IEC Portal de publicacions null


Referència: 28379
Revista catalana de micologiaVolum: 24 : octubre de 2002
Data d´edició: 2002
ISSN (format paper): 1135-1225
ISSN (format digital): 2014-0452
Descripció física: 314 p. : il·l., fot. col. ; 24 cm
Editorial: Societat Catalana de Micologia

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Contribución al estudio de la flora micológica del Desert de les Palmes (Castelló)
Torrejón Herrero, Miguel
Matèries:   Fongs - Desert de les Palmes (País Valencià)

Keywords: Mitosporic fungi, Myxomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Teliomycetes, Castellón, Spain.
Palabras clave: : Hongos mitospóricos, Mixomicetes, Ascomicetes, Basidiomicetes, Teliomicetes, Castelló, España.

P. 5-16
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Lesions i estructures fúngiques en arbustos espontanis de Catalunya. III. Branques i troncs de Buxus sempervirens
Muntañola-Cvetkovic, Maria ; Hoyo Navarro, Pilar ; Sierra López, Dolores ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Fongs fitopatògens - Catalunya
Mots clau: Buxus sempervirens, Fongs microscòpics, Deuteromycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, correlacions anamorf /teleomorf, Catalunya.
Keywords: Buxus sempervirens, Microscopic fungi, Deuteromycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, anamorph / teleomorph correlations, Catalonia.
Palabras clave: Buxus sempervirens, Hongos microscópicos, Deuteromycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, correlaciones anamorfo / teleomorfo, Cataluña.

P. 17-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Fongs nous o poc citats de Catalunya, IV
Rocabruna i Llavanera, August ; Tabarés Carriedo, Manuel
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Basidiomycetes, Catalunya, Espanya.
Keywords: Basidiomycetes, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Basidiomycetes, Cataluña, España.

P. 43-56
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Coprinus spadiceisporus Bogart, en Cataluña
Tabarés Carriedo, Manuel ; Rocabruna i Llavanera, August
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Basidiomycotina, Agaricales, Coprinus spadiceisporus, taxonomia, Catalunya, Espanya.
Keywords: Basidiomycotina, Agaricales, Coprinus spadiceisporus, taxonomy, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Basidiomycotina, Agaricales, Coprinus spadiceisporus, taxonomía, Cataluña, España.

P. 57-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Contribució al coneixement de la família Lepiotaceae Roze a les Illes Balears (III): Lepiota pratensis (Fr.) Bigeard et H. Guill
Salom, Joan Carles
Matèries:   Basidiomicets - Illes Balears
Mots clau: Lepiota, Basidiomicets, Illes Balears, Mallorca, Espanya.
Keywords: Lepiota, Basidiomycetes, Balearic Islands, Majorca, Spain.
Palabras clave: Lepiota, Basidiomicetes, Islas Baleares, Mallorca, España.

P. 61-67
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Macowanites ammophilus (Russalales) a new combination based on new evidence
Vidal i Frigola, Josep Maria ; Calonge, Francisco de Diego ; Martín Esteban, María Paz
Matèries:   Basidiomicets - Península Ibèrica

Keywords: Russulales, Macowanites ammophilus, taxonomy, Iberian Peninsula.
Palabras clave: Russulales, Macowanites ammophilus, taxonomía, Península Ibérica.

P. 69-74
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya
Vila i Garcia, Jordi ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Ascomicets - Catalunya
Mots clau: comunitat fúngica, Cistion, Cistus, màquia, Catalunya, Espanya.
Keywords: fungal community, Cistion, Cistus, rockrose bushes, Catalonia, Spain.
Palabras clave: comunidad fúngica, Cistion, Cistus, màquia, Cataluña, España.

P. 75-121
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notas sobre Cortinarius terpsichores Melot y especies afines (sección Caerulescentes (Rob. Henry) ex Möenne-Locc. et Reumaux)
Ortega Díaz, Antonio
Matèries:   Basidiomicets - Espanya

Keywords: Cortinarius, section Caerulescentes, taxonomical and chorological studies, Spain.
Palabras clave: Cortinarius, sección Caerulescentes, taxonomía, corología, España.

P. 123-130
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Aportació al coneixement del gènere Coprinus Pers. a Catalunya. IV. C. cardiasporus Bender
Vila i Garcia, Jordi ; Rocabruna i Llavanera, August
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Coprinus, C. cardiasporus, basidiomicets, Catalunya, Espanya .
Keywords: Coprinus, C. cardiasporus, basidiomycetes, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Coprinus, C. cardiasporus, basidiomicetes, Cataluña, España.

P. 131-134
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estudios sobre el género Inocybe (Cortinariales) en los jarales de Cataluña, I
Esteve-Raventós, Fernando ; Vila i Garcia, Jordi ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Inocybe, Cistion , Cistus, Catalunya, Espanya.
Keywords: Inocybe, Cistion, Cistus, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Inocybe, Cistion, Cistus, Cataluña, España.

P. 135-145
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Contribución al estudio del género Cortinarius en Catalunya, III
Gutiérrez, Corsino ; Vila i Garcia, Jordi
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya

Keywords: Cortinarius, Mediterranean area, chorology, Catalonia, Spain.

P. 147-178
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Gymnomyces sublevisporus (Russulales, una nueva especie de la región mediterránea
Moreno Arroyo, Baldomero ; Llistosella i Vidal, Jaume ; Romero de la Osa Mateos, Luis
Matèries:   Basidiomicets - Espanya

Keywords: Basidiomycetes, Russulales, Gymnomyces, Gymnomyces sublevisporus, Taxonomy, Spain.

P. 179-186
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Mycena brunneomarginata Robich, una nuova specie della sezione Rubromarginatae dalla Catalogna
Robich, Giovanni
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya

Keywords: Basidiomycetes, Agaricales, Mycena sez. Rubromarginatae, M. brunneomarginata, Catalonia.

P. 187-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fongs nous o poc citats de la comarca del Segrià (Lleida)
Cortés i Moragrega, Carles ; Montón i Martínez, Joan J.
Matèries:   Ascomicets - Segrià (Catalunya : Comarca)
Basidiomicets - Segrià (Catalunya : Comarca)

Keywords: Ascomycetes, Basidiomycetes, corology, Lleida, Catalonia, Spain.

P. 193-199
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Alguns cortinaris novells o interessants de l'àrea iberoinsular (II)
Mahiques i Santandreu, Rafael ; Bidaud, André
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Taxonomia, Agaricales, Cortinarius, àrea iberoinsular, Catalunya, Sl. Hilari Sacalm.
Keywords: Taxonomy, Agaricales, Cortinarius, Ibero-Insular area, Catalunya, St. Hilari Sacalm.
Palabras clave: Taxonomía, Agaricales, Cortinarius, área iberoinsular, Catalunya, St. Hilari Sacalm.

P. 201-206
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook.: una forma teratológica con himenóforo porado
Castro Cerceda, María Luisa
Matèries:   Basidiomicets - Portugal

Keywords: Basidiomycota, Agaricales, Amanita, teratologic forrn, Portugal.
Palabras clave: Basidiomycota, Agaricales, Amanita, forma teratológica, Portugal.

P. 207-209
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Omphalina peltigerina (Peck) P. Collin, un interessant fong liquenícola de Catalunya
Vila i Garcia, Jordi
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Omphalina, O. peltigerina, fongs liquenícoles, basidiomicets, Catalunya, Espanya.
Keywords: Omphalina, O. peltigerina, lichenicolous fungi, basidiomycetes, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Omphalina, O. peltigerina, hongos liquenícolas, basidiomicetes, Cataluña, España.

P. 211-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Why Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky et Besl i an independent species
Kirchmair, Martin ; Pöder, Reinhold
Matèries:   Basidiomicets

Keywords: Omphaiotaceae. Oinphalotus olearius. Otnplialotus illudens, taxonomy.

P. 215-223
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Agaricus rufotegulis Nauta in Portugal
Hausknecht, Anton
Matèries:   Basidiomicets - Portugal

Keywords: Agaricales, Agaricus, A. rufotegulis, mycoflora of Portugal.

P. 225-227
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Alcune specie rare o dibattute del genere Lepiota
Consiglio, Giovanni ; Migliozzi, Vincenzo
Matèries:   Basidiomicets - Itàlia

Keywords: Basidiomycota, Lepiota, Italia.

P. 229-247
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Entoloma clypeatum P. Kumm. var. defibulatum Noordel. a Catalunya
Labraña i Salas, Josep
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Basidiomicets, Entoloma, Catalunya, Espanya.
Keywords: Basidiomycetes, Entoloma, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Basidiomicetes, Entoloma, Cataluña, España.

P. 249-252
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Note sur deux Cortinaires recoltés dans le centre de la France
Bidaud, André ; Carteret, Xavier ; Reumaux, Patrick
Matèries:   Basidiomicets - França

Keywords: Cortinarius, Duracini, Fulvescentes, France.

P. 253-257
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Especies de hongos descritas en el libro «Setas para todos» recolectadas en Cataluña
Palazón Lozano, Fernando
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Ascomicets - Catalunya
Mots clau: ascomicets, basidiomicets, corologia, Catalunya.
Keywords: ascomycetes, basidiomycetes, chorology, Catalonia.
Palabras clave: ascomicetes, basidiomicetes, corología, Cataluña.

P. 259-269
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner, a rare graminicolous species growing on Poaceae
Moreno Horcajada, Gabriel ; Heykoop Fung-A-You, Michel
Matèries:   Basidiomicets - Espanya

Keywords: Agaricales s.l., Tricholomataceae,Mycena pseudopicta, taxonomy, Spanish mycobiota.

P. 271-275
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet


Una Nueva especie de Collybia (Fr.: Fr.) Staude, encontrada en Cataluña
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel ; Carbó i Pericay, Joaquim
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Basidiomicets, Catalunya, Collybia.
Keywords: Basidiomycetes, Catalonia, Collybia.
Palabras clave: Basidiomicetes, Cataluña, Collybia.

P. 277-282
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Clitocybula taniae Vila, una nova espècie del litoral català
Vila i Garcia, Jordi
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya

Keywords: Fungi, Basidiomycetes, meadows, Mediterranean region, Clitocybula, Catalonia, Spain.

P. 283-286
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Protoglossum aromaticum, a sequestrate fungus related to Cortinarius, widely distributed in Europe, and North America
Vidal i Frigola, Josep Maria
Matèries:   Basidiomicets - Europa
Basidiomicets - Amèrica del Nord

Keywords: Hymenogaster, Protoglossum, taxonomy, chorology, Europe, North America.

P. 287-294
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Mixomicets recol·lectats en àrees de baixa altitud dins del programa «Biodiversitat dels fongs de Catalunya»
Alentorn i Farré, Rosa M. ; Gorris i Galtés, Montserrat ; Gràcia i Barba, Enric ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Mixomicets - Catalunya

P. 295-304
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Cultiu casolà de la gírgola (Pleurotus ostreatus) : alguns mètodes senzills
Jiménez Palomar, Tania
Matèries:   Bolets - Conreu

Keywords: Pleurotus ostreatus, culture, agar media, repication, substrates, inoculation, chamber for fruiting.

P. 305-309
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Índex de combinacions i noms nous de tàxons continguts en aquest volum = Index of new combinations and names of taxa included in this issue

P. 310
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària