IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 34482
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 74 : 2006
Data d´edició: 2008
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 170 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Gea, flora et fauna

Diversitat isoenzimàtica de la flora vascular silvestre dels Països Catalans
López i Pujol, Jordi ; Bosch i Daniel, Maria ; Simon Pallisé, Joan ; Blanché i Vergés, Cèsar
Matèries:   Plantes - Isoenzims
Flora - Països Catalans
Mots clau: diversitat genètica, electroforesi d’isoenzims, Països Catalans, patrons.
Keywords: genetic diversity, allozyme electrophoresis, Catalan Countries, patterns.
Palabras clave: diversidad genética, electroforesis de isoenzimas, Países Catalanes, patrones.

P. 5-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Valoració de les poblacions d'Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link (Compositae) al delta del Llobregat i revisió de la distribució de l'espècie a Catalunya
González, Valentín ; Hoyo, Rafael del ; Valverde, Andrés
Matèries:   Fitogeografia - Catalunya
Flora - Llobregat, Delta del
Mots clau: Otanthus maritimus, distribució, delta del Llobregat, Catalunya.
Keywords: Otanthus maritimus, distribution, Llobregat Delta, Catalonia.
Palabras clave: Otanthus maritimus, distribución, delta del Llobregat, Cataluña.

P. 29-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Revisión del género Stagetus Wollaston, 1861, en el África continental: descripción de n. sp. y nuevas citas para la Península Ibérica. Falsostagetus n. gen. y n. sp. para el África austral (Coleoptera: Anobiidae: Dorcatominae)
Viñolas, Amador ; Masó, Glòria
Matèries:   Anòbids (Coleòpters) - Península Ibèrica
Anòbids (Coleòpters) - Àfrica
Mots clau: Coleoptera, Anobiidae, Dorcatominae Stagetus, revisió, noves espècies, Falsostagetus n. gen., n. sp., Àfrica continental, península Ibèrica.
Keywords: Coleoptera, Anobiidae, Dorcatominae Stagetus, new species, new records, Falsostagetus n. gen. with new species, Continental Africa, Iberian Peninsula.
Palabras clave: Coleoptera, Anobiidae, Dorcatominae Stagetus, revisión, nuevas especies, Falsostagetus n. gen., n. sp., África continental, Península Ibérica.

P. 37-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Contribució al coneixement de la taxonomia i la fenologia de les formigues (Hymenoptera: Formicidae) d'Andorra
Espadaler i Gelabert, Xavier ; Pujade i Villar, Juli ; Bernadou, Abel
Matèries:   Formigues - Andorra
Mots clau: Andorra, eixams, fenologia, formigues trampa Malaise.
Keywords: Andorra, ants, phenology, Malaise trap, swarmings.
Palabras clave: Andorra, enjambres, fenología, hormigas, trampa Malaise.

P. 81-90
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet


Notes breus (fauna)
Matèries:   Odonats (Insectes) - Catalunya

P. 113-116
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sistemes i processos

Evolució de la vegetació de l'antic estany de Sils (la Selva) en els darrers 50 anys
Mercadal i Corominas, Gabriel ; Vilar i Sais, Lluís ; Gesti Perich, Josep
Matèries:   Vegetació - Sils (Estany)
Mots clau: evolució de la vegetació, cartografia de la vegetació, estany de Sils, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, matrius de transició, gestió.
Keywords: evolution of vegetation, vegetation cartography, Sils Pond, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, transition matrix, management.
Palabras clave: evolución de la vegetación, cartografía de la vegetación, laguna de Sils, Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris, matrices de transición, gestión.

P. 117-131
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Regiment de la cosa natural

Diagnosi del grau d'amenaça de les plantes vasculars de la Garrotxa (Girona)
Oliver i Martínez-Fornés, Xavier
Matèries:   Flora amenaçada - Garrotxa (Catalunya : Comarca)
Mots clau: Garrotxa, flora vascular amenaçada, prioritat de conservació, llista vermella.
Keywords: Garrotxa, threatened vascular flora, conservation priority, Red List.
Palabras clave: Garrotxa, flora vascular amenazada, prioridad de conservación, lista roja.

P. 133-144
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya
Andreu, Jara ; Vilà i Planella, Montserrat ; Pino i Vilalta, Joan
Matèries:   Plantes invasores - Catalunya
Plantes invasores - Control
Mots clau: plantes invasores, espais naturals protegits, impactes, prevenció, gestió, administració pública, Catalunya.
Keywords: invasive plants, protected areas, impacts, prevention, management, public administration, Catalonia.
Palabras clave: plantas invasoras, espacios naturales protegidos, impactos, prevención, gestión, administración pública, Cataluña.

P. 145-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària