IEC Portal de publicacions null


Referència: 53142
Revista catalana de dret privatVolum: 14 : 2014
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 222 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

El Règim jurídic de l'habitatge familiar en situacions de crisi matrimonial
Espiau i Espiau, Santiago
Matèries:   Dret civil - Catalunya
Matrimoni - Dret i legislació - Catalunya
Béns comuns - Catalunya
Mots clau: habitatge familiar, crisi matrimonial, ocupació en precari, distribució d’obligacions, negocis jurídics de disposició.
Keywords: family dwelling, marriage crisis, precarious possession, distribution of duties, legal transaction on disposition of property.

P. 9-25
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Protecció patrimonial de les persones discapacitades o dependents en el codi civil de Catalunya: el "patrimoni protegit"
Lauroba Lacasa, Elena
Matèries:   Persones grans dependents
Discapacitats - Situació legal, lleis, etc.
Patrimoni - Gestió
Mots clau: patrimoni protegit, persona discapacitada, persona dependent, necessitats vitals, administració especial.
Keywords: protected assets, disabled persons, dependent persons, vital needs, special administration.

P. 27-67
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Problemàtica execució de finques hipotecades. Perspectiva doctrinal, jurisprudencial i legal
Cecchini Rosell, Xavier
Matèries:   Execució hipotecària
Impagament
Mots clau: hipoteca, execució hipotecària, deutor hipotecari, clàusules abusives, moro- sitat.
Keywords: mortgage, foreclosure, mortgage debtor, unfair contract terms, mortgage default.

P. 69-115
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Juridprudència i resolucions

La Sentència de la sala primera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013 (assumpte C-415-11, M. A. versus Catalunya Caixa): la seva ona expansiva en el nostre sistema hipotecari actual
Serrano de Nicolás, Ángel
Matèries:   Hipoteques - Catalunya
CatalunyaCaixa
Tribunal de Justícia de la Unió Europea

P. 119-134
Citació bibliogràfica Text completText complet

Breu comentari d ela sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, relativa a la nul·litat de determinades clàusules Sòl hipotecàries
Mateo Borge, Iván ; Romeu Cònsul, Ramon M.
Matèries:   Hipoteques - Espanya
Clàusules (Dret)

P. 135-147
Citació bibliogràfica Text completText complet

Atribució de l'ús d'altres residències (comentari de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 28 de gener de 2013)
Castells i Marquès, Marina
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Dret civil - Catalunya
Béns comuns - Catalunya

P. 149-160
Citació bibliogràfica Text completText complet

Separació de béns i compensació econòmica per la dedicació abnegada a la família i a l'empresa del marit: la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2013
Farnós Amorós, Esther
Matèries:   Separació de béns - Catalunya
Compensació econòmica en cas de divorci - Jurisprudència - Catalunya

P. 161-178
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Dret a contreure matrimoni a partir de la llei 13/2005, d'1 de juliol. Un comentari arran de la sentència del Tribunal Constitucional 198/2012, de 6 de novembre, que va resoldre la qüestió d'inconstitucionalitat 6864/2005
Torra Cot, Mariona
Matèries:   Dret civil - Legislació - Espanya
Matrimoni - Dret i legislació - Espanya

P. 179-186
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Custòdia compartida. Un comentari arran de la sentència del Tribunal Constitucional de 17 d'octubre de 2012, que va resoldre la qüestió d'inconstitucionalitat 8912/2006
Torra Cot, Mariona
Matèries:   Guàrdia i custòdia - Espanya
Dret civil - Legislació - Espanya

P. 187-196
Citació bibliogràfica Text completText complet

Comentari de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 10 d'octubre de 2012
Tenza Llorente, María
Matèries:   Catalunya. Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

P. 197-201
Citació bibliogràfica Text completText complet

Comentari de la resolució de la Direcció Genaral de Dret i d'Entitats Jurídiques de 28 de novembre de 2012
Tenza Llorente, María
Matèries:   Catalunya. Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

P. 203-208
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensió

Susana Navas Navarro, Concurso de acreedores y pacto de supervivencia, València, Tirant lo Blanch, 2013, 172 p.
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 211-214
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miscel·lània

Crònica de la jornada sobre els reptes actuals del dret de la persona, celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona el 21 de juny de 2013
Planas Ballvé, Maria
Matèries:   Personalitat (Dret)

P. 217-220
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària