IEC Portal de publicacions null


Referència: 15812
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis HistòricsVolum: 16 : 2005
Data d´edició: 2006
ISSN (format paper): 0213-6791
ISSN (format digital): 2013-3995
Descripció física: 352 p. : taules, gràf. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Sessió inaugural

El Primer memorial de greuges del catalanisme polític: l'ambaixada de la Diputació del General i del Consell del Principat a Joan II (1460-1461)
Sobrequés i Callicó, Jaume
Matèries:   Advocats - Punts de vista polítics i socials - Història - Fins al 1500
Mots clau: Guerra Civil (segle XV), príncep Carles de Viana, Diputació del General, nacionalisme.
Keywords: Civil War (15th century), prince Carles de Viana (Charles of Aragon), Generalitat, nationalism.

P. 9-35
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Premi per a estudiants

La Integració a al-Andalus dels territoris a ponent del Llobregat
Gibert Rebull, Jordi
Matèries:   Toponímia àrab - Penedès
Penedès - Història - S. VIII-IX
Olèrdola (Alt Penedès : Jaciment arqueològic)
Mots clau: Penedès, al-Andalus, palatium, Olèrdola.
Keywords: Penedès, al-Andalus, palatium, Olèrdola.

P. 39-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Articles

Seguretat, qualitat i higiene a la venda de carn a Barcelona durant el segle XIV
Banegas López, Ramon Agustí
Matèries:   Carn - Dret i legislació - Barcelona - S. XIV
Mots clau: Barcelona, alimentació, edat mitjana, carnisseria.
Keywords: Barcelona, food, middle ages, butcher shop.

P. 75-95
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dots i llegats dels Baldrich de Valls (1768-1863)
Sanmartí i Roset, Carme ; Sanmartí i Roset, Montserrat
Matèries:   Llegats - Catalunya - S. XVIII-XIX
Dot - Catalunya - S. XVIII-XIX
Mots clau: Dots, deute familiar, arxiu patrimonial, segles XVII-XIX.
Keywords: Dewry, family debts, family records, 17th-19th centuries.

P. 97-112
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Alfabetització, cultura escrita i classes populars a l'època contemporània
Piñol Alabart, Daniel
Matèries:   Alfabetització - Tarragona (Catalunya : Província) - S. XIX
Mots clau: Alfabetització, cultura escrita, classes subalternes, època contemporània.
Keywords: Literacy, written culture, popular classes, contemporary epoch.

P. 113-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Infern de les dones, el camp de concentració de Ravensbrück
Toran, Rosa
Matèries:   Ravensbrück (Alemanya : Camp de concentració)
Mots clau: Camps de concentració, Ravensbrück, Memorial Nacional de Ravensbrück.
Keywords: Concentration camps, Ravensbrück, National Ravensbrück Memorial, factories and nazism.

P. 133-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tesis doctorals

La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana (a través dels qüestionaris de visita pastoral)
Monjas Manso, Lluís
Matèries:   Església Catòlica. Diòcesi de Tarragona - S. XIV-XV
Visites pastorals - Catalunya - S. XIV-XV
Mots clau: Reforma baixa edat mitjana, qüestionaris de visita pastoral, visites pastorals, concilis provincials
Keywords: Reform low middle ages, pastorals visits questionnaires, pastorals visits, provincials councils and diocesans synods.

P. 153-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Barcelona i el gran comerç amb Orient : un segle de relacions comercials de Barcelona amb Egipte i Síria (c. 1330-c. 1430)
Coulon, Damien
Matèries:   Barcelona - Comerç - Egipte - 1330-1430
Barcelona - Comerç - Síria - 1330-1430
Mots clau: Gran comerç medieval, mercaders, poder municipal (Barcelona).
Keywords: Great medieval trade, merchants, municipal power (Barcelona).

P. 165-170
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les Estratègies familiars i la mobilitat social dels menestrals a Catalunya en els segles XVII-XIX : el cas de Mataró
Ros Navarro, Carme
Matèries:   Oficis - Catalunya - S. XVII-XIX - Aspectes socials
Mots clau: Mobilitat social, mobilitat geogràfica, estratègies familiars, oficis.
Keywords: Social mobility, geographical mobility, familiar strategies, crafts.

P. 171-190
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Societat i poder en el canvi de l'Antic Règim a la societat liberal : línies generals de l'estudi del cas de Sabadell (1718-1823)
Renom i Pulit, Mercè
Matèries:   Sabadell - Història - 1718-1823
Sabadell - Condicions socials - 1718-1823
Mots clau: Revolució liberal, règim municipal, moviments socials urbans, Sabadell.
Keywords: Liberal revolution, municipal regime, socials urbans movements, Sabadell.

P. 191-199
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

D'agremiats a menestrals : els artesans barcelonins de 1814 a 1860
Romero Marín, Juanjo
Matèries:   Artesans - Barcelona - S. XIX
Mots clau: Oficis, artesans, família, qualificació, industrialització.
Keywords: Crafts, artisans, familiy, skill labor, industrialization.

P. 201-219
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Després de la revolució: estratègies industrialistes barcelonines en la construcció de l'estat liberal espanyol (1843-1854)
Fuster Sobrepere, Joan
Matèries:   Barcelona - Política i govern - 1843-1854
Industrialització - Barcelona - 1843-1854
Mots clau: Dècada moderada, burgesia industrial, Estat liberal, Barcelona.
Keywords: Moderate decade, industrial bourgeoisie, liberal state, Barcelona.

P. 221-235
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Univers de la política en la Catalunya de la Restauració : Manresa, 1875-1923
Rubí Casals, Gemma
Matèries:   Manresa - Política i govern - 1875-1923
Mots clau: Poder polític, democràcia, Catalunya de la Restauració borbònica, història política.
Keywords: Political power, democracy, Catalonia bourbon Restoration, political history.

P. 237-259
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Lliga Regionalista i la llengua catalana (1901-1923)
Grau Mateu, Josep
Matèries:   Catalunya - Política lingüística - 1901-1923
Lliga Regionalista
Mots clau: Història contemporània de Catalunya, història del catalanisme, història de la llengua catalana, sociolingüística.
Keywords: Contemporary history of Catalonia, history of catalanism, history of catalonian language, sociolinguistic.

P. 261-271
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Treballadors industrials de Catalunya i el PSUC (1938-1959)
Lardín i Oliver, Antoni
Matèries:   Partit Socialista Unificat de Catalunya - Història - 1938-1959
Moviment obrer - Catalunya - Història - 1938-1959
Mots clau: PSUC, cèl·lula, eleccions sindicals, comissió.
Keywords: PSUC, political cell, syndicals elections,committee.

P. 273-286
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Moviment per la pau dels anys vuitanta a Catalunya
Prat, Enric
Matèries:   Moviments pacifistes - Catalunya - S. XX
Mots clau: Catalunya, segle XX, moviment per la pau, antimilitarisme.
Keywords: Catalonia, 20th century, peace movement, antimilitarism.

P. 287-299
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recensions


Notícies de llibres


Dades de l´usuari/ària