IEC Portal de publicacions null


Referència: 44264
Revista catalana de micologiaVolum: 31 : desembre de 2009
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 1135-1225
ISSN (format digital): 2014-0452
Descripció física: 142 p. ; il·l. ; fot. col. ; 24 cm
Editorial: Societat Catalana de Micologia

Altres números:

Obra digital
Sumari  
Myxomycetes ibéricos. IV
Oltra, Miguel ; Gràcia i Barba, Enric
Matèries:   Mixomicets - Península Ibèrica

Keywords: Myxomycetes, chorology, ecology, phenology, lberian Península.
Palabras clave: Myxomycetes, corología, ecología, fenología, Península Ibérica.

P. 1-21
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Calonge, Francisco de Diego 2009 Guía de bolsillo para el buscador de setas. Ed. Mundi-Prensa. 158 pp.
Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Bolets - Ressenyes de llibres

P. 22
Citació bibliogràfica Text completText complet

Contribució al coneixement micològic de l'illa de Formentera (Illes Balears). III
Siquier i Vigrós, Josep Lleonard ; Salom, Joan Carles ; Espinosa Noguera, Jaume ; Serra Planells, Antoni
Matèries:   Mixomicets - Formentera
Ascomicets - Formentera
Basidiomicets - Formentera
Mots clau: Mixomicets, Ascomicets, Basidiomicets, taxonomia, ecologia, corologia, Formentera, Illes Balears.
Keywords: Myxomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, taxonomy, chorology, Forment era, Balearic Islands.
Palabras clave: Mixomicetes, Ascomicetes, Basidiomicetes, taxonomía, ecología, corología, Formentera, Islas Baleares.

P. 23-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Contribució al coneixement de Lepiota s.l. a les Illes Balears, VI. Lepiota nigrescentipes G. Riousset
Salom, Joan Carles ; Siquier i Vigrós, Josep Lleonard
Matèries:   Basidiomicets - Illes Balears

Keywords: Lepiota, Lepiota nigrescentipes , Majorca, Balearic Islands, Spain.

P. 37-42
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Mycocalicium llimonae Hladun & Muñiz (Ascomycota, (Eurotiomycetes(, (Mycocaliciales(), un fong mediterrani tan freqüent com difícil de veure : ecologia i distribució a Catalunya
Muñiz Pérez, Diana ; Hladun Simón, Néstor Luis ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Ascomicets - Catalunya
Mots clau: Mycocalicium, fongs calicioides, fongs lignícoles, Pinus halepensis, Catalunya.
Keywords: Mycocalicium, calicioid fungi, lignicolous fungi , Pinus halepensis, Catalonia.
Palabras clave: Mycocalicium, hongos calicioides, hongos lignícolas, Pinus halepensis, Catalunya.

P. 43-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sinopsis del género Sarcopyrenia (Ascomycota, hongos liquenícolas), con la descripción de tres nuevas especies
Navarro-Rosinés, Pere ; Gueidan, Cécile ; Hladun Simón, Néstor Luis ; Roux, Claude
Matèries:   Ascomicets - Espanya
Fongs liquenícoles - Espanya

Keywords: Taxonomy, chorology, Sarcopyrenia, new laxa, Spain, Andalusia.
Palabras clave: Taxonomia, corologia, Sarcopyrenia, nuevos taxones, España, Andalucía.

P. 49-69
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Stigmatella aurantiaca, un mixobacteri amb aspecte de mixomicet, trobat al Parc de Collserola (Catalunya)
Benito, C. ; Muniesa Pérez, M. Teresa ; Gómez-Bolea, Antonio ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Bacteris gramnegatius - Catalunya
Mots clau: eubacteris, procariotes, bacteris gramnegatius, Mixococcals, cistobacteriilcies, Catalunya.
Keywords: eubacteria, prokaryotes, gram-negative bacteria, Myxococcales, Cystobacteriaceae, Catalonia.
Palabras clave: eubacterias, procariotas, bacterias gramnegativas, Mixococales, cistobacteriáceas, Cataluña.

P. 71-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Skyttea heterochroae comb. et nom. nov. (Helotiales) un hongo liquenícola propio de Pertusaria heterochroa, presente en Catalunya, Islas Baleares y Maltra
Navarro-Rosinés, Pere ; Muñiz Pérez, Diana
Matèries:   Fongs liquenícoles - Catalunya
Fongs liquenícoles - Balears
Fongs liquenícoles - Malta

Keywords: lichenicolous fungi / Skyuea heterochroae / Lecidea pertusariicola / Pertusaria helerochroa / Spain / Malta.
Palabras clave: hongos liquenícolas / Skyuea helerochroae/ Lecidea perlusariicola / Perlusaria heterochroa / España / Malta.

P. 77-85
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Índex de taxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum

P. 86
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fongs nous o poc citats a Catalunya XI
Tabarés Carriedo, Manuel ; Rocabruna i Llavanera, August
Matèries:   Ascomicets - Catalunya
Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Agaricals, Basidiomicets, Ascomicets, Olidea, Bolefus, Hemimycena, Catalunya, Espanya.
Keywords: Agaricales, Basidiomycetes, Ascomycetes, Olidea, Bolelus. Henllmycena. Catalonia, Spain.
Palabras clave: Agaricales, Basidiomicetes, Ascomicetes, Olidea, Bolefus, Hemimycena, Cataluña, España.

P. 87-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assaig sobre la tòfona negra (Tuber melanosporum) i el seu cultiu
Fortuny Navarro, Miquel
Matèries:   Tòfones
Tòfones - Conreu
Mots clau: fitness, plasticitat fenotípica, constriccions, tòfona negra, tubericultura, nínxol ecològic.
Keywords: fitness, phenotypic plasticity, constraints, black truffe, truffe culture, ecological niche.
Palabras clave: fitness, plasticidad fenotípica, constricciones, trufa negra, truficultura, nicho ecológico.

P. 93-102
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya. III. Addicions, correccions i claus d'identificació
Vila i Garcia, Jordi ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Cistàcies - Catalunya
Fongs - Catalunya
Mots clau: comunitat fúngica, Cistion, Cistus, brolla, estepar, fongs mediterranis, claus d' identificació, Catalunya, Europa.
Keywords: fungal community, Cistion, Cistus, rockrose bushes, arbustive communities, Mediterranean fungi, identification keys, Catalonia, Europe.
Palabras clave: comunidad fúngica, Cistion, Cistus, matorral, jaral, hongos mediterráneos, claves de identificación, Cataluña, Europa.

P. 103-137
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària