IEC Portal de publicacions null


Referència: 43983
Revista de dret històric catalàVolum: 10 : 2010
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 1578-5300
ISSN (format digital): 2014-0010
Descripció física: 238 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Mil·lenari del nomenament d'Oliba com a abat de Ripoll i de Cuixà: el temps d'Oliba

Les corts comtals a Catalunya al caient del mil·leni
Fernández Viladrich, Jesús
Matèries:   Catalunya - Política i govern - Història - S. X/XI
Comtes - Catalunya
Mil, d.C.
Mots clau: corts comtals, administració de justícia, jutge, plet, mandatari, jurisdicció voluntària.
Keywords: county courts, administration of justice, judge, trials, mandatary, voluntary jurisdiction.
Palabras clave: cortes condales, Administración de justicia, juez, pleito, mandatario, jurisdicción voluntaria.

P. 9-93
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les assemblees de Pau i Treva
Gonzalvo i Bou, Gener
Matèries:   Feudalisme - Història
Treva de Déu - Catalunya - S. XI/XIII
Mots clau: feudalisme, vassall, Cluny, assemblees de pau i treva de Déu, abat Oliba, Toluges, monestir de Ripoll, diòcesi de Vic.
Keywords: feudalism, vassals, Cluny, God’s peace and truce assemblies, abbot Oliba, Toluges, Ripoll’s monastary, diocese of Vic.
Palabras clave: feudalismo, vasallo, Cluny, asambleas de paz y tregua de Dios, abad Oliba, Toluges, monasterio de Ripoll, diócesis de Vic.

P. 95-103
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Descobrint Oliba
Ruiz-Domènec, José Enrique
Matèries:   Oliba, abat
Treva de Déu - Catalunya - S. XI/XIII
Abats - Catalunya
Mots clau: abat Oliba, pau i treva de Déu, judici, jutge, Casal de Barcelona, Guifré el Pelós, Església.
Keywords: Abbot Oliba, God’s peace and truce, trial, judge, Casal de Barcelona, Guifré el Pelós, Church.
Palabras clave: abad Oliba, paz y tregua de Dios, juicio, juez, Casal de Barcelona, Wifredo el Velloso, Iglesia.

P. 105-121
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

Conferències amb motiu del cinquantè aniversari de la compilació del Dret Civil de Catalunya (1960-2010)
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Història
Dret civil - Codificació

P. 125-127
Citació bibliogràfica Text completText complet

Idees generals sobre el procés codificador del dret civil a Espanya
Baró Pazos, Juan
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Història
Dret civil - Catalunya - Codificació - Història
Mots clau: codificació, constitucionalisme, Codi civil, Projecte Garelly, Comissió General de Codificació, territoris amb dret històric, la Gloriosa, Duran i Bas.
Keywords: codifying, constitutionalism, Civil Code, Garelly project, Encoding General Comission, territories with historical rights, la Gloriosa, Duran i Bas.
Palabras clave: codificación, constitucionalismo, Código civil, Proyecto Garelly, Comisión General de Codificación, territorios con derecho histórico, la Gloriosa, Duran i Bas.

P. 129-145
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Compilació del 1960: un procés prelegislatiu llarg i complex
Mirambell i Abancó, Antoni
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Mots clau: compilació del dret civil especial de Catalunya, Memoria acerca de las Instituciones del derecho civil de Cataluña de Manuel Duran i Bas, Comissió General de Codificació, Comissió Jurídica Assessora, Estatut d’autonomia de Catalunya, Codi civil de Catalunya.
Keywords: compilation of Catalonia’s special civil law, Memoria acerca de las Instituciones del derecho civil de Cataluña de Manuel Duran i Bas, Encoding General Comission, Legal advisory Committee, Catalonia’s Estatut of autonomy, Catalan Civil Code.
Palabras clave: compilación del derecho civil especial de Cataluña, Memoria acerca de las Instituciones del derecho civil de Cataluña de Manuel Duran i Bas, Comisión General de Codificación, Comisión Jurídica Asesora, Estatuto de autonomía de Cataluña, Código civil de Cataluña.

P. 147-156
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

De la compilació del dret civil especial de Catalunya al Codi Civil de Catalunya
Badosa Coll, Ferran
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Dret civil - Catalunya - Codificació - Història
Mots clau: primera llei del Codi civil de Catalunya, règim jurídic, dret comú, dret supletori, especialitat.
Keywords: First Catalan Civil Code, legal regime, common law system, supplementary law, speciality.
Palabras clave: primera ley del Código civil de Cataluña, régimen jurídico, derecho común, derecho supletorio, especialidad.

P. 157-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Competència autonòmica, competència entre ordenaments jurídics i codificació del Dret Civil Català: un balanç
Arroyo i Amayuelas, Esther
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Mots clau: pluralitat legislativa en matèria civil, exercici de la competència en matèria civil, codificació catalana, dret privat europeu.
Keywords: plurality in civil legislation, practice of civil law juridiction, Catalan Encoding, European private law.
Palabras clave: pluralidad legislativa en materia civil, ejercicio de la competencia en materia civil, codificación catalana, derecho privado europeo.

P. 167-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Articles

Estudi de l'opuscle inicial dels Commentaria de Tomàs Cerdà de Tallada al Fur de Declarans
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
Matèries:   Cerdà de Tallada, Tomàs - Crítica i interpretació
Romanística
Dret romà
Mots clau: Cerdà de Tallada, Commentaria, fur Declarans, sobirà, interpretació, Regne de València.
Keywords: Cerdà de Tallada, Commentaria, fur Declarans, sovereign, interpretation, Valencia’s kingdom.
Palabras clave: Cerdán de Tallada, Commentaria, fuero Declarans, soberano, interpretación, Reino de Valencia.

P. 217-246
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La dificultat de la Generalitat republicana per a aconseguir una administració de justícia pròpia
Vázquez Osuna, Federico
Matèries:   Catalunya - Història - 1931/1939, Segona República Espanyola
Catalunya - Història - 1936/1939, Guerra Civil
Constitucions - Catalunya - S. XX
Justícia - Administració - Catalunya - Història - 1934-1939
Mots clau: Tribunal de Cassació, República de Catalunya, Fets d’Octubre, Junta de Defensa Nacional, Administració de Justícia.
Keywords: Appeling Court, Catalan Republic, October events, Nacional Defense Board, Justice administration.
Palabras clave: Tribunal de Casación, República de Cataluña, Hechos de Octubre, Junta de Defensa Nacional, Administración de justicia.

P. 247-261
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Un prototip? observacions sobre un capbreu de rendes i usos del comte d'Empúries al Castrum de la Roca d'Albera fet el 1264
Tretón, Rodrigue
Matèries:   Capbreus - La Roca d'Albera (Rosselló) - S. XIII
Mots clau: Administració senyorial, capbreu, mas, notariat, paper, procediment, reconeixements, Ponç Hug III d’Empúries-Rosselló, la Roca de l’Albera, arrendatari.
Palabras clave: Administración señorial, capbreu, notariado, papel, procedimiento, reconocimientos, Ponce Hugo III de Ampurias-Rosellón, la Roca de la Albera, arrendatario.

P. 263-290
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

De la Croada del 1209 a la Croada dels Pastors: els jueus rossellonesos i catalans davant de la Inquisició
Masset, Youna
Matèries:   Inquisició - Catalunya - S. XIII
Inquisició - Aragó - S. XIII
Jueus - Catalunya - Història
Mots clau: jutge, procés judicial, inquisitori.
Palabras clave: juez, proceso judicial, inquisitorio.

P. 291-299
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Recensions

Capitanes y comandantes generales de provincias en la España del siglo XVIII: estudio preliminar y repertorio biográfico, de Didier Ozanam, amb la col·laboració de René Quatrefages
Cerro i Nargánez, Rafael
Matèries:   Història - Espanya - S. XVIII - Ressenyes de llibres

P. 303-304
Citació bibliogràfica Text completText complet

Historia del derecho. Síntesis histórica. Textos histórico-jurídicos y materiales auxiliares d'Antonio Planas Rosselló i Rafael Ramis Barceló
Ramió Costa, Carme
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 305-306
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cròniques

Seminari "Entre gran estrategia y acción concreta: política de la monarquía española en Cataluña, Milán y Valencia", Departament d'Història Moderna, Universitat de Barcelona, 10 de desembre de 2010
Gil Pujol, Xavier
Matèries:   Monarquia - Espanya

P. 309-310
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària