IEC Portal de publicacions null


Referència: 52444
Revista catalana de dret privatVolum: 13 : 2013
Data d´edició: 2013
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 182 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

Llegats excessius: apunts a l'article 427-39 del codi civil de Catalunya
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Llegats - Catalunya
Dret civil - Legislació - Catalunya
Mots clau: llegats excessius, acció de reducció, compliment de llegats.
Keywords: excess bequests, reduction action, fulfilment of bequests.

P. 9-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aspectes processals de la mesura cautelar de l'anotació preventiva del llegat
Orriols Garcia, Santiago
Matèries:   Llegats - Catalunya
Mesures cautelars
Mots clau: mesura cautelar, llegat, anotació, procés.
Keywords: precautionary measure, bequest, annotation, process.

P. 29-61
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Divisió de la cosa comuna. El nou règim legal establert en el codi civil de Catalunya i la seva aplicació judicial
Raduà Hostench, Joan-Maria
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Possessió (Dret)
Coses (Dret)
Mots clau: comunitat ordinària indivisa, actio communi dividundo, divisió, adjudicació, cotitular, indivisible, efectes de la divisió, procediment de divisió.
Keywords: undivided ordinary joint ownership, actio communi dividundo, division, adjudication, co-owner, indivisible, effects of division, division procedure.

P. 63-97
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aliments entre parents: novetats del codi civil de Catalunya i jurisprudència recent
Ribot i Igualada, Jordi
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya - Reforma
Aliments - Dret i legislació - Catalunya
Mots clau: llibre segon del Codi civil de Catalunya, obligacions alimentàries, aliments entre parents, despeses ordinàries i despeses extraordinàries, absència de relació familiar.
Keywords: Book Two of the Catalan Civil Code, maintenance obligations, maintenance between relatives, ordinary and special living costs, absence of family relationship

P. 99-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

Els Interessos de la llegítima. Un pas més en la consolidació de la doctrina jurisprudencial a propòsit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de maig de 2012
Barrón Arniches, Paloma de
Matèries:   Llegítima - Catalunya

P. 121-128
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llicència administrativa per a la constitució d'una comunitat en règim de propietat horitzontal (resolució Jus/627/2012, de 24 febrer)
Cosials Ubach, Andrés Miguel
Matèries:   Comunitats de propietaris - Catalunya

P. 129-133
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Inscripció registral d'un edifici en ruïna i la llei 18/2007 (resolució Jus/660/2012, de 24 de febrer)
Cosials Ubach, Andrés Miguel
Matèries:   Registre de la propietat - Dret i legislació - Catalunya
Edificis abandonats - Catalunya

P. 135-138
Citació bibliogràfica Text completText complet

Repudiació de l'herència per menors d'edat (resolució Jus/628/2012, de 4 d'abril)
Simón Moreno, Héctor
Matèries:   Herències i successions - Catalunya

P. 139-144
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Francisco Javier Andrés Santos, Christian Baldus i Helge Dedek (cur.), Vertragstypen in Europa : Historische Entwicklung und europäische Perspektiven, Sellier, Studienstiftung des Deutschen volkes, 2011, 353 p.
Arroyo i Amayuelas, Esther
Matèries:   Dret - Història - Europa
Dret - Ressenyes de llibres

P. 147-150
Citació bibliogràfica Text completText complet

Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila i María Paz Sánchez González (coord.), Derecho europeo de contratos. Libros II y IV del marco común de referencia, vol. I i II, Barcelona, Atelier, 2012.
Arroyo i Amayuelas, Esther
Matèries:   Dret - Europa
Dret - Ressenyes de llibres

P. 151-153
Citació bibliogràfica Text completText complet

Paloma de Barrón Arniches (dir.), Ejercicios de las profesiones liberales y responsabilidad civil, Comares, 2012, 163 p.
Camacho Clavijo, Sandra
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres
Responsabilitat civil - Congressos

P. 154-157
Citació bibliogràfica Text completText complet

Esteve Bosch Capdevila (coord.), Nuevas perspectivas del derecho contractual, Barcelona: Bosch, 2012, 642 p.
Lama Aymà, Alejandra de
Matèries:   Contractes
Dret - Ressenyes de llibres

P. 158-164
Citació bibliogràfica Text completText complet

Susana Navas Navarro (dir.), Sandra Camacho Clavijo i Alejandra de Lama Aymà (coord.), Iguales y diferentes ante el derecho privado, València, Tirant lo Blach i Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, 937 p.
Giménez Costa, Ana
Matèries:   Dret civil - Ressenyes de llibres

P. 165-167
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

Crònica de les XVI Jornades de l'Associació de Professors de Dret Civil, celebrada a Saragossa els dies 16 i 17 de novembre de 2012
Cecchini Rosell, Xavier
Matèries:   Dret civil - Congressos

P. 171-173
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dissetenes Jornades de Dret Català a Tossa: qüestions actuals del dret català de la persona i de la família
Giménez Costa, Ana
Matèries:   Dret civil - Catalunya

P. 174-177
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de la jornada "L'aplicació del dret civil català: a propòsit de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia sobre prescripció", celebrada a la Universitat de Barcelona el 31 de gener de 2013
Pardo Mayorga, Cristina
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Congressos
Dret civil - Catalunya - Jurisprudència

P. 178-180
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària