IEC Portal de publicacions null


Referència: 40442
Revista Catalana de Sociologia [Recurs electrònic]Volum: Núm. 25 : juliol 2010
Data d´edició: 2010
ISSN (format paper): 1136-8527
ISSN (format digital): 2013-5149
Descripció física: 90 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Articles

Governança local i política d'innovació
Martín Artiles, Antonio ; Carrasquer i Oto, Pilar ; Rodríguez Soler, Joan ; Molina Romo, Óscar
Matèries:   Administració local
Innovacions tecnològiques - Política governamental - Manresa
Innovacions tecnològiques - Política governamental - Sant Feliu de Llobregat
Mots clau: governança, participació vertical, participació horitzontal, tecnologia, regional, actor, partenariat, lideratge, innovació, desenvolupament endogen, desenvolupament exogen, formació.
Keywords: governance, vertical participation, horizontal participation, technology, regional, actor, partnership, leadership, innovation, endogenous development, exogenous development, training.
Palabras clave: gobernanza, participación vertical, participación horizontal, tecnología, regional, actor, partenariado, liderazgo, innovación, desarrollo endógeno, desarrollo exógeno, formación.

P. 7-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Policia dins la comunitat : la interacció policial en les societats complexes
Yñiguez i Navas, Agustí
Matèries:   Policia - Catalunya - Aspectes socials
Immigrants - Catalunya - Aspectes socials
Mots clau: policia, comunitat, interacció policial, societat complexa.
Keywords: Police, community, police interaction, complex society.
Palabras clave: policía, comunidad, interacción policial, sociedad compleja.

P. 27-42
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Variabilitat geogràfica en l'emancipació del jovent català : alguns elements d'anàlisi
Verd i Pericàs, Joan Miquel
Matèries:   Joves - Condicions socials - Catalunya
Joves - Emancipació
Mots clau: emancipació familiar, diferències territorials a Catalunya, àmbits territorials, joventut.
Keywords: family emancipation, territorial differences in Catalonia, territorial areas, youth.
Palabras clave: emancipación familiar, diferencias territoriales en Cataluña, ámbitos territoriales, juventud.

P. 43-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Desigualtat a la universitat per raó de gènere? La situació de les dones a la Universitat Rovira i Virgili: de la diagnosi a les mesures d'igualtat
Pastor Gosálbez, Inma ; Solsona Gilabert, Glòria ; Valls Fonayet, Francesc
Matèries:   Igualtat entre els sexes
Universitat Rovira i Virgili
Mots clau: gènere, desigualtats, organitzacions, universitat.
Keywords: gender, inequality, organizations, university.
Palabras clave: género, desigualdades, organizaciones, universidad.

P. 55-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nota d'investigació

L'Estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya (II): un model d'anàlisi i un sistema d'hipòtesis
Gimeno i Torrent, Xavier
Matèries:   Sociologia - Catalunya - Història
Mots clau: Catalunya, institucionalització, model d’anàlisi, sistema d’hipòtesis, sociologia.
Keywords: Catalonia, institutionalization process, model of analysis, system of hypothesis, sociology.
Palabras clave: Cataluña, institucionalización, modelo de análisis, sistema de hipótesis, sociología.

P. 75-83
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Crítica de llibres

Ingraham, Patricia W. In Pursuit of Performance: Management Systems in State and Local Government. Baltimore (Maryland): The Johns Hopkins University Press, 2007
Pont i Vidal, Josep
Matèries:   Estats Units d'Amèrica - Política i govern - Ressenyes de llibres

P. 85-87
Citació bibliogràfica Text completText complet

Altres

Col·laboradors

P. 89-90
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària