IEC Portal de publicacions null

Referència: 4335

Autor: Seminari Anual de Biologia del Desenvolupament (7: 1989: Sant Quirze Safaja)

Biologia del desenvolupament. Comunicacions presentades al Seminari Anual de Biologia del Desenvolupament, Mas Badó, 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 1989 / Consell editorial Carlos Enrich, Jaume Baguñà i Jordi Domingo

Data d'edició: 1989
Descripció física: 249 p.: il.l.; 29 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia del Desenvolupament
Editorial: IEC

Obra exhaurida [+]
Índex  
Estructures del tipus de les arrels ciliars en oòcits de mol·luscs poliplacòfors
Garcia Valero, Josep ; Durfort i Coll, Mercè
Matèries:   Mol·luscos
Oòcits

P. 1-15
Citació bibliogràfica

Caracterització de les activitats proteolítiques que es desenvolupen en el procés de germinació del blat de moro (Zea mays)
San Segundo, B. ; Puigdomènech i Rosell, Pere ; Casacuberta, Josep M.
Matèries:   Germinació
Blat de moro - Genètica

P. 17-32
Citació bibliogràfica

Desarrollo postnatal de neuronas peptidérgicas enel neocórtex del ratón
Soriano, Eduardo ; Del Rio, José A.
Matèries:   Neurones
Rates - Cervell - Morfologia

P. 33-44
Citació bibliogràfica

Control perifèric de la supervivència de neurones durant el desenvolupament
Soler, Rosa ; Casanovas, Anna ; Esquerda, Josep E.
Matèries:   Neurones

P. 45-57
Citació bibliogràfica

Canvis en l'expressió del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP) durant el desenvolupament de motoneurones espinals
Ciutat i Falcó, Dolors ; Comella, Joan Xavier ; Calderó, Jordi ; Esquerda, Josep E.
Matèries:   Neurones
Gens

P. 59-68
Citació bibliogràfica

Immunodetecció de factors de creixement (EGF) i neuropèptids mitogènics moduladors (Substància P; Leu-encefalina i FMRF-amida) a la planària Dugesia(G)tigrina
Bueno, D. ; Romero, Rafael ; Baguñà Monjo, Jaume ; Burgaya i Márquez, Ferran ; Sumoy, L.
Matèries:   Neuropèptids
Dugesia tigrina (Planària) - Genètica
Planària

P. 69-80
Citació bibliogràfica

Canvis morfològics de les cel·lules epitelials durant el procés de re-epitelització de ferides a Hirudo medicinalis
Huguet, G. ; Molinas, Marisa
Matèries:   Cèl·lules
Ferides i lesions

P. 81-90
Citació bibliogràfica

Canvis en l'expressió dels glicoconjugats de la mucosa colònica de la rata en la carcinogènesi induüda amb 1,2.dimetihidrazina
Viñas, Joan ; Calderó, Jordi ; Corbella, Guillermina ; Campo, Elies ; Cardesa García, Antonio
Matèries:   Carcinogènesi

P. 91-104
Citació bibliogràfica

Implicació dels antagonistes α-adrenèrgics en l'associacicó de la calmodulina amb la matriu nuclear durant la regeneració hepàtica post-hepatectomia parcial
Bachs Valldeneu, Oriol ; Aligué i Alemany, Rosa Maria ; Pujol, Maria Jesús
Matèries:   Calmodulina
Fetge - Regeneració

P. 105-116
Citació bibliogràfica

Un Model d'hepatocacinogènesi basat en la dietilnitrosamina i l'etinilestradiol
Estadella i Garcia, Maria Dolors ; Domingo, Jordi ; Mayol, Xavier
Matèries:   Carcinogènesi

P. 117-133
Citació bibliogràfica

La Proliferació induïda amb sefarosa-CD3 de la subpoblació de cèl·lules T humanes CD4 CD45R és inhibida per la IL-4
Martorell, J. ; Places, L. ; Yagüe, Jordi ; Gayà, Antoni ; Alsinet, E. ; De la Calle, O.
Matèries:   Cèl·lules T

P. 135-148
Citació bibliogràfica

Introducción de genes de línia germinal del ratón: ratones transgénicos
Vidal, Miquel Angel
Matèries:   Rates (Animals de laboratori)
Gens

P. 149-152
Citació bibliogràfica

Tècniques i alicacions de la mutagènesi in vitro (SDM)
Atrian i Ventura, Sílvia
Matèries:   Mutagènesi
Mètode in vitro

P. 153-166
Citació bibliogràfica

Receptors a la membrana plasmàtica per molècules de la matriu extracel·lular
Enrich, Carles ; Pujades, Cristina
Matèries:   Membranes (Biologia) - Aspectes moleculars

P. 167-172
Citació bibliogràfica

Integrines al fetge de rata: caracterització, producció d'anitcossos i immunolocalització
Johansson, S. ; Enrich, Carles ; Pujades, Cristina
Matèries:   Anticossos
Fetge
Rates

P. 183-195
Citació bibliogràfica

Fibrosi hepàtica: efecte del zinc sobre la fibrogènesi i sobre la col·lagenolisi
Alié, S. ; Rodés, Joan ; Parés, Albert ; Deulofeu, R. ; Caballeria, J. ; Giménez, A.
Matèries:   Fetge - Regeneració
Col·lagenolisi

P. 197-201
Citació bibliogràfica

Matriu extracel·lular generada per cel·lules endotelials humanes: paper dins la hemostàsia
Escolar, G. ; Bastida, E. ; Ordinas, A. ; Aznar-Salatti, J. ; Díaz-Ricart, M. ; Antón, P.
Matèries:   Endoteli
Hemostàsia

P. 203-213
Citació bibliogràfica

Canvis de patró de marcatge de la lectina DBA en al làmina basal de la unió neuromuscular durant la formació de la sinapsi
Comella, Joan Xavier ; Ribera, Joan ; Iglesias, Montserrat ; Esquerda, Josep E.
Matèries:   Sinapsi
Sinapsi - Morfologia

P. 215-226
Citació bibliogràfica

Models matemàtics i de simulació en processos de regeneració
Ransom, Robert ; Baguñà Monjo, Jaume ; Solé, Ricard V. ; Ocaña i Rebull, Jordi
Matèries:   Regeneració (Biologia)

P. 227-238
Citació bibliogràfica

Participación de los receptores de la laminina de colonitzación metástica del carcinoma 3LL
Unda, Fernando
Matèries:   Laminina
Tumors

P. 239-249
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària