IEC Portal de publicacions null


Referència: 2044
Dossiers agrarisVolum: 5: Problemes moderns en l'ús del sòls : nitrats
Data d´edició: 1999
ISSN (format paper): 1135-2108
ISSN (format digital): 2013-9772
Descripció física: 133 p. ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Presentació


Articles

A manera d'Introducció : nitrats, aigua i agricultura, un problema modern d'ús del sòl
Boixadera i Llobet, Jaume ; Cortés Lucas, Amparo
Matèries:   Adobs - Congressos

P. 7-11
Citació bibliogràfica Text completText complet

Avaluació de la capacitat nitrificant de sòls agrícoles semiàrids
Badia i Villàs, David
Matèries:   Nitrificació - Congressos
Sòl, Ús agrícola del - Congressos
Mots clau: nitrificació, sòls agrícoles terres semiàrides.
Keywords: nitrification rate, agricultural soils, semiarid lands.
Palabras clave: nitrificación, suelos agrícolas, tierras semiáridas.

P. 13-19
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les Pèrdues de N2O del sòl
Gispert Negrell, Maria Assumpta
Matèries:   Desnitrificació - Congressos
Mots clau: sòl, impacte ambiental,relació N2O/N2, desnitrificació, N2O.
Keywords: soil, environmental impact,N2O/N2 relation, denitrification, N2O.
Palabras clave: suelo, impacto ambiental, relación N2O/N2, desnitrificación, N2O

P. 21-27
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Mineralització de la fracció organiconitrogenada dels adobs orgànics : possibles vies per a la seva estimació
Saña i Vilaseca, Josep
Matèries:   Biomineralització - Congressos
Mots clau: adobs orgànics, coeficient isohúmic, mineralització, grau de descomposició, nitrogen no hidrolitzable,eficàcia nitrogenada.
Keywords: organic wastes, organic manures, isohumic coefficient, mineralization,decomposition degree, non-hydrolysed nitrogen, nitrogen ef
Palabras clave: abonos orgánicos, coeficiente isohúmico, mineralización, grado de descomposición, nitrógeno no hidrolizable, eficacia nitrogenad

P. 29-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Composició fisicoquímica i valor fertilitzant del purí de porc procedent d'explotacions porcines de la comarca del Pla d'Urgell
Torres, M. Carme ; Navés, Judith
Matèries:   Purins - Congressos
Porcs - Pla d'Urgell - Congressos
Mots clau: purí, fertilitzant orgànic,sistema d’alimentació, tipus d’explotació,explotació porcina.
Keywords: slurry, organic fertilizer, system alimentation, kind of exploitation pig exploitation.
Palabras clave: purín, fertilizante orgánico,sistema de alimentación, tipo de explotación, explotación porcina.

P. 41-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Compostatge de residus sòlids urbans (RSU) : aspectes relacionats amb el nitrogen
Molina, Natàlia ; Soliva i Torrentó, Montserrat
Matèries:   Residus - Congressos
Mots clau: compost, compostatge,descomposició, maduració, RSU, nitrogen, estabilitat, immobilització.
Keywords: compost, composting, decomposition, stabilisation, MSW, nitrogen,maturity, immobilisation.
Palabras clave: compost, compostaje,descomposición, maduración, RSU, nitrógeno, estabilidad, inmovilización.

P. 61-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Desenvolupament d'una tecnologia per a la millora de les recomanacions en la fertilització nitrogenada dels cereals d'hivern. (I) Cereals d'hivern a la Catalunya interior
Serra, Joan (Barcelona) ; Boixadera i Llobet, Jaume ; Sió i Torres, Jaume ; Teixidor i Albert, Narcís
Matèries:   Cereals - Conreu - Congressos
Nitrificació - Congressos
Conreus de secà - Lleida (Província) - Congressos
Mots clau: blat, ordi, adobat nitrogenat,càlcul dosi, mètode balanç nitrogen
Keywords: wheat, barley, nitrogen ferfertilizer,sheet method.
Palabras clave: trigo, cebada, abono nitrogenado, cálculo dosis, método balance nitrógeno.

P. 73-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Desenvolupament d'una metodologia per a la millora de les recomanacions en la fertilització nitrogenada dels cereals d'hivern. (II) Cereals d'hivern a les comarques de Barcelona i Girona
Boixadera i Llobet, Jaume ; Sió i Torres, Jaume ; Teixidor i Albert, Narcís ; Serra, Joan
Matèries:   Blat - Girona (Província) - Congressos
Cereals - Conreu - Congressos
Blat - Barcelona (Província) - Congressos
Nitrificació - Congressos

P. 89-98
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seguiment del contingut de nitrats al sòl i en planta en parcel·les comercials de panís al Pla d'Urgell
Villar, Josep M. ; Villar, P.
Matèries:   Nitrificació - Congressos
Sòls - Inoculació - Pla d'Urgell
Mots clau: nitrogen, nitrats, panís (Zea mays L.), informació de sòls.
Keywords: nitrogen, nitrate, maize (Zea mays L.), soil information.
Palabras clave: nitrógeno, nitratos, maíz (Zea mays L.), información de suelos.

P. 99-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Lixiviació de nutrients i producció de maduixot. Efectes del maneig de la fertirrigació
Tió, M. ; Muñoz, R. ; Marfà i Pagès, Josep Oriol ; López, C.
Matèries:   Maduixes - Congressos
Mots clau: maduixot, fertirrigació, lixiviació, sals solubles, salinitat, poten potenciatanc evaporimètric, tensiòmetre
Keywords: strawberry, ferti-irrigation,leaching, soluble salts, salinity, matrix potential, nitrates, nutritive solutions, evaporimetric t
Palabras clave: fresón, fertirrigación,lixiviación,sales solubles, salinidad, potencial matricial, nitratos, soluciones nutritivas, tanque evapo

P. 107-114
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Presència i distribució espacial de concentracions anormals d'ió nitrat a les aigües subterrànies dels aqüífers del Baix Fluvià (Alt Empordà)
Pérez, M. ; Solà, J. ; Boixadera i Llobet, Jaume ; Montaner, J. ; Mas i Pla, Josep ; Teixidor i Albert, Narcís
Matèries:   Aigües subterrànies - Baix Fluvià - Congressos

P. 115-130
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària