IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 27218
Estudis romànics / a cura d'A. M. Badia i Margarit i Joan VenyVolum: 29
Data d´edició: 2007
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 702 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Articles

L'Institut d'Estudis Catalans et les travaux de langue et civilisation catalanes : esquisse d'histoire : bibliographie
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Edició
Filologia catalana - Investigació - Ressenyes de llibres
Mots clau: Institut d?Estudis Catalans, cultura, llengua, literatura, bibliografia
Keywords: Institut d?Estudis Catalans, culture, language, literature, bibliography.

P. 7-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Deriva tipológica del rumano
Metzeltin, Michael
Matèries:   Romanès - Gramàtica
Lingüística comparada

Keywords: typology, Rumanian, deictic hypertrophy
Palabras clave: tipología, rumano, hipertrofia deíctica.

P. 43-59
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Els Adverbis de lloc intransitius i la formació de construccions amb adverbis posposats
Rigau i Oliver, Gemma ; Pérez Saldanya, Manuel
Matèries:   Català - Adverbi
Mots clau: sintaxi del català antic, canvi lingüístic, adverbis, preposicions, posposicions.
Keywords: Old Catalan syntax, linguistic change, adverbs, prepositions, postpositions.

P. 61-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Unitats fràsiques del capítol 143 de Tirant lo Blanc, traducció d'una epístola de Petrarca : indexació, funció discursiva i estudi contrastiu
Guia, Josep ; Conca, Maria
Matèries:   Martorell, Joanot. Tirant lo Blanc - Crítica textual
Mots clau: Fraseologia, Anàlisi textual, Traducció, Petrarca, Tirant lo Blanc
Keywords: Phraseology, Textual Analysis, Translation, Petrarch, Tirant lo Blanch.

P. 81-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Lo Rey d'Aragó no'ns fa sinó greuges e vilanies!: Papat i casa d'Aragó a la Crònica de Muntaner (II)
Aguilar Àvila, Josep Antoni
Matèries:   Papat - Història - S. XIII
Muntaner, Ramon. Crònica - Crítica i interpretació
Corona catalanoaragonesa - Història - S. XIII - Fonts
Mots clau: Muntaner, papat, Sicília, casa d’Aragó, dinastia Anjou, Jaume II el Just, Frederic de Trinàcria, Robert I el Savi, historiografia medieval, fonts documentals.
Keywords: Muntaner, papacy, Sicily, House of Aragon, House of Anjou, James II the Just, Frederick of Trinacria, Robert I the Wise, Medieval Historiography, documentary sources.

P. 109-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Una Traducció catalana medieval de les Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam
Martínez Romero, Tomàs
Matèries:   Sèneca, Luci Anneu. Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam - Traduccions
Mots clau: Sèneca, traduccions (s. XIV-XV), apòcrifs del Nou Testament, sant Pau, epistolaris medievals.
Keywords: Seneca, translation (14th and 15th century), New Testament apocrypha, St. Paul, mediaeval collected letters.

P. 143-157
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Strategie tematiche e strutturali nello Spill
Orazi, Veronica
Matèries:   Roig, Jaume, m. 1478. Espill - Crítica i interpretació

Keywords: misoginy, exemplary literature, noves rimades.

P. 159-179
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Jasmin i Frederic Mistral, dos models literaris per a Miquel dels Sants Oliver
Pons i Pons, Damià
Matèries:   Oliver, Miquel dels Sants - Crítica i interpretació
Mots clau: Miquel dels Sants Oliver, Jasmin, Frederic Mistral, simbolisme decadentista, novel.la russa, mediterranisme, ànima llatina.
Keywords: Miquel dels Sants Oliver, Jasmin, Frederic Mistral, decadent symbolism, Russian novel, Mediterranean culture, Latin spirit.

P. 181-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Mites i objectes futuristes en la poesia de Salvat-Papasseit : apunts de lectura comparada
Gavagnin, Gabriella
Matèries:   Salvat-Papasseit, Joan, 1894-1924 - Crítica i interpretació
Futurisme (Literatura)
Mots clau: Salvat-Papasseit, futurisme, literatura catalana contemporània.
Keywords: Salvat-Papasseit, futurism, contemporary Catalan literature

P. 193-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El salvament de les biblioteques catalanes durant la Guerra Civil: les "notes" de Jordi Rubió
Gudayol Torelló, Anna
Matèries:   Rubió i Balaguer, Jordi
Biblioteques - Catalunya - Història - 1936-1939, Guerra Civil - Fonts
Patrimoni bibliogràfic i documental - Catalunya
Mots clau: : Jordi Rubió i Balaguer, patrimoni bibliogràfic català, guerra civil, Comissió del Patrimoni artístic, històric i científic de la Generalitat de Catalunya, biblioteques privades, cultura, llengua, literatura, bibliografia.
Keywords: Jordi Rubió i Balaguer, Catalan bibliographical heritage, Civil War, Committee for the Artistic, Historical and Scientific Heritage of the Catalan Parliament, private libraries, culture, language, literature, bibliography.

P. 213-234
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània
El Diccionario español-alemán de fraseologismos idiomáticos de Colonia: un proyecto en curso
Torrent-Lenzen, Aina
Matèries:   Castellà - Lexicografia
Alemany - Lexicografia
Termes i locucions - Lexicografia

P. 279-289
Citació bibliogràfica Text completText complet

el Mediterranisme català ròtol "mesura de pes"
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Pesos i mesures antics - Història - Fonts

P. 291-297
Citació bibliogràfica Text completText complet

Intorno al lessico etimologico italiano (LEI)
Pfister, Max
Matèries:   Italià - Lexicografia

P. 299-324
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Institut Internacional d'Estudis Borgians
Toldrà i Sabaté, Maria
Matèries:   Institut Internacional d'Estudis Borgians

P. 325-329
Citació bibliogràfica Text completText complet

Classificació i indexació de l'Arxiu d'Història Oral Joan Miralles (AHOJM)
Valriu Llinàs, Caterina ; Vibot Railakari, Tomàs
Matèries:   Catalogació de material d'arxiu
Arxiu d'Història Oral Joan Miralles

P. 331-333
Citació bibliogràfica Text completText complet


Estudis verdaguerians (2003-2005)
Duran i Tort, Carola
Matèries:   Verdaguer, Jacint - Bibliografia

P. 339-343
Citació bibliogràfica Text completText complet

Luis Felipe Vivanco y su semblanza órfica de J. V. Foix
Romarís Pais, Andrés
Matèries:   Foix, J. V.
Vivanco, Luis Felipe - Crítica i interpretació

P. 345-351
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Nettle, Daniel / Romaine, Suzanne (2005): Veus que s'apaguen : la mort de les llengües del món. Traducció de Josep Cortadellas i Joan Ferrer. Girona: CCG Edicions, 324 p.
Junyent Figueras, M. Carme
Matèries:   Llenguatge i llengües - Mort

P. 355-357
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sinner, Carsten (ed.) (2005): Norm und Normkonflikte in der Romania. München: Peniope, 243 p.
Costa i Carreras, Joan
Matèries:   Llengües romàniques - Normalització

P. 357-362
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lloret, Maria-Rosa / Jiménez, Jesús (ed.) (2005): Catalan Journal of Linguistics. Vol. 4: Morphology in Phonology. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona (Servei de Publicacions); Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 252 pàgines
Pons Moll, Clàudia
Matèries:   Català - Morfologia
Català - Fonologia

P. 363-370
Citació bibliogràfica Text completText complet

Munteanu Colán, Dan (2005): Breve historia de la lingüística románica. Madrid: Arco/Libros, 174 pp.
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Llengües romàniques - Història

P. 370-374
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reinheimer-Rîpeanu, Sanda (2004): Les emprunts latins dans les langues romanes. Bucaresti: Editura Universitatii din Bucaresti, 226 p.
Chircu, Adrian
Matèries:   Llengües romàniques - Llatinismes

P. 374-375
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gil, Alberto / Osthus, Dietmar / Polzin-Haumann, Claudia (2004) (ed.): Romanische Sprachwissenschaft. Zeugnis für Vielfalt und Profil eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt. Frankfurt del Main et al. : Peter Lang
Torrent-Lenzen, Aina
Matèries:   Filologia romànica
Llengües romàniques

P. 375-381
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cano González, Ana María / Germain, Jean / Kremer, Dieter (ed.) (2004): Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane Patronymica Romanica (Patrom). Volume II/1: L'home et les parties du corps humain (première partie). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 806 columnes
Terrado Pablo, Xavier
Matèries:   Noms de persona romànics - Lexicografia
PatRom

P. 381-385
Citació bibliogràfica Text completText complet

Kiegel-Keicher, Yvonne (2005): Iberoromanische Arabismen im Bereich Urbanismus und wohnkultur. Sprachliche und kulturhistorische Untersuchungen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 404 p. (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie editada por Günter Holtus, 324)
Montero, Raquel
Matèries:   Llengües romàniques - Península Ibèrica - Arabismes

P. 386-389
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bando, Shoji / Asaka, Takekazu (2005): Supein to Porutogaru no kotoba : Shakaigengogakuteki kanten kara [«La diversidad de lenguas en España y Portugal : un enfoque sociolingüístico»]. Tòquio: Dogakusha
Tazawa, Ko
Matèries:   Península Ibèrica - Llengües

P. 389-391
Citació bibliogràfica Text completText complet

Barros Ferreira, Manuela / Saramago, João / Segura, Luisa / Vitorino, Gabriela (2001): Atlas Linguístico-Etnográfico dos Açores. Vol. I. A criação de gado. Gado bovino, ovino e caprino. Leite e derivados. O porco e a matança. Com a colaboração de Ernestina Carrilho e Maria Lobo. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa; Angra do Heroísmo: Derecção Regional da Cultura-Açores
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Portuguès - Mapes
Açores (Portugal : Arxipèlag) - Llengües - Mapes

P. 391-393
Citació bibliogràfica Text completText complet

Álvarez, Rosario / Monteagudo, Henrique (ed.) (2005): Norma lingüística e variación : unha perspectiva desde o idioma galego. Santiago de Compostel·la: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Gallec - Normalització
Gallec - Variació

P. 393-399
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Arias, Xosé Lluis (2006): Arabismos nel dominiu lingüísticu ástur. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 317 p. amb 1 mapa (Llibrería Llingüística, 17)
Bramon i Planas, Dolors
Matèries:   Asturià - Arabismes

P. 399-401
Citació bibliogràfica Text completText complet

Company Company, Concepción (dir.) (2006): Sintaxis histórica de la lengua española. Primera parte: la frase verbal. México: Universidad Nacional Autónoma de México; Fondo de Cultura Económica, CXXVI p., 1404 p., 2 vol. (Lengua y Estudios Literarios)
Sánchez Lancis, Carlos
Matèries:   Castellà - Sintaxi - Història

P. 402-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

Torrent-Lenzen, Aina (2006): Unidad y pluricentrismo en la comunidad hispanohablante: cultivo y mantenimiento de una norma panhispánica unificada. Titz: Axel Lenzen, 337 p.
Torres Torres, Antonio
Matèries:   Castellà - Variació
Castellà - Normalització

P. 407-412
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bosque, Ignacio (dir.) (2004): REDES Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid: Ediciones SM, 1839 p.
Morvay, Károly
Matèries:   Castellà - Lexicografia

P. 412-417
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ferrando Francés, Antoni / Nicolás Amorós, Miquel (2005): Història de la llengua catalana. Barcelona: Editorial UOC; Pòrtic
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Català - Història

P. 417-420
Citació bibliogràfica Text completText complet

Badia i Margarit, Antoni M. (2004): Apologia i vindicació de la llengua catalana. València: Universitat de València, 291 pàgines Badia i Margarit, Antoni M. (2004): Moments clau de la història de la llengua catalana. València: Universitat de València, 572 pàgines
Nicolás i Amorós, Miquel
Matèries:   Català - Història
Català - Aspectes socials

P. 420-429
Citació bibliogràfica Text completText complet

Moran, Josep (2004): Estudis d'història de la llengua catalana. Pròleg de Joan Martí i Castell. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 336)
Iglésias, Narcís
Matèries:   Català - Història

P. 429-433
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan (2006): Contacte i contrast de llengües i dialectes. València: Universitat de València, 272 p. (Biblioteca Lingüística Catalana, 30)
Lleal Galceran, Coloma
Matèries:   Llengües en contacte - Espanya
Català - Dialectes

P. 433-436
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ros, Carles (2004): Ràro diccionàrio Valenciano-Castellano, ùnico, y singulàr, de vòzes monosylabas. Estudi introductori i edició de Maria Isabel Guardiola i Savall. Alacant: Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Catalana
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Valencià - Lexicografia
Castellà - Lexicografia

P. 436-439
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colón Domènech, Germà / Perea Sabater, M. Pilar (2005): Una nomenclatura catalano-francesa del 1718 : edició i estudi lingüístic. Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura, 195 p.
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Català - Lexicografia
Francès - Lexicografia

P. 439-441
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny i Clar, Joan (2006): Tradició, traducció i interferència en el Diccionari Mallorquí (1840) de Pere Antoni Figuera. Estudi introductori de Bartomeu Font Obrador. Palma: Consell de Mallorca
Martínez Taberner, Catalina
Matèries:   Figuera, Pere Antoni. Diccionari mallorquí-castellà

P. 441-443
Citació bibliogràfica Text completText complet

Peytaví Deixona, Joan (2005): Catalans i occitans a la Catalunya moderna (Comtats de Rosselló i Cerdanya, s. XVI-XVII) : presentació històrica i transcripció del fogatge català de 1553, del registre de la taxa del Batalló de 1643 i de les dues llistes dels immigrants occitans de 1542-1543 i de 1637, a la zona de la Catalunya del Nord. Barcelona: Òmnium Cultural. 421 + 443 p. (Publicacions de la Fundació Salvador Vives Casajuana, 136-137)
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Catalunya del Nord - Població - Història - S. XVI-XVII
Occitans - Catalunya del Nord - S. XVI-XVII
Catalunya del Nord - Emigració i immigració - S. XVI-XVII

P. 443-446
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ribes i Marí, Enric (2005): La supervivència de la toponímia precatalana d'Eivissa i Formentera i l'Onomasticon Cataloniae. Pròleg d'Emili Casanova. Barcelona: Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 186 p. (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 25)
Canuto Bauzà, Francesc
Matèries:   Topònims - Balears

P. 446-452
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fabra, Pompeu (2005): Obres completes, Vol. 1: Gramàtiques de 1891, 1898, 1912. A cura de Jordi Mir i Joan Solà. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, ECSA / Edicions 62; València: Edicions 3 i 4; Palma: Editorial Moll
Mallafrè i Gavaldà, Joaquim
Matèries:   Català - Gramàtica

P. 452-461
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miralles i Monserrat, Joan (2005): Francesc de B. Moll i la llengua literària. Palma: Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 350 pàgines
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Moll i Casasnovas, Francesc de Borja

P. 461-463
Citació bibliogràfica Text completText complet

Beltran i Calvo, Vicent (2005): El parlar de la Marina Alta : el contacte interdialectal valencianobalear. Alacant: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
Segura Llopes, Carles
Matèries:   Català - Marina Alta (País Valencià : Comarca)
Català - Marina Alta (País Valencià : Comarca) - Mapes

P. 464-467
Citació bibliogràfica Text completText complet

Arxiu Audiovisual de dialectes catalans de les Illes Balears. Antologia. Jaume Corbera (director). Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, Estudi General Lulià, Universitat de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 2003
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Català - Dialectes - Balears

P. 468-469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Julià-Muné, Joan (2005): Fonètica aplicada catalana : dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel, 448 p., conté CD-ROM (Ariel Lingüística)
Lloret, Maria-Rosa
Matèries:   Català - Fonètica

P. 469-475
Citació bibliogràfica Text completText complet

Taupiac, Jacme (2004): L'occitan escrich. Montalbà: Institut d'Estudis Occitans
Carrera i Baiget, Aitor
Matèries:   Occità escrit

P. 475-483
Citació bibliogràfica Text completText complet

Thibault, André (2004): Dictionnaire suisse romand : particularités lexicales du français contemporain. Sous la direction de Pierre Knecht. Nouvelle édition revue et argumentée préparée para Pierre Knecht. Carouge-Genève: Éditions Zoé, 886 p.
Curell, Clara
Matèries:   Francès - Suïssa - Lexicografia

P. 483-485
Citació bibliogràfica Text completText complet

Livescu, Michaela (2006): Locul limbii române între limbile romanice în perspectiva atlaselor lingvistice romanice : terminologia partilor capului. Craiova: Editura Universitaria, 363 p.
Chircu, Adrian
Matèries:   Llengües romàniques

P. 485
Citació bibliogràfica Text completText complet

Zimmer, Stefan (2006): Die keltischen Wurzeln der Artussage. Mit einer vollständigen Übersetzung der ältesten Artuserzählung Culhwch und Olwen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 200 p. Zimmer, Stefan (ed.) (2005): König Artus lebt! Eine Ringvorlesung des Mittelalterzentrums der Universität Bonn. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 370 p.
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Artús, rei - En la literatura
Artús, rei - Llegendes

P. 485-494
Citació bibliogràfica Text completText complet

Robles i Sabater, Ferran (2005): Bibliografia de la literatura catalana en versió alemanya : narrativa, poesia i teatre. Aachen (Aquisgrà): Shaker Verlag, 278 p. (Biblioteca Catalànica Germànica, 1. Beihefte zur Zeitschrift für Katalanistik)
Arnau i Segarra, Pilar
Matèries:   Catalanística - Alemanya - Bibliografia

P. 494-496
Citació bibliogràfica Text completText complet

Besa Camprubí, Josep (2005): El títol del poema : una tipologia dels efectes del títol en el text. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 292 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 102)
Quintana Trias, Lluís
Matèries:   Anàlisi del discurs literari

P. 496-498
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ferrando Francés, Antoni / Serra Estellés, Xavier (ed.) (2003): La traducció valenciana de la Missa del segle XIV : estudi i edició de la versió de Guillem Anglés (ACM, Ms. 169). València: Universitat de València i Arquebisbat de València, 229 p.
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Missals - País Valencià - S. XIV

P. 498-502
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cifre Forteza, Bernat (2005): Costa i Llobera i el món clàssic (1854-1922). Palma: Lleonard Muntaner editor, 597 p. (Rafaubetx, 24)
Rosselló Bover, Pere
Matèries:   Classicisme en la literatura
Costa i Llobera, Miquel - Crítica i interpretació

P. 502-504
Citació bibliogràfica Text completText complet

Gavagnin, Gabriella (2005): Classicisme i Renaixement: una idea d'Itàlia durant el Noucentisme. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 324 p.
Murgades, Josep
Matèries:   Cultura catalana - Influència italiana - S. XX

P. 504-505
Citació bibliogràfica Text completText complet

Estudis

Cortés, Carles / Espinós, Joaquim / Esteve, Anna / Francès, Àngels (ed.) (2004): Epístola i literatura. Epistolaris. La carta: estratègies literàries. Alacant: Denes Editorial, 496 p.
Gassol i Bellet, Olívia
Matèries:   Epistolaris

P. 505-509
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Martínez-Gil, Víctor / Noguera, Laia (ed.) (2005): Si de nou voleu passar : I Simposi Internacional Salvador Espriu. Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 681 p. (Abat Oliba, 266)
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Espriu, Salvador - Congressos

P. 509-512
Citació bibliogràfica Text completText complet

Foix, J. V. (2004): Diari 1918. Estudi i edició de Joan R. Veny-Mesquida. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1000 p. (Biblioteca Filològica; LI)
Carbó, Ferran
Matèries:   Foix, J. V. - Diaris
Foix, J. V. - Crítica i interpretació

P. 512-514
Citació bibliogràfica Text completText complet

Real Mercadal, Neus (2005): Mercè Rodoreda: l'obra de preguerra. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 503 p. (Biblioteca Serra d'Or, 344)
Campillo i Guajardo, Maria
Matèries:   Rodoreda, Mercè - Crítica i interpretació

P. 515-517
Citació bibliogràfica Text completText complet

Aulet, Jaume (ed.) (1997-2005): Papers Bartra. Terrassa: Ajuntament de Terrassa
González i Tura, Oriol
Matèries:   Bartra, Agustí
Poetes catalans - S. XX

P. 517-521
Citació bibliogràfica Text completText complet

Le Cycle de La Belle Dame sans Mercy: une anthologie poétique du XVe siècle (BNF MS Fr. 1131). Alain Chartier, Baudet Herenc, Achille Caulier. Editat per David F. Hult (amb la col·laboració de Joan E. McRae). París: Champion, 2003, 611 p. (Champion Classiques, série «Moyen Âge», 10)
Marfany i Simó, Marta
Matèries:   Chartier, Alain. Belle dame sans merci

P. 521-523
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

Mas i Solench, Josep M. (2005): Frederic Clascar i Sanou. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 176 p.
Matèries:   Clascar i Sanou, Frederic

P. 525
Citació bibliogràfica Text completText complet

CEFID (2006): Catalunya durant el franquisme : diccionari. Vic: Eumo Editorial, 455 p. (Referències, 46)
Matèries:   Franquisme - Catalunya
Història - Lexicografia

P. 525
Citació bibliogràfica Text completText complet

Kalwa, Erich (2004): Die portugiesischen und brasilianischen Studien in Deutschland (1900-1945): ein institutionsgeschichtlicher Beitrag. Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, 402 p. [Beihefte zu Lusorama: Reihe 2, Studien zur Literatur Portugals und Brasiliens; Bd. 16]
Matèries:   Lusitanisme - Alemanya - Bibliografia

P. 526
Citació bibliogràfica Text completText complet

Kreipl, Nadiane (2004): Der Ausdruck von Sinnrelationen in der französischen Gegenwartssprache. Eine Untersuchung am Beispiel der Wirtschafts- und Literatursprache. Wilhelmfeld: Gottfried Egert Verlag, 354 p.
Matèries:   Francès - Gramàtica

P. 526
Citació bibliogràfica Text completText complet

CrònicaSessió de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC a Perpinyà
Balcells i González, Albert
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica - Congressos

P. 527-528
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Jornada Filològica organitzada per l'Associació d'Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit (octubre de 2005)
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Filologia catalana - Congressos

P. 528-530
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Dr. Veny i Clar nomenat fill il·lustre de Campos
Miralles i Monserrat, Joan
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges

P. 530-531
Citació bibliogràfica Text completText complet

Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans (24 d'abril de 2006)
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Premis

P. 531
Citació bibliogràfica Text completText complet


Sessió de treball de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans amb el director de la Real Academia Española (octubre de 2006)
Martí i Castell, Joan
Matèries:   Real Academia Española
Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica

P. 532-533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Banyoles (16 i 17 de juny de 2006)
Prat i Sabater, Marta
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica - Congressos

P. 534-535
Citació bibliogràfica Text completText complet

Premis atorgats a membres i a col·laboradors de l'Institut d'Estudis Catalans
Matèries:   Filologia - Premis

P. 535
Citació bibliogràfica Text completText complet


Celebració del vintè aniversari del Termcat
Fargas, Xavier
Matèries:   TERMCAT, Centre de Terminologia - Aniversaris, etc.

P. 536-539
Citació bibliogràfica Text completText complet


El Llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat
Mestres i Serra, Josep M.
Matèries:   Llibres i lectura - Història - Congressos

P. 543-544
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornada «10 anys del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2005)»
Castellà, Carles
Matèries:   Diccionari de la Llengua Catalana (Institut d'Estudis Catalans)

P. 544-545
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lectura de la tesi doctoral de Mireia Galindo Solé: Les llengües a l'hora del pati : usos lingüístics en els converses dels infants de primària a Catalunya a la Universitat de Barcelona
Payrató, Lluís
Matèries:   Infants - Llenguatge - Aspectes socials
Infants - Llenguatge

P. 545-546
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-2004
Fargas, Xavier
Matèries:   Terminologia - Normes
Català - Normalització

P. 546-547
Citació bibliogràfica Text completText complet

A vint-i-cinc anys de la mort de Manuel Sanchis Guarner (5 d'octubre de 2006)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Sanchis i Guarner, Manuel - Homenatges

P. 547-548
Citació bibliogràfica Text completText complet

Exposició sobre «El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua catalana» (Biblioteca de Catalunya)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1r : 1906) - Exposicions

P. 548
Citació bibliogràfica Text completText complet

III Congreso de Fonética Experimental (Santiago de Compostela, del 24 al 26 de octubre de 2005)
Fernández Planas, Ana M.
Matèries:   Fonètica experimental - Congressos

P. 548-550
Citació bibliogràfica Text completText complet

El CLUB 13, Tretzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Lingüística - Congressos

P. 550-552
Citació bibliogràfica Text completText complet

Vth Congress of Dialectology and Geolinguistics (Universidade do Minho (Gualtar Campus), Braga, Portugal, del 4 al 8 de setembre de 2006)
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Geografia lingüística - Congressos
Dialectologia - Congressos

P. 552-553
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congrés Internacional de Fraseologia i Paremiologia a la Universitat de Santiago de Compostel·la
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Proverbis - Història i crítica - Congressos
Fraseologia - Congressos

P. 553
Citació bibliogràfica Text completText complet


Conferències del professor Gabriele Iannàccaro a la Universitat de Barcelona
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Friülès
Ladí - Dolomites (Itàlia)

P. 554
Citació bibliogràfica Text completText complet

XVI Convegno internazionale dell'Atlas Linguistique Roman (Torí / Ovada / Castelletto d'Orba / Rocca Grimalda, 3-8 ottobre 2006)
Carpitelli, Elisabetta
Matèries:   Llengües romàniques - Mapes
Atlas Linguistique Roman (ALiR)

P. 554-557
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recepció de José Manuel Blecua Perdices a la RAE
Riquer i Permanyer, Isabel de
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 558-559
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Congreso de l'Aragonés (Zaragoza / Huesca, 13-15 de julio de 2006)
Nagore Laín, Francho
Matèries:   Aragonès - Congressos

P. 560-564
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diglossie et interférences linguistiques: néologisme, emprunts, calques. Conférence annuelle du Centre d'Études Francoprovençales René Willien (Saint-Nicolas, 17-18 dicembre 2005)
Cini, Monica
Matèries:   Interferència (Lingüística)
Diglòssia

P. 564
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Comunicazione parlata / Spoken Communication. Congresso Internazionale (Napoli, 23-25 febbraio 2006)
Cini, Monica
Matèries:   Comunicació oral - Congressos

P. 564
Citació bibliogràfica Text completText complet

Di Mestiere faccio il linguista. Percosi di ricerca. Congresso Internazionale (Palermo, 4-6 maggio 2006)
Cini, Monica
Matèries:   Lingüística - Investigació - Congressos

P. 565
Citació bibliogràfica Text completText complet

Euralex XII International Congress. Congresso Internazionale di Lessicografia (Torino 6-9 settembre 2006)
Cini, Monica
Matèries:   Lexicografia - Congressos

P. 565-567
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario Internazionale di Studi sull'Intercomprensione orale (Torino 15-16 settembre 2006)
Cini, Monica
Matèries:   Comprensió oral-auditiva

P. 567
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dove va la dialettologia? Convegno Scientifico Internazionale (Saint-Vincent, Aosta, Cogne, 21-24 settembre 2006)
Cini, Monica
Matèries:   Dialectologia - Congressos

P. 567-569
Citació bibliogràfica Text completText complet


Renovació de la junta de govern de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Massot i Muntaner, Josep
Matèries:   Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona - Junta de Govern

P. 569-570
Citació bibliogràfica Text completText complet

V Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Andorra 2006)
Font Serralta, Miquel
Matèries:   Català - Congressos
Català - Ensenyament

P. 570-571
Citació bibliogràfica Text completText complet

El XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest, del 4 al 9 de setembre de 2006)
Faluba, Kálmán ; Szijj, Ildikó
Matèries:   Literatura catalana - Congressos
Català - Congressos

P. 571-574
Citació bibliogràfica Text completText complet


Inauguració de la seu de la Fundació Pere Coromonines (Sant Pol de Mar, 28 de setembre de 2006)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Fundació Pere Coromines

P. 575
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario «Aquí se imprimen libros» (Madrid, Museu de San Isidro, 25-28 de octubre de 2005)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Llibres - Història - S. XVI-XVII - Congressos
Impremta - Història - S. XVI-XVII - Congressos

P. 575-576
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario «Los textos de Cervantes» (Madrid, Biblioteca Nacional, 17-19 de noviembre de 2005)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Cervantes Saavedra, Miguel de - Crítica i interpretació - Congressos

P. 576
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congreso Internacional «1605: Las Universidades y el Quijote» (Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 23-26 de enero de 2006)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha - Congressos
Universitats - Història - Congressos

P. 576
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense, 31 de enero - 2 de marzo de 2006)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Proverbis - Història i crítica - Congressos
Fraseologia - Congressos

P. 577
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXIV Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada - (AESLA) (Madrid, UNED, 30 de marzo - 1 de abril de 2006)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Lingüística aplicada - Congressos

P. 577
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mesa Redonda «El hablar de los reyes (Corona de Aragón, Reino de Castilla - siglos XIII-XV)» (Madrid, Casa de Velázquez, 9 de junio de 2006)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Història medieval - Fonts
Literatura medieval - Fonts

P. 577-578
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminario «Historia de la Lengua Española: perspectivas actuales» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 27-28 de junio de 2006)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Castellà - Història - Congressos

P. 578
Citació bibliogràfica Text completText complet

«Encuentro científico para el establecimiento de criterios de edición de documentos medievales y de los siglos XVI y XVII», coordinado por el Dr. Pedro Sánchez-Prieto Borja (Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 19-20 de mayo de 2006)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Literatura medieval - Edició

P. 578-579
Citació bibliogràfica Text completText complet

Exposición «El Quijote, Rodríguez Marín y el CSIC» (Madrid, Centro de Humanidades del CSIC, 7-11 de noviembre de 2005)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha - Exposicions
Humanitats - Investigació - Exposicions

P. 579
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentación del libro Sintaxis histórica de la lengua española, coordinado por Concepción Company (Madrid, Casa de América, 22 de mayo de 2006)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Castellà - Sintaxi - Història

P. 579-580
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congrés «Trobadors a la Península Ibèrica»
Simó i Torres, Meritxell
Matèries:   Trobadors - Península Ibèrica - Congressos

P. 580-581
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Exposició «Mercè Rodoreda, una poètica de la memòria» a Madrid (2002) i Barcelona (2005)
Arnau i Faidella, Carme
Matèries:   Rodoreda, Mercè - Exposicions

P. 581-584
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Curs «La novel·la sobre Barcelona : de Narcís Oller fins avui»
Gustà, Marina
Matèries:   Barcelona en la literatura

P. 584-585
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades d'Estudi «Ramon Vinyes, "el sabio catalán" de Cien años de soledad: un escriptor a cavall de Catalunya i el Carib colombià». Universidad Autònoma de Barcelona (24 i 25 d'abril de 2005) - Uninorte, Barranquilla (17 i 18 d'agost de 2005)
Lladó, Jordi
Matèries:   Escriptors catalans - S. XIX-XX
Vinyes i Cluet, Ramon - Congressos

P. 586-590
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Seminari sobre patrimoni literari i territori: «El valor dels espais literaris». Vilanova i la Geltrú, 15 i 16 de setembre de 2005
Foguet i Boreu, Francesc
Matèries:   Literatura catalana - Congressos
Escriptors catalans - Congressos

P. 590-592
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Exposició «Literatures de l'exili», Barcelona, Centre de Cultura Contemporània, octubre 2005-gener 2006
Vilanova, Francesc
Matèries:   Exiliats - Catalunya
Escriptors catalans - S. XX - Activitat política

P. 593-594
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Vuitantè aniversari de l'Editorial Barcino (1924-2004)
Saramago, Joao
Matèries:   Editorial Barcino - 1924-2004

P. 594-595
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congrés sobre «La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània» (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 26, 27 i 28 d'octubre de 2005)
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Literatura catalana - S. XIX-XXI - Congressos
Escriptors catalans - S. XIX-XXI - Congressos

P. 595-598
Citació bibliogràfica Text completText complet

El VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer
Farrés, Pere
Matèries:   Verdaguer, Jacint - Congressos

P. 598-600
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reunió a Barcelona de traductors de l'obra de Jaume Cabré
Nijs, Bob de
Matèries:   Cabré i Fabré, Jaume - Traduccions

P. 600-602
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica. Diaris i dietaris. Universitat d'Alacant (10, 11 i 12 de novembre de 2005)
Esteve, Anna
Matèries:   Diaris íntims - Congressos

P. 602-604
Citació bibliogràfica Text completText complet

Exposició «El cançoner popular català (1841-1936)». Barcelona, Museu d'Història de Catalunya, 15 de novembre de 2005 - 15 de gener de 2006
Luna i Batlle, Xavier
Matèries:   Cançons folklòriques - Catalunya - Exposicions

P. 604-605
Citació bibliogràfica Text completText complet

Defensa de la tesi doctoral d'Isabel Graña «Els poetes de l'Escola Mallorquina i l'Associació per la Cultura de Mallorca»
Pons Jaume, Margalida
Matèries:   Tesis i dissertacions acadèmiques
Poetes catalans - Mallorca - S. XX

P. 605-607
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornada «La biografia popular: de l'hagiografia al gossip»
Pujol, Josep Maria
Matèries:   Biografia
Literatura popular

P. 607-608
Citació bibliogràfica Text completText complet

Constitució del Grup d'Estudis Etnopoètics
Pujol, Josep Maria
Matèries:   Grup d'Estudis Etnopoètics

P. 608
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge a Josep Romeu i Figueras (1917-2004) a la Univesitat Autònoma de Barcelona (15 de desembre de 2005)
Pujol, Josep
Matèries:   Romeu i Figueras, Josep - Homenatges

P. 608-609
Citació bibliogràfica Text completText complet

«Salvador Espriu vist per...», Primeres Jornades Salvador Espriu, Arenys de Mar (16-17 de desembre 2005)
Boyer, Denise
Matèries:   Espriu, Salvador - Congressos

P. 609-610
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació del volum 350 de la Fundació Bernat Metge a la Universitat de Barcelona (19 de desembre de 2005)
Pòrtulas, Jaume
Matèries:   Fundació Bernat Metge

P. 610-612
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans. Centre Universitaire du Guesclin, Béziers (19-21 de gener de 2006)
Camps, Christian ; Ripoll Perelló, Maribel ; Roser, Montserrat ; Chimenco, Francesca
Matèries:   Catalanística - Congressos

P. 612-617
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge a Aurora Bertrana a la Universitat de Girona
Vilallonga i Vives, Mariàngela
Matèries:   Bertrana, Aurora - Homenatges

P. 617-618
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Professor Tilbert D. Stegmann, premi internacional Ramon Llull 2006
Marí i Mayans, Isidor
Matèries:   Premi Internacional Ramon Llull (16è, 2006)

P. 618-619
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lectura de la tesi doctoral d'Eulàlia Pérez Vallverdú «Josep Maria Folch i Torres (1880-1950): des del Modernisme a la literatura de consum»
Panyella i Ferreres, Ramon
Matèries:   Tesis i dissertacions acadèmiques
Folch i Torres, Josep Maria - Crítica i interpretació

P. 619-621
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Jornades d'Intercanvi Cultural: «Els escriptors mallorquins i Jacint Verdaguer» (Mallorca, abril de 2006)
Farrés, Pere
Matèries:   Verdaguer, Jacint - Influència
Verdaguer, Jacint - Congressos

P. 621-622
Citació bibliogràfica Text completText complet

«Per què cal ensenyar literatura?», Segona Jornada sobre Literatura i Ensenyament (Lleida, març de 2006)
Domingo Clua, Josep Maria
Matèries:   Literatura - Ensenyament - Congressos

P. 622-623
Citació bibliogràfica Text completText complet

Necrologies

Pierre Bonnassie (1932-2005)
Zimmermann, Michel
Matèries:   Bonnassie, Pierre - Necrologia

P. 625-635
Citació bibliogràfica Text completText complet


Joana Crespi González (1944-2005)
Lacarra Lanz, Eukene
Matèries:   Crespi González, Joana - Necrologia

P. 643-644
Citació bibliogràfica Text completText complet

Robert D. F. Pring-Mill (1924-2005)
Soler, Albert
Matèries:   Pring-Mill, Robert D. F. - Necrologia

P. 644-645
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jószef Herman (1924-2005)
Várvaro, Alberto
Matèries:   Herman, Jószef - Necrologia

P. 646-650
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bartomeu Font Obrador (1932-2005)
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Font Obrador, Bartomeu - Necrologia

P. 650-652
Citació bibliogràfica Text completText complet

Hortènsia Curell i Sunyol (1923-2005)
Aramon i Stein, Núria
Matèries:   Curell i Sunyol, Hortènsia - Necrologia

P. 653-654
Citació bibliogràfica Text completText complet

Josep Galan i Castany (1948-2005)
Moret i Coso, Hèctor
Matèries:   Galan i Castany, Josep - Necrologia

P. 654-656
Citació bibliogràfica Text completText complet

Francesc Ferrer i Gironès (1935-2006)
Surroca i Sens, Joan
Matèries:   Ferrer i Gironès, Francesc - Necrologia

P. 657-660
Citació bibliogràfica Text completText complet

Alonso Zamora Vicente (1916-2006)
Ribera, Juan M.
Matèries:   Zamora Vicente, Alonso - Necrologia

P. 661-664
Citació bibliogràfica Text completText complet


Joan Bellès (1942-2006)
Ros, Montserrat
Matèries:   Bellès, Joan - Necrologia

P. 665-666
Citació bibliogràfica Text completText complet

Manel Garcia Grau (1962-2006)
Carbó, Ferran
Matèries:   Garcia Grau, Manel - Necrologia

P. 666-668
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pere-Joan Llabrés Martorell (1938-2006)
Fullana i Puigserver, Pere
Matèries:   Llabrés Martorell, Pere-Joan - Necrologia

P. 668-670
Citació bibliogràfica Text completText complet


Dades de l´usuari/ària