNX1/AML1, ETV5/ERM.
Keywords: endometrial endometrioid carcinoma, molecular pathology, differential gene expression, RUNX1/AML1, ETV5/ERM.

P. 243-255
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària