IEC Portal de publicacions null


Referència: 43402
Contributions to scienceVolum: 6-2 : International Year of Chemistry 2011 : special issue
Data d´edició: 2010
ISSN (format paper): 1575-6343
ISSN (format digital): 2013-410X
Descripció física: 252 p. : il·l. (algunes col.) ; 30 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  39,00 €  
Sumari  

Foreword


Research reviews

The Impact of theoretical chemistry on biology
Orozco, Modesto ; Luque, Francisco Javier
Matèries:   Fisicoquímica
Química computacional
Biologia computacional
Bioinformàtica
Mots clau: química teòrica · química computacional · biologia computacional · bioinformàtica.
Keywords: theoretical chemistry · computational chemistry · computational biology · bioinformatics.

P. 133-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

The Principles of Gold-Catalyzed Molecular Gymnastics
Pérez Galán, Patricia ; López Carrillo, Verónica ; Echavarren, Antonio M.
Matèries:   Or
Catàlisi
Molècules
Compostos complexos
Mots clau: or ∙ enins ∙ ciclitzacions ∙ reordenaments ∙ síntesi total ∙ processos en tàndem.
Keywords: Gold ∙ enynes ∙ cyclizations ∙ rearrangements ∙ total synthesis ∙ tandem process.

P. 143-153
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Discovering new arene-catalyzed lithiations
Yus, Miguel
Matèries:   Compostos aromàtics
Catàlisi
Nanopartícules
Mots clau: litiació · compostos organolítics · carbociclització · èters bicíclics · desprotecció · nanopartícules de níquel.
Keywords: lithiation · organolithium compounds · carbocyclization · bicyclic ethers · deprotection · nickel. nanoparticles.

P. 155-160
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Surface electrochemistry and reactivity
Feliu, Juan M. ; Herrero, Enrique
Matèries:   Electroquímica
Química de superfícies
Elèctrodes de platí
Mots clau: monocristalls de platí ∙ adsorció d’anions ∙ desplaçament de càrregues ∙ adsorció d’adàtoms ∙ multicapes ∙ potencial de càrrega total zero.
Keywords: Platinum single crystals ∙ anion adsorption ∙ charge displacement ∙ adatom adsorption ∙ multilayers ∙ potential of zero total charge.

P. 161-172
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Electrochemical biosensors for food safety
Pividori, María Isabel ; Alegret i Sanromà, Salvador
Matèries:   Biosensors
Sensors electroquímics
Seguretat alimentària - Innovacions tecnològiques
Mots clau: tecnologies convergents · immunosensors · biosensors de DNA · patògens bacterians · residus alimentaris · plaguicides · antibiòtics · al·lergògens · partícules magnètiques · nanopartícules d’or · micropartícules de grafit.
Keywords: converging technologies · immunosensors · DNA biosensors · pathogenic bacteria · food residues · pesticides · antibiotics · allergens · magnetic beads · gold nanoparticles · graphite microparticles.

P. 173-191
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Emerging organic contaminants in aquatic environments: state-of-the-art and recent scientific contributions
Mastroianni, Nicola ; López de Alda, Miren ; Barceló i Cullerés, Damià
Matèries:   Contaminants - Anàlisi
Aigua - Contaminació
Aigua - Anàlisi
Mots clau: contaminants emergents · anàlisi d’aigua · monitoratge ambiental · biodisponibilitat · productes de degradació · toxicitat.
Keywords: emerging contaminants · water analysis · environmental monitoring · bioavailability · degradation products · toxicity.

P. 193-197
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Overview of the novel sorbents available in solid-phase extraction to improve the capacity and selectivity of analytical determinations
Fontanals, Núria ; Marcé i Recasens, Rosa Maria ; Borrull i Ballarin, Francesc
Matèries:   Absorció
Polímers
Extracció (Química)
Mots clau: sorbents · extracció en fase sòlida · capacitat · selectivitat · determinació analítica.
Keywords: sorbents · solid-phase extraction · capacity · selectivity · analytical determination.

P. 199-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Focus

Chemical research in the Catalan Countries: a brief quantitative assessment of the agents, resources, and results
Arguimbau i Vivó, Llorenç ; Alegret i Sanromà, Salvador
Matèries:   Química - Investigació - Països Catalans
Mots clau: química ∙ recerca ∙ Catalunya ∙ País Valencià ∙ Illes Balears.
Keywords: chemistry ∙ research ∙ Catalonia ∙ Valencian Country ∙ Balearic Islands.

P. 215-231
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Forum

The Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ)
Pericàs i Brondo, Miquel Àngel
Matèries:   Institut Català d'Investigació Química

P. 233-235
Citació bibliogràfica Text completText complet

The Catalan Institute for Water Research (ICRA)
Sabater, Sergi ; Barceló i Cullerés, Damià
Matèries:   Institut Català de Recerca de l'Aigua

P. 237-241
Citació bibliogràfica Text completText complet

Historical corner

The Impact of chemistry in Catalonia's industrial development during the 20th century
Font i Cierco, Josep
Matèries:   Indústria química - Catalunya - S. XX
Química - Catalunya - Història

P. 243-248
Citació bibliogràfica Text completText complet

News


Dades de l´usuari/ària