IEC Portal de publicacions > Novetats editorials


Referència: 36962
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 60, 2009 : Cent cinquanta anys després de "L'origen de les espècies", de Darwin / Arcadi Navarro i Carmen Segarra, editors
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 253 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Resum

L?any 2009 se celebra el 200è aniversari del naixement de Charles R. Darwin i el 150è aniversari de la publicació del llibre On the Origin of Species by Means of Natural Selection, que representà un canvi profund en el pensament científic del moment. Aquest volum de la sèrie monogràfica Treballs de la Societat Catalana de Biologia s?ha editat per a commemorar aquests dos aniversaris. El volum recull una sèrie d?articles que il?lustren diversos aspectes de la biologia evolutiva actual i de les nombroses ramificacions que té. Les aportacions del diversos autors ofereixen una visió actualitzada de la manera com els estudis evolutius contribueixen a entendre el món viu.
Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  
Reconstruint Darwin, cent cinquanta anys després
Fontdevila, Antonio
Matèries:   Selecció natural
Evolució (Biologia)
Variació (Biologia)
Mots clau: darwinisme, selecció natural, registre fòssil, variabilitat, gradualisme.
Keywords: Darwinism, natural selection, fossil record, variability, gradualism.

P. 3-30
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

A partir d'un inici tan simple : l'origen de la vida: un problema de química amb història
Peretó i Magraner, Juli
Matèries:   Vida - Origen
Selecció natural
Evolució molecular
Mots clau: química prebiòtica, protocèl·lula, protometabolisme, món de l’RNA.
Keywords: prebiotic chemistry, protocell, protometabolism, RNA world.

P. 31-44
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Cèl·lules mínimes: evolució i disseny
Gil, Rosario
Matèries:   Cèl·lules
Genomes
Mots clau: genoma mínim, cèl·lula mínima, vida, reducció genòmica, cèl·lula semisintètica.
Keywords: minimal genome, minimal cell, life, genome reduction, semisynthetic cell.

P. 45-55
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estructura del genoma
Marquès i Bonet, Tomàs ; Armengol, Lluís
Matèries:   Genomes
Variació (Biologia)
Mots clau: genoma, repeticions comunes, variants estructurals (SV), duplicacions segmentàries (DS), variants de nombre de còpia (CNV).
Keywords: genome, common repeats, structural variants (SVs), segmental duplications (SDs), copy number polymorphism (CNVs).

P. 57-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Elements transposables, de l'excepció a la norma
Casals, Ferran
Matèries:   Genomes
Selecció natural
Mots clau: elements transposables, transposons, retrotransposons, genoma, selecció natural.
Keywords: transposable elements, transposons, retrotransposons, genome, natural selection.

P. 81-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Polimorfisme nucleotídic i canvis adaptatius recents
Aguadé i Porres, Montserrat
Matèries:   Polimorfisme genètic
Adaptació (Biologia)
Mots clau: variabilitat nucleotídica, adaptació, selecció positiva, arrossegament selectiu, rastreig genòmic.
Keywords: nucleotide variation, adaptation, positive selection, selective sweep, genome scan.

P. 93-102
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Com gens tan semblants generen morfologies tan diverses? El paper clau de la genètica del desenvolupament i la genòmica comparada en la visió darwiniana de l'evolució
Baguñà Monjo, Jaume
Matèries:   Genètica del desenvolupament
Evolució (Biologia)
Mots clau: evolució, genètica del desenvolupament, evo-devo, cisregulació, xarxes gèniques
Keywords: evolution, developmental genetics, evo-devo, cis-regulation, gene regulatory networks.

P. 103-121
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Espècie horitzontal
Fontdevila, Antonio
Matèries:   Espècies (Biologia)
Selecció natural
Mots clau: especiació, aïllament reproductiu, selecció natural, flux gènic, hibridació.
Keywords: speciation, reproductive isolation, natural selection, gene flow, hybridization

P. 123-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Evolució cromosòmica i de la mida genòmica en els animals
Petitpierre i Vall, Eduard
Matèries:   Cromosomes
Genomes
Evolució (Biologia)
Mutació (Biologia)
Espècies (Biologia)
Mots clau: cariotips, canvis cromosòmics, canvis en la mida genòmica, causes evolutives, especiació.
Keywords: karyotypes, chromosomal shifts, genome size changes, evolutionary causes, speciation.

P. 151-167
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Domesticació en animals i evolució
Pérez-Enciso, Miguel
Matèries:   Domesticació
Variació (Biologia)
Genòmica
Mots clau: domesticació, ramaderia, genòmica, variabilitat genètica.
Keywords: domestication, livestock, genomics, genetic variability.

P. 169-179
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Microevolució en acció: marcadors genètics del canvi climàtic
Serra Camó, Lluís
Matèries:   Polimorfisme genètic
Adaptació (Biologia)
Canvis climàtics
Mots clau: polimorfisme cromosòmic, adaptació, canvi climàtic.
Keywords: chromosomal polymorphism, adaptation, climatic change.

P. 181-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Complint una intuïció de Darwin: genètica humana i llengües
Comas Martínez, David ; Bosch, Elena ; Calafell i Majó, Francesc
Matèries:   Biolingüística
Genètica
Llenguatge i llengües
Mots clau: diversitat genètica, diversitat lingüística, correlació gens-llengües, coevolució gens-cultura, Cavalli-Sforza.
Keywords: genetic diversity, linguistic diversity, gene-languages correlation, gene-culture coevolution, Cavalli-Sforza.

P. 195-204
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Paleogenòmica
Lalueza-Fox, Carles
Matèries:   Genòmica
ADN
Evolució (Biologia)
Mots clau: evolució, metagenòmica, DNA antic, ultraseqüenciació.
Keywords: evolution, metagenomics, ancient DNA, ultrasequencing.

P. 205-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

The Evolution of cooperation
Santos, Mauro ; Szathmáry, Eörs
Matèries:   Evolució (Biologia)
Altruisme
Cooperativisme
Jocs, Teoria de
Mots clau: altruisme, cooperació, teoria de jocs, nivells de selecció, transicions evolutives principals.
Keywords: altruism, cooperation, game theory, levels of selection, major evolutionary transitions.

P. 213-229
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Economia, gens i evolució : una aproximació a l'estudi de l'hominització
Navarro i Cuartiellas, Arcadi
Matèries:   Evolució (Biologia)
Homínids
Economia
Genètica humana
Mots clau: evolució, economia, hominització.
Keywords: evolution, genoeconomics, hominization.

P. 231-243
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Darwinisme i creacionisme
Barbadilla, Antonio
Matèries:   Selecció natural
Creacionisme
Mots clau: evolució, darwinisme, creacionisme, disseny intel·ligent, naturalisme.
Keywords: evolution, darwinism, creationism, intelligent design, naturalism.

P. 245-253
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària