IEC Portal de publicacions null


Referència: 11086
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 55 : Antimicrobians / Joaquim Ruiz editor
Data d´edició: 2005
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 237 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  

Altres

Presentació. Antimicrobians: des d'abans de 1929 fins ara
Ruiz, Joaquim
Matèries:   Medicaments antiinfecciosos

P. 7-8
Citació bibliogràfica Text completText complet

Antimicrobians: generalitats

Resistència bacteriana. Aspectes generals
Marco, Francesc
Matèries:   Microorganismes - Resistència als medicaments
Mots clau: resistència, antibiòtics, antimicrobians
Keywords: resistance, antibiotics, antimicrobial agents

P. 11-18
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Utilització dels antimicrobians en veterinària i l'ús prudent dels antibiòtics
Pérez, Ana ; Badiola Saiz, José Ignacio ; Llagostera, Montserrat ; Saco, Montserrat
Matèries:   Medicaments - Ús
Animals - Cria i desenvolupament
Medicaments antiinfecciosos
Mots clau: sanitat animal, antibiòtics, ús prudent
Keywords: animal health, antibiotics, prudent use

P. 19-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Difusió de la resistència als antimicrobians. Diferents camins amb un mateix final
García, Aurora ; Rebollo, Montserrat ; Navarro, Ferran
Matèries:   Microorganismes - Resistència als medicaments

P. 29-48
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sistemes d'expulsió activa i llur relació amb la resistència als agents antibacterians
Sánchez-Céspedes, Javier ; Vila, Jordi Lluís ; Ribera, Anna
Matèries:   Microorganismes - Resistència als medicaments
Mots clau: bombes d’expulsió, resistència, agents antibacterians
Keywords: Efflux pumps, resistance, antibacterial agents

P. 49-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Antibioticoteràpia en la pràctica de la medicina tropical
Corachan i Garcia, Manel
Matèries:   Antibiòtics
Medicina tropical
Mots clau: països de baixa renda, antibiòtics, problemes de salut
Keywords: developing countries, antibiotics, health problems

P. 61-66
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Noves tecnologies en la recerca d'antimicrobians
Giuglietta, Antonio ; Terencio, José ; Palacín, Celia ; Alemany Boor, Cristina ; Tarragó, Cristina
Matèries:   Medicaments antiinfecciosos
Farmàcia - Investigació
Farmàcia - Innovacions tecnològiques
Mots clau: antibiòtics, resistència, descobriment de drogues, noves dianes, noves tecnologies
Keywords: antimicrobial, resistance, drug discovery, new targets, novel technologies

P. 67-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Resistència i virulència
Soto, Sara M.
Matèries:   Microorganismes patògens
Microorganismes - Resistència als medicaments
Mots clau: virulència, E. coli uropatogènica, resistència
Keywords: virulence, uropathogenic E. coli, resistence

P. 81-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Principals grups d'agents antibacterians

Els ß-lactàmics
Miró, Elisenda ; Mesa, Raúl-Jesús ; Rivera, Alba
Matèries:   ß-lactàmics (Antibiòtics)
Mots clau: ß-lactàmics, mode d’acció, mecanismes de resistència
Keywords: β-lactams, action, resistance mechanisms

P. 91-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Antibiòtics aminoglicòsids
Goñi Cerero, Maria Pilar ; Agudo, M. Carmen ; Gómez-Lus, Rafael
Matèries:   Aminoglicòsids (Antibiòtics)
Mots clau: aminoglicòsid, mecanisme d’acció, resistència
Keywords: aminoglycoside antibiotics, mechanism of action, resistance

P. 107-119
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tetraciclines
Ribera, Anna
Matèries:   Tetraciclines (Antibiòtics)
Mots clau: tetraciclines, resistència, protecció ribosòmica, expulsió activa
Keywords: tetracyclins, resistance, ribosomal protection, active efflux

P. 121-134
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Quinolones: acció i resistència
Ruiz, Joaquim
Matèries:   Quinolones
Mots clau: quinolones, resistència, DNA-girasa, topoisomerasa iv, efflux actiu, qnr
Keywords: Quinolones are synthetic agents with a wide activity spectrum. These agents have been extensively

P. 135-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Glicopèptids: mecanismes d'acció i mecanismes de resistència
Domínguez, M. Ángeles
Matèries:   Glicopèptids (Antibiòtics)
Mots clau: glicopèptids, vancomicina, teicoplanina
Keywords: glycopeptides, vancomicine, teicoplanine

P. 143-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Macròlids: mecanismes d'acció i de resistència
Sáenz, Yolanda ; Portillo, Aránzazu ; Torres, Carmen
Matèries:   Antibiòtics macròlids
Mots clau: macròlids, resistència, erm.
Keywords: macrolides, resistance, erm.

P. 151-163
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Altres Antibacterians
Vidal, Carme ; Santos, Carmen ; Segura, Marina
Matèries:   Medicaments antibacterians
Antibiòtics
Mots clau: cloramfenicol, sulfamides, lincosamides, oxazolidones
Keywords: chloramphenicol, sulphamydes, lincosamides, oxazolidons

P. 165-174
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Altres antimicrobians

Agents antiretrovirals contra el VIH
Gil, Cristina ; Gatell, José M.
Matèries:   Antiretrovirals
VIH (Virus)
Mots clau: sida, antiretrovirals, resistència
Keywords: AIDS, antiretrovirals, resistance

P. 177-186
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Mecanismes d'acció dels antifúngics i resistència en llevats
Torres Rodríguez, Josep M. ; Morera, Yolanda ; Alvarado Ramírez, Eidi
Matèries:   Microorganismes - Resistència als medicaments
Medicaments antifúngics
Mots clau: antifúngics, resistència, sensibilitat in vitro, llevats
Keywords: antifungal agents, resistance, in vitro susceptibility, yeast

P. 187-195
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Resistències als principals fàrmacs antituberculosos. Importància, detecció i alteracions genètiques associades
Tudó, Griselda ; González Martín, Julià
Matèries:   Microorganismes - Resistència als medicaments
Medicaments antituberculosos
Mots clau: tuberculosi, tractament, resistència, mutacions i transmissió
Keywords: tubercle, treatment, resistence, mutations, transmission

P. 197-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Terapèutica antiparasitària
Oliveira, Inés M.
Matèries:   Medicaments antiinfecciosos
Malalties parasitàries - Tractament
Malalties parasitàries - Quimioteràpia
Mots clau: Antiparasitaris, mecanismes de resistència, protozous, helmints, artròpodes
Keywords: Antiparasitic agents, resistance mechanisms, protozoa, helminths, arthropoda

P. 213-229
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària