IEC Portal de publicacions null


Referència: 57727
Revista de la Societat Catalana de Química [Recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 15 : 2016
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1576-8961
ISSN (format digital): 2013-9853
Descripció física: 108 p.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Desxifrant mecanismes enzimàtics per mitjà d'eines computacionals: implicacions biotecnològiques en l'estudi de glicosidases
Raich, Lluís ; Rovira, Carme
Matèries:   Catàlisi
Enzims
Hidrats de Carboni
Dinàmica molecular
Química computacional
Mots clau: Catàlisi enzimàtica, carbohidrats, glicosidases, dinàmica molecular, química computacional, mètodes QM/MM.
Keywords: Enzymatic catalysis, carbohydrates, glycoside hydrolases, molecular dynamics, computational chemistry, QM/MM approach.

P. 9-20
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nous mètodes de captura i separació de CO² aplicables a processos industrials
Alonso, Gerard ; Prats, Hèctor ; Bahamón, Daniel ; Keshavarz, Fatemeh ; Gamallo, Pablo ; Giménez, Xavier ; Sayós, Ramon
Matèries:   Gasos de combustió
Anhídrid carbònic atmosfèric
Mots clau: CO2, separació de gasos, faujasita, MOF, postcombustió.
Keywords: CO2, gas separation, faujasite, MOF, post-combustion.

P. 21-30
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fotocatàlisi amb nanopartícules d'or basada en efectes plasmònics
Padilla, Marc ; Bourdelande, José Luis ; Hernando, Jordi
Matèries:   Fotocatàlisi
Nanopartícules
Or
Mots clau: Nanopartícules d’or, fotocatàlisi, plasmònica.
Keywords: Gold nanoparticles, photocatalysis, plasmonics.

P. 31-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Avenços cap a la síntesi de les formidolides B i C
Gil, Alejandro ; Albericio, Fernando ; Álvarez, Mercedes
Matèries:   Compostos orgànics - Síntesi
Mots clau: Síntesi total, productes naturals, diastereoselectivitat, formidolida.
Keywords: Total synthesis, natural products, diastereoselectivity, phormidolide.

P. 42-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

A new class of purely inorganic ligands: carboranylphosphinic acids
Oleshkevich, Elena ; Teixidor, Francesc ; Viñas i Teixidor, Clara
Matèries:   Carborans
Àcid fosfònic
Àcid fosfínic
Mots clau: Carborans, àcid fosfònic, àcid fosfínic.
Keywords: Carboranes, phosphinates, phosphonates.

P. 49-56
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La química computacional aplicada al disseny de marcadors fluorescents per a la diagnosi de la malaltia d'Alzheimer
Peccati, Francesca ; Solans Monfort, Xavier ; Sodupe, Mariona
Matèries:   Alzheimer, Malaltia d'
Química computacional
Mots clau: Malaltia d’Alzheimer, química computacional, marcadors fluorescents.
Keywords: Alzheimer’s disease, computational chemistry, fluorescent markers.

P. 57-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Síntesi i aplicacions en catàlisi de lligands P-estereogènics: SIP, MaxPHOS, MaxPHOX
Salomó, Ernest ; Riera i Escalé, Antoni ; Verdaguer, Xavier
Matèries:   Catàlisi
Mots clau: Catalitzadors, lligands, P-estereogènic, hidrogenacions, SIP, MaxPHOS, MaxPHOX.
Keywords: Catalysts, ligands, P-stereogenic, hydrogenations, SIP, MaxPHOS, MaxPHOX.

P. 64-71
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Anàlisi directa per espectrometria de masses: desorció per electroesprai (DESI-HRMS)
Seró, Raquel
Matèries:   Anàlisi espectral
Pressió atmosfèrica
Ionització
Mots clau: Anàlisi de superfícies per espectrometria de masses a pressió atmosfèrica, ionització per desorció per electroesprai (DESI), anàlisi directa, mètodes de cribratge.
Keywords: Ambient mass spectrometry, desorption electrospray ionization (DESI), direct analysis, screening analysis.

P. 72-77
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Consum i destí dels fàrmacs citostàtics al medi aquàtic
Franquet Griell, Helena ; Ventura, Francesc
Matèries:   Aigua - Contaminació
Càncer - Tractament
Residus sanitaris - Eliminació
Mots clau: Fàrmacs, citostàtics, PEC, EDAR, riu.
Keywords: Drugs, cytostatics, PEC, WWTP, river.

P. 78-83
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Premi Nobel de Química 2015: els mecanismes de reparació del DNA
Eritja, Ramon
Matèries:   Premis Nobel
Química - Premis
ADN
Mots clau: Reparació del DNA, mutagènesi, malbaratament del DNA.
Keywords: DNA repair, mutagenesis, DNA damage.

P. 84-91
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nova ruta sintètica per a l'obtenció de piridazinones N-arilades a partir de sals d'arildiazoni
Cassú, Daniel ; El Bakouri, Ouissam ; Solà, Miquel ; Pla Quintana, Anna ; Roglans i Ribas, Anna
Matèries:   Compostos orgànics - Estructura
Mots clau: Piridazinones N-arilades, sals d’arildiazoni, càlculs DFT.
Keywords: N-arylated pyridazinones, aryldiazonium salts, DFT calculations.

P. 92-99
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Químics catalans al món: Carina Arasa Cid. Elsevier, Amsterdam (Països Baixos)
Matèries:   Químics
Arasa Cid, Carina

P. 100-102
Citació bibliogràfica Text completText complet

Activitats destacades de la Societat Catalana de Química
Matèries:   Societat Catalana de Química - Activitats

P. 103-108
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària