IEC Portal de publicacions null


Referència: 69164
Revista de dret històric catalàVolum: 20 : 2021
Data d´edició: 2021
ISSN (format paper): 1578-5300
ISSN (format digital): 2014-0010
Descripció física: 312 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Articles

L'endeutament dels municipis catalans en l'edat moderna (segles XVII i XVIII)
Casas i Roca, Jordi
Matèries:   Catalunya. Reial Audiència
Deute públic - Catalunya - S. XVII/XVIII
Catalunya - Història - 1640/1652, Guerra dels Segadors - Aspectes econòmics
Guerra de Successió, 1702/1714 - Catalunya
Mots clau: deute, censal, universitat, concòrdia i Reial Audiència.
Keywords: debt, censal, university, concòrdia, Reial Audiència.
Palabras clave: deuda, censal, universidad, concordia y Real Audiencia.

P. 11-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Carles II, el jurament de les Constitucions i la convocatòria de corts generals a Catalunya (1675-1679). Documents sobre una visita reial que no es va produir mai
Fuertes Broseta, Miquel
Matèries:   Catalunya. Corts
Constitucions - Catalunya - S. XVII
Carles II, Rei d'Espanya, 1665-1700
Mots clau: Carles II, Catalunya, Constitucions, Corts Generals, jurament.
Keywords: Carlos II, Catalonia, Constitutions, General Courts, oath.
Palabras clave: Carlos II, Cataluña, Constituciones, Cortes Generales, juramento.

P. 87-119
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recueil d'actes notariés au sujet de la frontière de 1258 (fin XIIIe siècle - milieu XVe siècle)
Coste, Margault
Matèries:   Arxius notarials - França
Espanya - Fronteres - França
França - Fronteres - Espanya
Mots clau: frontera, arxiu notarial, comtat de Rosselló, Corona d’Aragó, regne de França, edat mitjana, dinàmica transfronterera.
Keywords: border, notary, Roussillon county, Crown of Aragon, kingdom of France, Middle Ages, cross-border dynamics.
Palabras clave: frontera, archivo notarial, condado de Rosellón, Corona de Aragón, reino de Francia, edad media, dinámica transfronteriza.

P. 121-155
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El dret successori valencià en temps de la Nova Planta. Vigència i aplicabilitat
Tormo i Camallonga, Carles
Matèries:   Herències i successions - València - S. XVIII
València. Audiència Reial
Mots clau: decrets de Nova Planta, dret foral valencià, procés judicial, Audiència Reial de València, dret successori, formalització del testament, vigència, aplicació.
Keywords: decrees of Nueva Planta, Valencian foral law, judicial process, Royal Court of Valencia, interitance law, formalization of the will, validity, application.
Palabras clave: decretos de Nueva Planta, derecho foral valenciano, proceso judicial, Audiencia Real de Valencia, derecho sucesorio, formalización del testamento, vigencia, aplicación.

P. 157-188
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El pactisme a Catalunya: una concepció dual de la comunitat política
Montagut Estragués, Tomàs de ; Ripoll Sastre, Pere
Matèries:   Catalunya - Política i govern
Constitucions - Catalunya - Història
Deute públic
Mots clau: pactisme, dualisme polític, monisme polític, reicentrisme, iuscentrisme, iurisdictio, populus, monarquia, ius commune, Catalunya, Corts, dret parlamentari, Constitucions, Tribunal de Contrafaccions, observança del dret, Generalitat, limitació del poder, donatiu de Corts, generalitats, diputats generals, diputats locals, regent del General, imposicions, deute públic, Corona d’Aragó, jurament de la Unió, Llibre de vuit senyals, fiscalitat.
Keywords: pactism, political duality, political monism, monarchy centrism, iuscentrism, iurisdictio, populus, monarchy, ius commune, Catalunya, Courts, parliamentary law, Constitutions, Couterfeit Court, observance of the law, Generalitat, limitations of power, donation of Courts, generalitats, general member, local members, charges, public debt, Aragon Crown, Union oath, Llibre de vuit senyals, taxation.
Palabras clave: pactismo, dualismo político, monismo político, reicentrismo, iuscentrismo, iurisdictio, populus, monarquía, ius commune, Cataluña, Cortes, derecho parlamentario, Constituciones, Tribunal de Contrafacciones, observanza del derecho, Generalitat, limitación del poder, donativo de Cortes, generalidades, diputados generales, diputados locales, regente del General, imposiciones, deuda pública, Corona de Aragón, juramento de la Unión, Llibre de vuit senyals, fiscalidad.

P. 189-210
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Santa Cecília el 1789: una parròquia sota el domini de l'abadia de Montserrat. Les respostes de Marganell al qüestionari de Zamora
Pizarro Carrasco, Carlos
Matèries:   Montserrat (Monestir)
Església - Santa Cecília de Montserrat (Marganell : Bages)
Mots clau: baronia, enquesta, Il·lustració, parròquia, divisió eclesiàstica, diòcesi, Francisco de Zamora, Santa Cecília de Montserrat, Marganell, abadia de Montserrat.
Keywords: barony, Enlightenment, parish, ecclesiastical division, dioecese, Francisco de Zamora, Santa Cecília de Montserrat, Marganell, Montserrat abbey.
Palabras clave: señorío, interrogatorio, Ilustración, parroquia, división eclesiástica, diócesis, Francisco de Zamora, Santa Cecilia de Montserrat, Marganell, abadía de Montserrat.

P. 211-232
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Principis i dret cooperatiu durant la Segona República (1931-1934) i el franquisme (1938-1974)
Pujol Moix, Jordi
Matèries:   Cooperativisme - Espanya - S. XX
Espanya - Història - 1931/1939, Segona República
Franquisme - Catalunya
Mots clau: principis cooperatius, cooperativisme, legislació, Catalunya, Espanya, Segona República, franquisme.
Keywords: cooperative principles, cooperative movement, legislation, Catalonia, Spain, Second Republic, francoism.
Palabras clave: principios cooperativos, cooperativismo, legislación, Cataluña, España, Segunda República, franquismo.

P. 233-263
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recensions

Antònia Serres Buenaventura, Xiquets i xiquetes de la guerra: Memòria del Pinell de Brai, Pinell de Brai, Associació Cultural Pi del Broi, 2014, 144 p.
Baró Queralt, Xavier
Matèries:   Pinell de Brai (Catalunya) - Història - 1936-1939, Guerra Civil - Relats personals
Dret - Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 267-268
Citació bibliogràfica Text completText complet

Santiago Castillo (dir.), Centenario del Ministerio de Trabajo (1920-2020), Madrid, Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020, 388 p.
Velo i Fabregat, Elisabet
Matèries:   Espanya - Història - Ressenyes de llibres

P. 269-273
Citació bibliogràfica Text completText complet

Belén Malavé Osuna, Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario: Un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano, Prólogo del profesor Antonio Fernández de Buján, Madrid, Dykinson, 2018, 299 p. (Monografías de derecho romano y cultura clásica)
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
Matèries:   Dret romà - Història - Fonts

P. 274-279
Citació bibliogràfica Text completText complet

Josep Xavier Muntané i Santiveri, Jueus contra hospitalers: la sentència arbitral de poblet (1340), Tàrrega, Ajuntament de Tàrrega i Museu Tàrrega Urgell, 2020, 174 p. (Quaderns del Museu; 01)
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Jueus - Tàrrega

P. 280-283
Citació bibliogràfica Text completText complet

Juan Alfredo Obarrio Moreno, Un estudio sobre la antigüedad: la Apología de Sócrates, Madrid, Dykinson, 2018, 211 p.
Pérez Simeón, Maurici
Matèries:   Plató. Apologia de Sòcrates

P. 284-286
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ramon Ordeig Mata, Catalunya carolíngia, Vol. VIII, Els comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga, 2 vol., Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2020, 975 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; CXI)
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Catalunya Carolíngia

P. 287-289
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ramon Ordeig Mata, Guillem de Balsareny, Bisbe de Vic, successor d'Oliba, Vic, Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, 2020, 273 p. (Estudis històrics/monografia ; 8).
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Balsareny, Guillem de, Bisbe de Vic, 1020-1076

P. 290-292
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rafael Ramis Barceló i Pedro Ramis Serra, Estudios sobre la Universidad de Tortosa (1600-1717), Madrid, Dykinson i Universidad Carlos III de Madrid, 2020, 288 p.
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Universitat de Tortosa - Ressenyes de llibres

P. 293-294
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rafael Ramis Barceló i Pedro Ramis Serra, Las ordenaciones de la Universidad de Barcelona de 1638, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid i Dykinson, 2019, 254 p.
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Universitat de Barcelona - Ressenyes de llibres

P. 295-298
Citació bibliogràfica Text completText complet

Necrològiques


Jesús Massip (1927-2021), investigador i arxiver
Massip Bonet, Francesc
Matèries:   Massip Fonollosa, Jesús - Necrologia

P. 306-309
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària