IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 32862
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 58, 2007 : Les biotecnologies / Pere Puigdomènech i Francesc Gòdia, editors
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 210 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Tecnologies facilitadores i noves aplicacions

Bioinformàtica
Guigó Serra, Roderic
Matèries:   Bioinformàtica
Mots clau: bioinformàtica, computació, seqüències, alineament, similitud.
Keywords: bioinformatics, computation, sequences, alignments, similarity.

P. 11-24
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Biologia estructural
Coll, Miquel
Matèries:   Biotecnologia
Biologia molecular
Macromolècules
Cristal·lografia
Raigs X - Difracció
Mots clau: biologia estructural, complex de proteïnes, genòmica estructural, difracció de raigs X, cristal·lografia.
Keywords: structural biology, protein complex, structural genomics, X-ray diffraction,

P. 25-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Noves perspectives de la bioenginyeria a l'inici del segle XXI
Samitier i Martí, Josep
Matèries:   Bioenginyeria
Enginyeria biomèdica
Mots clau: enginyeria biomèdica, bioenginyeria, biomaterials, nanomedicina, tecnologia mèdica, instrumentació.
Keywords: biomedical engineering, bioengineering, biomaterials, nanomedicine, medical technology, instrumentation.

P. 39-49
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nanobiotecnologia: alliberament de fàrmacs, obtenció d'imatges i disseny de nanobiosensors amb nanomaterials
Merkoçi, Arben
Matèries:   Biotecnologia
Nanotecnologia
Medicaments
Nanopartícules
Biosensors
Mots clau: nanobiotecnologia, nanopartícula, alliberament controlat de fàrmacs, imatges de cèl·lules, nanobiosensors.
Keywords: nanobiotechnology, nanoparticles, drug delivery, cell imaging, nanobiosensors.

P. 51-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les aplicacions: salut, alimentació, indústria i medi ambient

Nous fàrmacs : medicina personalitzada
Palacios, José Maria ; Musoles, Sonsoles
Matèries:   Medicaments - Desenvolupament
Farmacogenètica
Farmacogenòmica
Mots clau: farmacogenètica, farmacogenòmica, diagnòstic, desenvolupament de fàrmacs medicina personalitzada.
Keywords: pharmacogenetics, pharmacogenomics, diagnostics, drug development, personalized medicine.

P. 65-78
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Biotecnologia vegetal
Puigdomènech i Rosell, Pere
Matèries:   Biotecnologia vegetal
Plantes transgèniques
Plantes - Millorament selectiu
Genètica vegetal
Mots clau: genòmica, plantes modificades genèticament, millora genètica.
Keywords: genomics, genetically modified plants, genetic improvement.

P. 79-86
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Millora genètica de plantes assistida amb marcadors
Arús i Gorina, Pere
Matèries:   Plantes - Millorament selectiu
Genètica vegetal
Mots clau: millora genètica, marcadors moleculars, caràcters quantitatius, introgressió
Keywords: plant breeding, molecular markers, quantitative characters, introgression.

P. 87-104
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aplicació de la biotecnologia a l'aqüicultura
Piferrer i Circuns, Francesc ; Tort, Lluís ; Gómez, Ana ; Figueras, Antonio
Matèries:   Aqüicultura
Biotecnologia
Mots clau: biotecnologia, aqüicultura, control de la reproducció, transgènesi, patologia i benestar animal.
Keywords: biotechnology, aquaculture, control of reproduction, trangenesis, pathologies and animal welfare.

P. 105-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Bases ecològiques per a la recerca de nous fàrmacs en els organismes marins
Uriz, Maria J.
Matèries:   Farmàcia - Investigació
Ecologia química
Ecologia marina
Biotecnologia marina
Mots clau: ecologia química marina, metabòlits secundaris, fàrmacs d’origen marí, invertebrats marins, algues, aplicacions biotecnològiques.
Keywords: marine chemical ecology, secondary metabolites, marine drugs, marine invertebrates, seaweeds, biotechnological aplications.

P. 125-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fármacos de origen marino
Calle, Fernando de la
Matèries:   Medicaments
Biotecnologia marina
Mots clau: biotecnologia marina, productes naturals, descobriment de drogues, PKS NRPS, metagenomes.
Keywords: marine biotechnology, natural products, drug discovery, PKS NRPS, metagenomes

P. 141-155
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Bioprocessos industrials : biocombustibles
Gòdia i Casablancas, Francesc ; Solà i Ferrando, Carles
Matèries:   Indústries biotecnològiques
Biocombustibles
Enzims - Aplicacions industrials
Biopolímers - Aplicacions industrials
Mots clau: biotecnologia blanca, enzims industrials, biocatàlisi, biopolímers, biocombustibles
Keywords: white biotechnology, industrial enzymes, biocatalysis, biopolymers, biofuels

P. 157-173
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Biotecnologia i medi ambient
Blanch i Gisbert, Anicet Ramon
Matèries:   Bioremediació
Mots clau: medi ambient, consorcis microbians, recursos naturals, sostenibilitat, mètodes moleculars.
Keywords: environment, microbial consortia, natural resources, sustainability, molecular methods.

P. 175-186
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Bioremediació
Solanas, Anna M.
Matèries:   Bioremediació
Sòls - Contaminació
Mots clau: bioremediació, sòls contaminats, bioestimulació, bioreforç.
Keywords: bioremediation, polluted soils, biostimulation, bioaugment.

P. 187-202
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària