IEC Portal de publicacions null


Referència: 67903
Revista de la Societat Catalana de Química [Recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 20 : 2021
Data d´edició: 2021
ISSN (format paper): 1576-8961
ISSN (format digital): 2013-9853
Descripció física: 125 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Editorial


Articles

El trencament espontani de la simetria especular i l'origen de l'homoquiralitat biològica
Crusats Aliguer, Joaquim ; Moyano, Albert
Matèries:   Catàlisi asimètrica
Simetria trencada (Física)
Mots clau: Autocatàlisi, catàlisi asimètrica absoluta, catàlisi supramolecular, homoquiralitat biològica, trencament espontani de la simetria especular.
Keywords: Autocatalysis, absolute asymmetric catalysis, supramolecular catalysis, biological homochirality, spontaneous mirror-symmetry breaking.

P. 7-19
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

European project LIBERATE "Lignin biorefinery approach using electrochemical flow": Towards the electrification of chemical biorefineries
Troyano, Carlos ; Alonso, Òscar ; Angurell, Oriol ; Belenguer, Marc ; Boerrigter, Marcel ; González, Miguel ; Matencio, Sonia ; Valdivielso, Ángel M.
Matèries:   Electroquímica
Mots clau: Lignina, electroquímica, química de flux, biorefineria.
Keywords: Lignin, electrochemistry, flow chemistry, biorefinery.

P. 20-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Avenços recents en el desenvolupament de molècules orgàniques fotoactives per a la capa activa en cèl·lules solars orgàniques eficients
Rodríguez Seco, Cristina ; Martínez Ferrero, Eugenia ; Palomares, Emilio
Matèries:   Energia solar fotovoltaica
Molècules
Mots clau: Tecnologia fotovoltaica orgànica, polímers, molècules petites, materials electrodonadors, ful·lerè, acceptors no ful·lerens.
Keywords: Organic photovoltaics, polymers, small molecules, electron donor materials, fullerene, non-fullerene acceptors.

P. 32-51
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Bateries de liti-sofre: el futur de la mobilitat elèctrica?
Borràs Argemí, Mateu ; Palombarini, Flavia
Matèries:   Bateries de liti
Mots clau: Mobilitat elèctrica, bateries, bateries de liti-sofre.
Keywords: Electric mobility, batteries, Li-S batteries.

P. 52-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sistemes bioelectroquímics: una tecnologia innovadora per a la valorització d'aigües residuals urbanes i industrials
Bosch Jiménez, Pau ; Molognoni, Daniele ; Corbella, Clara ; López, Pau ; Aguado, Sergio ; Aliaguilla, Martí ; Borràs, Eduard
Matèries:   Aigües residuals
Bioelectroquímica
Mots clau: Sistemes bioelectroquímics, biometà, nutrients, aiguamolls construïts, bioremediació, digestió anaeròbica, electrofermentació.
Keywords: Bioelectrochemical systems, biomethane, nutrients, constructed wetlands, bioremediation, anaerobic digestion, electrofermentation.

P. 59-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi de l'espai de disseny en una reacció química mitjançant el disseny d'experiments
Talavera, Pere
Matèries:   Química - Experiments
Reaccions químiques
Mots clau: Disseny d’experiments (DoE), qualitat pel disseny (QbD), atributs crítics de qualitat (CQA), rangs acceptables del procés (PAR), espai de disseny, avaluació del risc.
Keywords: Design of experiments (DoE), quality by design (QbD), critical quality attributes (CQAs), process acceptable ranges (PAR), design space, risk assessment.

P. 75-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recent developments in nickel-catalyzed cross-coupling reactions via C-O functionalization
Odena, Carlota ; Martín, Ruben
Matèries:   Catàlisi
Catalitzadors de níquel
Mots clau: Reaccions d’acoblament creuat, catàlisi mitjançant níquel, trencament d’enllaços C−O.
Keywords: Cross-coupling reactions, nickel catalysis, C−O bond cleavage.

P. 86-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Valorització de la colza com a absorbent de metalls pesants en aigües residuals
Cruz, Marina de la ; Zhao, Jingjing ; Villagrasa, Eduard ; Palet Ballús, Cristina
Matèries:   Aigües residuals
Colza
Metalls pesants
Mots clau: Adsorció, aigües residuals, colza, metalls pesants, microorganismes.
Keywords: Adsorption, wastewaters, rapeseed, heavy metals, microorganisms.

P. 101-110
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Celebrem el Premi Nobel de Química 2020. Les eines CRISPR-Cas d'edició genètica
Montoliu, Lluís
Matèries:   Química - Premis
Premis Nobel
Mots clau: Edició genètica, edició genòmica, edició gènica, CRISPR-Cas9, nucleases, teràpia gènica.
Keywords: Genetic editing, genome editing, gene editing, CRISPR-Cas9, nucleases, gene therapy.

P. 111-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Químics catalans al món: Xavier Fradera Llinàs
Matèries:   Fradera Llinàs, Xavier

P. 119-120
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ressenyes


Activitats destacades de la Societat Catalana de Química

Activitats destacades de la Societat Catalana de Química
Matèries:   Societat Catalana de Química - Activitats

P. 122-125
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària